Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

PubMed - Database guide

PubMed søkehjelp/search guide

Merk at innhold i PubMed i hovedsak er innhold i databasen MEDLINE ++ noe mer. Se About PubMed. Alt innhold i PuMed finnes også i MEDLINE via EBSCOhost, alterantivt Ovid  (som også dekker EMBASE og APA PsycInfo). EBSCOhost dekker også innhold i basene SPORTDiscus og CINAHL. PubMed - Norsk brukerveiledning (fra UiO Biblioteket)

For tilgang til PubMed bruk lenken fra UiA istedenfor den du finner via Google søk, se lenker nedenfor.

--

English:

MEDLINE is a reference (bibliographic) database that is the bulk of the content in PubMed. Note that you can search MEDLINE through many different search interfaces. All content in PubMed is available through MEDLINE (EBSCOhost) and MEDLINE (Ovid). 

Access PubMed through UiA library website link instead of Google so that you are recognized as a UiA affiliate, see the link below:

 

Tilgang til PubMed / Access to PubMed