Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Helse- og sosialinformatikk

Bibliotekets fagside

Guide for nye studenter

Litteratur- og informasjonssøking - Tilgang utenfor universitetsområdet: Logg på eduVPN

Før du starter å søke etter informasjon og litteratur,  sørg for at du er tilkoblet UiA nettet. Logg på eduVPN.

Demo: Windows:

ORIA - bøker og artikler - Søk finn og bestill

 

ORIA biblioteksøket

 • I ORIA  finner du, bøker, fag- og forskningsartikler, tidsskrifter, oppslagsverk, studentoppgaver, musikk og filmer, m.m. 
 • ORIA  er god å bruke når du
  • vil finne tilgang til kjente bøker og artikler,
  • trenger bøker eller studentoppgaver om et emne,
  • foreta enkle emnesøk på artikler
  •  bestille lån og kopier dersom dokumentet ikke er tilgjengelig på din bibliotekavdeling

Lån og bestillinger av dokumenter - via ORIA

 • Bor du i nærhet av campus?
  • Søk finn og bestill via ORIA bibliotekkatalogen. Husk å logge på ORIA, og sørg for å være tilkoblet UiA med eduVPN
  • Se bibliotekets nettsider for informasjon om lån og bestillinger av dokumenter. Gå til Søk, finn, eller bestill
 • Bor du langt fra campus, og kan ikke hente dokumenter fysisk på kampus? Sørg for å være tilkoblet UiA med eduVPN. Se videre bibliotekets nettside for fjernstudenter
  • Boklige kilder kan bestilles via Biblioteksøket slik nettsiden ovenfor beskrives, via ditt Nasjonale lånekort som brukes på folkebibliotekene
  • Artikler i tidsskrifter må bestilles via ORIA. Logg på. Velg BESTILL knappen øverst. Fyll ut informasjon om artikkelen. Angi kommentar: Ønskes tilsendt hjem

    

Databaser - Finn forskning

Merk at databasen MEDLINE kan søkes via flere ulike søkegrensesnitt (databaseverter), som EBSCOhost, Ovid og PubMed.  Merk at du også kan søke samtidig i MEDLINE og CINAHL via EBSCOhost