Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Helseinformatikk

Bibliotekets fagside

Ulike søkestrategier

Filmen under gjennomgår følgende ulike søkestrategier,  avhengig av ditt formål med søket 

Film: Overview of search strategies  /Welch Medical Library

Les mer

Gusenbauer, M. & Haddaway, N. R. (2021). What every researcher should know about searching - clarified concepts, search advice, and an agenda to improve finding in academia. Research synthesis methods, 12(2), 136-147. https://doi.org/10.1002/jrsm.1457 

Booth, A. (2008). Unpacking your literature search toolbox: on search styles and tactics. Health Information & Libraries Journal, 25(4), 313-317. https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2008.00825.x 

Søkehjelp. Databaser

ORIA - søk bøker, fag- og forskningsartikler (Norsk og internasjonalt) Søk finn og bestill dokument

MEDLINE, ERIC og flere baser via EBSCOhost (Databaser med opplysninger om forskningsartikler, internasjonalt)

Google Scholar (forskningsartikler, masteroppgaver)

PubMed (dekker innhold i  MEDLINE basen, se eventuelt MEDLINE via EBSCOhost over)

WoS (tverrfaglig dekning)

Scopus (tverrfaglig dekning, dekker også poster fra MEDLINE og EMBASE)

Ovid (EMBASE, MEDLINE og APA PsycInfo)