Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Helseinformatikk

Bibliotekets fagside

e-helse søkeord ...

 

Noen ord....

(ehealth* or e-health* or "electronic health*" or "e-therap*" or "e-counseling*" or "digital* health*" or mhealth* or m-health* or "mobile health*" or "information system*" or "health* tech*" or "medical informatic*" or "health informatic*" or telemedicin* or tele-medicin* or telehealth* or tele-health* or "biomedical* Technol*" or "welfare technol*" or telenurs* or "tele-nurs*" or "mobile app*" or "distance counse*" or telepsycholog* or tele-psycholog*)

Ord nært hverandre:

((video* or web-cam* or webcam* or virtual* or tele* or digital* or e-mail* or email* or remote* or electronic* or online or mobile or web) NEXT/# (visit* or appointment* or consult* or rehab* or counsel* or therap* or educat* or intervention*))

MERK: Erstatt nærhet NEXT/# med nærhetsoperator som databasen bruker, feks w/2 i Scopus, N2 (EBSCOhost), adj3 (Ovid), NEAR/2 WoS

 

MeSH Medical Subject headings, er kontrollerte emneord som brukes i databasen MEDLINE (I EMBASE brukes EMTREE i CINAHL brukes CINAHL Subjectheadings)

 

MeSH oppslag - Å finne MeSH emneord:

MeSH - emneord, noen forslag

 • "Hospital Information Systems" - https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D006751 
 • "health information management" -  https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D063025
 • "medical informatics applications" - https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D008491
 • "medical informatics" - https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D008490
 • "medical records systems, computerized" - https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D016347
 • "telemedicine" - https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D017216 
 • "information systems" - https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D007256
 • + flere ...
   

Fritekst (tittel-sammendrag)

 • eHealth OR e-health
 • "electronic patient record" OR ""electronic patient records"
 • ...
 • + ord fra emneord (MeSH, entry terms.)