Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Helseinformatikk

Bibliotekets fagside

Bøker

Søk, finn og bestill bøker (og artikler  mm) i  bibliotekkatalogen ORIA

 
Let på hylla:

362.10285 Velferdsteknologi - Helseinformatikk

se også

361.00285 (Datbehandling, teknikker- Sosial velferd)

610.285 (Dataapplikasjoner, databebehandling Kunstig intellgiens-Medisin)

610.730285 (Dataapplikasjoner, databebehandling Kunstig intellgiens-Sykepleie)

Bestille - reservere lån/kopier

Bor du i nærhet av campus?

Søk finn og bestill via ORIA bibliotekkatalogen. Husk å logge på ORIA, og sørg for å være tilkoblet UiA med eduVPN

Se bibliotekets nettsider for informasjon om lån og bestillinger av dokumenter. Gå til Søk, finn, eller bestill

Bor du langt fra campus?

Sørg for å være tiilkoblet UiA med eduVPN.

Se videre bibliotekets nettside for fjernstudenter, studenter som bor langt fra Campus

 

Se eventuell søkehjelp ORIA

Bøker i biblioteket