Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Psykososial helse

Bibliotekes fagside

Databaser - Finn forskning

Ofte brukte databaser:

 

  • EBSCOhost databaser: Finn forskningsartikler: Baser via  databaseverten (søkegrensesnittet) EBSCOhost: Academic search complete (tverrfaglig), CINAHL(sykepleie), MEDLINE (helsefag, medisin), SocINDEX (sosiologi), Social Work Abstract. Gå til EBSCOhost og velg base(r). Velg Basic eller avanser søk
  • Via bibliotekkatalogen ORIA finner du både bøker og forskningsartikler (søk spesielt etter bøker og norske artikler via ORIA)
  • Idunn.no (norske artikler publisert i tidsskrifter utgitt av universitetsforlaget - fulltekstdatabase)
  • APA PsycArticles (APA PsycNet) (fulltekst artikler publisert av American Psychological Association). Søk bredere i databasen APA PsycInfo (Ovid)- som dekker aritkler du finner i fulltektsbasen, PsycArticles  + artikler fra en mengde andre tidsskrifter innen psykologi, psykiatri. APA PsycInfo er en bibliografisk database (referansedatabase) - så i denne og tilsvarende andre baser søker du ikke i hele teksten, du vil derimot fra treff i basene finne en lenke til fullteksten, ev lenke til ORIA (BIBSYS-X) som bringer deg til oppslag i ORIA bibliotekkatalogen for tilganger eller mulighet for å bestile kopi
  • Google scholar (artikler, også norske, i tillegg til avhandlinger, masteroppgaver, søk norsk eller engelsk) Treff  også på aritkler publisert i open access tidsskrifter som ikke er registrert i referansedatabaser som MEDLINE, Scopus, eller APA PsycINFO basene
  • Scopus (tverrfaglig)  en bibliografisk (referanse-) database, som gir oversikt over artikler publisert i stor mengde tidsskrifter, dekker blant annet innhold fra MEDLINE & EMBASE (de to største medisinske helsefaglige databasen), i tillegg til en mengde tidsskrifter fra andre emner/fag
  • Web of Science (tre store databaser, Core Collection), Tverrfaglig dekning, overlappende med Scopus

Søkehjelp

 

Flere databaser

Oppsummert forskning

Retningslinjer

Se lenker fra Helsebiblioteket

Kunnskaspbasert helsefaglige oppslagsverk

Rask oversikt over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, behandling, prognose og forebygging for en rekke tilstander: