Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Psykososial helse

Bibliotekes fagside

Ulike søkestrategier

Filmen under gjennomgår følgende ulike søkestrategier - avhengig av ditt fomål med søket

  • Enkelt søk etter noen få artikler om ditt emne. Du finner raskt noen relevante og slipper å gå gjennom lange trefflister. (Brief search  - an initial search using a few specific terms with the intention of retrieving a few relevant papers)
  • "Berry picking" (scanning results of the brief search to identify others areas of evaluation, such as authors, subjects, relevant journals, reference list, cited by, and similar articles)
  • Scanne siteringer og referanselister: Kjedesøking - siteringssøk (Citation Pearl growing, Select one specific citation, add new terms to your search and repeat - Citation snowballing - Cited search, forward and backward)
  • - "Blokk-søk" - koble "søkekonsepter" - finne originalartikler som skal inngå i resultatdelen av din litteraturstudie (Concept building search- (Systematisk tilnærming til søk) 

Film: Overview of search strategies  /Welch Medical Library

Søkehjelp - databaseguider

ORIA - søk bøker, fag- og forskningsartikler (Norsk og internasjonalt) Søk finn og bestill dokument

WoS (tverrfaglig dekning)

MEDLINE, ERIC og flere baser via EBSCOhost (Databaser med opplysninger om forskningsartikler, internasjonalt)

Google Scholar (forskningsartikler, masteroppgaver)

PubMed (dekker innhold i  MEDLINE basen, se eventuelt MEDLINE via EBSCOhost over)

Scopus (tverrfaglig dekning, dekker også poster fra MEDLINE og EMBASE)

Ovid (EMBASE, MEDLINE og APA PsycInfo)