Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Psykososial helse

Bibliotekes fagside

Bøker i biblioteket

Bøker finner du via søk i ORIA. Via ORIA kan du også bestille, reservere dokumenter. Se mer informasjon om søk i ORIA, gå til ORIA guiden
 

Tips, ta en hyllevandring i biblioteket

Bøkene er oppstilt etter fag/emne på hylla i biblioteket. Du kan også  klikke på linken nedenfor for å se oppslag i ORIA:

150 Psykologi

152-158 Bestemte emner innen psykologi

  • 152 Sansing, bevegelse, emosjoner, fysiologiske drifter
  • 153 Bevisste mentale prosesser og intelligens
  • 154 Underbevisste og endrede tilstander og prosesser
  • 155 Differensialpsykologi og utviklingspsykolgi
  • 158 Anvendt psykologi

300 Sosiologi

305.23 Barn og unge

306.7 Seksualitet: Sosiologi

360 Helse- og omsorgstjenester

361.3 Sosialt arbeid

362.2 Psykisk helsearbeid

362.20425 Psykososialt arbeid

362.2083 Barn og ungdom

362.29 Rusomsorg

362.7 Barnevern

362.84 Flerkulturelt helsearbeid

370-379 Skolen

371.713 Skolehelse/PPT

610-619 Medisin/sykepleie/psykiatri

616.89 Psykiatri

616.891 Psykiatri - behandling

616.891425 Kognitiv terapi

616.89156 Familieterapi

616.89165 Narrativ terapi

618.9289 Barnepsykiatri

616.890231 Psykiatrisk sykepleie

Skjønnlitteratur som omhandler psykisk helse:

 

Mer om lån og bestilling, se UiA Bibliotekets nettsider