Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Psykososial helse

Bibliotekes fagside

Word - tips

Word kurs fra  inLEARNING- LinkedIn

INlearning (tidligere Lynda.com- LinkidIN). Logg på med din UiA epost adresse. Velg deretter Sing in med signle sign in for din organisasjon

Organiser dokumentet i seksjoner for å bruke ulike sidetall for de ulike delene av ditt dokument

Samarbeid på dokumenter

Jobb sammen flere på en gruppeoppgave via Office365 pakken.

Hengende innrykk i litteraturlisten Word

APA stilen bruker hengende innrykk for kilder som går over flere linjer i litteraturlisten. Se Kildekompasset.no

Dersom du ikke bruker EndNote - eller Words eget referansehåndteringsverktøy - kan du få dette på følgende måte

  • Windows: ctrl+t  -  å få vanlig justering igjen, ctrl+shift+t.  Merk dine kilder, klikk ctrl-t. Alternativt formater via Avsnitt (paragraph): velg Avsnitt - Spesielt: Hengende - velg eventuelt også linjeavstand
  • MAC: Format > Avsnitt > Oppsett > Innrykk og avstand > Velg "Hengende" fra nedtrekksmenyen under Spesielt

Av og til har du bruk for å endre fra stående til liggende retning på tekst i et dokument. Se Office hjelpen