Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Psykisk helse

Forskningsbasert kunnskap og andre relevante kilder for psykisk helse. Bibliotekets fagside

Guide for nye studenter

Litteratur- og informasjonssøking - Tilgang utenfor universitetsområdet: Logg på eduVPN

Før du starter å søke etter informasjon og litteratur,  sørg for at du er tilkoblet UiA nettet. Logg på eduVPN.

Demo: Windows:

ORIA - bibliotekkatalogen: Søk Finn Bestill lån/dokumenter. Bøker og artikler

ORIA biblioteksøket

  • I ORIA  finner du, bøker, fag- og forskningsartikler, tidsskrifter, oppslagsverk, studentoppgaver, musikk og filmer, m.m. 
  • ORIA  er god å bruke når du
 

Mer informasjon ad lån og bestillinger se bibliotekets nettside

Nye bøker psykisk helse

Databaser - Finn forskning

Aktuelle databaser - finn forskning

Oppsummert forskning

Ofte brukte

Se flere nedenfor

Flere databaser se vår A-Å liste

Oppsummert forskning

Retningslinjer

Se lenker fra Helsebiblioteket

Kunnskaspbasert helsefaglige oppslagsverk

:rask oversikt over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, behandling, prognose og forebygging for en rekke tilstander

Helsebiblioteket Psykisk helse

Ordbøker, leksika