Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Helse- og sosialinformatikk

Bibliotekets fagside

ORIA - Databaser - informasjon og litteratursøk

 

 

Merk: Før du starter søk, sørg for å være tilkoblet UiA med eduVPN. Se informasjon

ORIA biblioteksøket
  • I ORIA  finner du bøker, fag- og forskningsartikler, tidsskrifter, oppslagsverk, studentoppgaver, musikk og filmer, m.m. 
  • ORIA  er god å bruke når du vil finne tilgang til kjente bøker og artikler,
  • trenger bøker eller studentoppgaver om et emne,
  • foreta enkle emnesøk på artikler
  • bestille lån og kopier dersom dokumentet ikke er tilgjengelig på din bibliotekavdeling

Merk: Før du starter søk, sørg for å være tilkoblet UiA med eduVPN. Se informasjon

Databasen MEDLINE kan søkes via flere ulike søkegrensesnitt (databaseverter), som EBSCOhost, Ovid og PubMed.  Merk at du også kan søke samtidig i MEDLINE og CINAHL via EBSCOhost