Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Nasjonalbiblioteket. Hvordan få tilgang til elektronisk bok

Hvordan få tilgang til nasjonalbiblioteket?

Hvordan få tilgang til nasjonalbiblioteket?

Finner du en bok i Oria med tilgang som fulltekst fra Nasjonalbiblioteket?

1.

Trykk på «Fulltekst fra Nasjonalbiblioteket. Vilkår for tilgang kan forekomme»

2.

Her ser du at boka er tilgjengelig etter bestemte vilkår. Det betyr at du må søke om tilgang. Trykk på «Les om tilgangsvilkår»

3.

Ofte vil det være en bok du trenger tilgang til.

Les informasjon tilgang. Pensumbøker utgitt etter 2005 er ikke tilgjengelig!

Trykk på materialtype, f.eks. bøker

4.

Trykk på «Besøker bibliotek ditt…»

5.

Trykk på «Logg inn i Nettbiblioteket med MinID eller Feide».

6.

Trykk på «Feide» og logg på som vanlig innlogging på Canvas

7.

Du får da opp dette bilde.

Søk etter ditt bibliotek. Skriv f.eks. «Agder» og du får opp «Universitetsbiblioteket i Agder»

Trykk på biblioteket som tilhører din campus.

Trykk på «Send inn»

NB! Hvis ikke du befinner deg på campus, kan du søke hjemmefra og sende søknad til «Nasjonalbiblioteket, Seksjon Publikumstjenesten, Veiledningen»

8.

Gå til UiA Hjelp på din campus og be skrankevakten gi deg tilgang.

Dette er kun mulig ved fysisk oppmøte! Tilgang gis ikke via telefon, chat eller mail.

Det skyldes avtale Nasjonalbibliotek har med rettighetshavere.

9.

Når skrankevakten har gitt deg tilgang, vil du få mailen «Nettbiblioteket - Tilgang er åpnet av biblioteket» med informasjon om tilgang i 8 timer