Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Helseinformatikk

Bibliotekets fagside

Velferdsteknologi - søkeord og litteraturtips

Helsedirektoratet. Om velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, Definisjoner. Link

Norske ...

velferdsteknologi

digitalt tilsyn - digitalt natttilsyn

trygghetsalarm

telemedisin

Avstandsoppfølging

og flere ...

Engelske

Nærhet mellom søkeord, en nyttig søketeknikk: N# = nærhet mellom søkeord (EBSCOhost, i Scopus bruk w/n). Se søketeknikker

Erstatt N# med nærhetsoperator for aktuell database

 

(welfare OR health*) N1 (technolog* OR digital*)

("smarthome*" OR "smart home*")

"digital home*" 

("tele* medicine*" or telemedicine* or "tele* nurs*" or telenurs* or "tele* support*" or telesupport* or "tele* mental*" or telemental* or telecare* or "tele* care*" or teleconsult* or "tele* consult*" or telefollow* or "tele* follow*" or telehealth* or "tele* health*" or telehome* or "tele* home*" or telemanag* or "tele* manag*" or telepatien* or "tele* patient*" or telesupport* or "tele* support*" or telepsychology or "tele* psychol*" or telerehab* or "tele* rehab*" OR telemonitor* OR "tele* monitor*") 


("e-care*" or "ecare*" or "e-health*" or "ehealth*" or "emedicine*" or "e-medicine*" or "e-nursing*" or "enursing*" or "e-consult*" or "e-consult*" or "mobile health*" OR "digital health*" OR "digital home*") 

(Electronic N1 (consultat* OR communicat*)) 

 


("video conference*" or videoconference* or "video consult*" or videoconsult*) OR AB ("video conference*" or videoconference* or "video consult*" or videoconsult*)
 

((mobile or smartphone or "smart phone" or tablet* or digital) N2 ("app" or "apps" or application*))

((digital or remote* or distant*) N2 (care or health* or consult* or nurs* or support* or follow* OR observ* OR treatment* OR assist* OR rehab* OR check* OR therapy OR manag*))

 

(home" N2 (monitoring* or technolog*))

 

webcam* OR "web cam*"

"remote communicat*"

robot*

smarthome* OR "smart home*"

smartcare OR "smart care" OR "smart healthcare" OR "smart health care"

"remote monitoring" OR "Remote Home Monitoring*" OR  "Remote Sensing"

 "sensor* technolog*"

 "Wearable Sensor*"

"welfare technol*"

(health* N3 technolog*)

gerontechnolog* OR gerotechnolog*


og flere...

"Digital hjemmeoppfølging innebærer at hele eller deler av et behandlingstilbud foregår uten fysisk kontakt, der dialog og deling av data mellom pasient/bruker og behandler(e) skjer digitalt"  S. 54

"I praksis innebærer den nye definisjonen at digital hjemmeoppfølging omfatter oppfølging basert på data fra pasienten (data fra sensorer og medisinsk teknisk utstyr og pasientrapporterte data), kommunikasjon og dialog mellom pasient og behandlere (video/telefon samt asynkrone meldinger"

Helsedirektoratet (2022). Omsorgstjenesten – aktivitetsutvikling og erfaringer fra pandemien. Kapittel 6.3.  Digital hjemmeoppfølging

 

 

Søkeord, noen eksempler:

"digial hjemmeoppfølging"

avstandsoppfølging

avstandsteknologi

videokonsultasjon

telemedisin

telehealth*
tele-health*
teleconsultation*
"tele consultation*"
telemonitor*
"tele* monitor*"
telemedicin
"tele medicin"
telecare
"tele care"

"home telecare"

"Remote Consultation"
"remote patient monitoring"
"remote monitoring"
"Remote Health  Monitoring"
"remote care"
"remote communicat*"  
"Home monitoring"
"Remote Measurement Technology"
"remote management"

"remotely deliver*"

"smartphone application*"
"mobile application*"
"mobile app*"
"smartphone app*"

mhealth
"mobile health*"
e-health*
ehealth
 

home
homecare
homehealth* 
homebased
homebound*
dwelling

"home telecare"
"Home monitoring"
Se nedenfor om å søke 
med ord nært hverandre

 

Se eventuelt  også søkeord fra søkestrategien i dokumentet, s. 38: Hestevik, et al (2022). Digital hjemmeoppfølging og ressursbruk i primær og spesialisthelsetjenesten, FHI. Link - søkeord for de fire første søkene (søkegrensesnittet som er brukt er Ovid, for nærhet mellom ord brukes ADJn, eksempel (digialt OR remote) adj3 (care or consult* OR monitor*). Feltkoder brukes i basen, eksempel ().ti,ab = ord fra tittel og sammendrag

Om å søke med nærhet mellom ord (Proximity operator) 

N# = nærhet mellom søkeord (EBSCOhost, i Scopus bruk w/n)Se søketeknikker

Eksempel:

EBSCOhost baser (feks MEDLINE): 

(remote* OR distant*) N2 (care OR health* OR consult* OR monitor*) 

"home" N2 (telecare* OR monitoring* or technolog*)
 

living N2 (home OR alone OR independ* OR assisted* OR community)

i Scopus erstatt N2 med w/2

Om å søke med feltkoder

EBSCOhost:

TI (home OR homebased OR homecare OR homehealth*)

= minst et av ordene må finnes i tittelen

i Scopus, advanced search:

TITLE(home OR homebased OR homecare OR homehealth*)

Eksempler på digitalt tilsyn  (Kilde Helsedirektoratet)

.."bruk av sensorteknologi eller en type passiv varsling som for eksempel sensorlaken, bevegelsessensor, fallalarm eller døralarm"

 • sensorer som sengematter/sensorlaken som registrerer fravær fra seng eller epilepsianfall
 • bevegelsessensorer i rom som detekterer bevegelse
 • døralarm som varsler ved passering
 • falldetektorer som registrerer brå bevegelser etterfulgt av stillstand
 • kameratilsyn utløst av sensorer ved hendelser (for eksempel fall, passering)
 • kameratilsyn som åpnes/settes på av personale ved avtalte tidspunkt
   

søkeord ...

Digital surveillance
Digital supervision
Camera surveillance
surveillance cameras
video surveillance
videocamera surveillance
Surveillance technologies 

++
Søk med ord i nærhet av hverandre:

EBSCOhost: (digital* OR technolog* OR camera* OR  video*) N3 surveillance
Scopus:  (digital* OR technolog* OR camera* OR video*) w/3 surveillance

flere ord

Motion Sensor-based Monitoring Technologies
monitoring technologies

Bed sensors
Body-worn sensors
 Fall detectors
 electronic care surveillance

monitoring technologies
wearable  sensor
environmental sensor

 

Norske


Digitale digitalt / tilsyn, nattilsyn, natt-tilsyn, natt tilsyn

++

Litteratur

 

Berridge, C., Halpern, J. & Levy, K. (2019). Cameras on beds: The ethics of surveillance in nursing home rooms. AJOB Empirical Bioethics, 10(1), 55-62. https://doi.org/10.1080/23294515.2019.1568320

de Ruiter, H.-P., Clisbee, D., Houston, R. & Skärsäter, I. (2023). The Ethical, Care, and Client-Caregiver Relationship Impacts Resulting From Introduction of Digital Communication and Surveillance Technologies in the Home Setting: Qualitative Inductive Study. JMIR Hum Factors, 10, e47586. https://doi.org/10.2196/47586 

Eitzen, I. & Røhne, M. (2022). Digitale tilsyn kan skape trygghet i eldreomsorgen. Sykepleien, (89737), e-89737. https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2022.89737 

Ellingsen, K. E. (2007). Selvbestemmelse : egne og andres valg og verdier. Universitetsforlaget. 

Emilsson, M., Karlsson, C. & Svensson, A. (2023). Experiences of using surveillance cameras as a monitoring solution at nursing homes: The eldercare personnel’s perspectives. BMC Health Services Research, 23(1), 144. https://doi.org/10.1186/s12913-023-09130-2 

Essén, A. (2008). The two facets of electronic care surveillance: An exploration of the views of older people who live with monitoring devices. Social Science & Medicine, 67(1), 128-136. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2008.03.005 

Favez, L., Simon, M., Bleijlevens, M. H. C., Serdaly, C. & Zúñiga, F. (2022). Association of surveillance technology and staff opinions with physical restraint use in nursing homes: Cross‐sectional study. Journal of the American Geriatrics Society, 70(8), 2298-2309. https://doi.org/10.1111/jgs.17798 

Fisk, M. J. (2015). Surveillance technologies in care homes: seven principles for their use. Working with older people : community care policy & practice., 19(2), 51-59. https://doi.org/10.1108/WWOP-11-2014-0037 Open acces version: https://pure.coventry.ac.uk/ws/files/3999422/fiskcomb.pdf 

Gjerstad, B. (2013). Nattfred – et forsøk med velferdsteknologi. IRIS samfunnsforskning. http://hdl.handle.net/11250/2631741
Hall, A., Wilson, C. B., Stanmore, E. & Todd, C. (2017). Implementing monitoring technologies in care homes for people with dementia: A qualitative exploration using Normalization Process Theory. Int J Nurs Stud, 72, 60-70. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2017.04.008 

Hansen, L. I. M. & Moe, C. E. (2019). Natt-tilsyn med teknologistøtte – rapport fra «følge med forskning». Senter for eHelse og omsorgsteknologi. http://hdl.handle.net/11250/2594933

Hodges, Z. & Northway, R. (2019). Exploring professional decision making in relation to safeguarding: A grounded theory study of social workers and community nurses in community learning (intellectual) disability teams in wales. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 32(2), 435-445. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jar.12541 

Kan, J. (2015). Ethical Issues In The Use Of Surveillance Cameras To Support Ageing In Place [Masteroppgave, SIMON FRASER UNIVERSITY]. https://summit.sfu.ca/_flysystem/fedora/2022-08/input_data/21085/etd21193.pdf

Karlsen, C., Ludvigsen, M. S., Moe, C. E., Haraldstad, K. & Thygesen, E. (2017). Experiences of community-dwelling older adults with the use of telecare in home care services: a qualitative systematic review. JBI Evidence Synthesis, 15(12). https://journals.lww.com/jbisrir/fulltext/2017/12000/experiences_of_community_dwelling_older_adults.12.aspx 

Mortenson, W. B., Sixsmith, A. & Woolrych, R. (2015). The power(s) of observation: theoretical perspectives on surveillance technologies and older people. Ageing and Society, 35(3), 512-530. https://doi.org/10.1017/S0144686X13000846 

Niemeijer, A. R., Depla, M., Hertogh, C., Frederiks, B. & Francke, A. L. (2014). The Use of Surveillance Technology in Residential Facilities for People with Dementia or Intellectual Disabilities: A Study Among Nurses and Support Staff. AJN American Journal of Nursing, 114(12), 28-38. https://doi.org/10.1097/01.naj.0000457408.38222.d0 

Niemeijer, A. R., Depla, M. F. I. A., Frederiks, B. J. M. & Hertogh, C. M. P. M. (2015). The experiences of people with dementia and intellectual disabilities with surveillance technologies in residential care. Nursing Ethics, 22(3), 307-320. https://doi.org/10.1177/0969733014533237 

Nilsen, E., Dugstad, J. H., Eide, H., Eide, T., Eikebrokk, T. R., Gullslett, M. K., Meum, T. T., Moe, C. E. & Stendal, K. (2017). Digitalt tilsyn – en reise i samhandling og samskaping. Rapport fra forskningsprosjektet "Implementation of welfare technology. Digital surveillance in municipalities and its impact on innovation of services and organization" (Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;16). Høgskolen i Sørøst-Norge. http://hdl.handle.net/11250/2462955

Richardson, M. X., Ehn, M., Stridsberg, S. L., Redekop, K. & Wamala-Andersson, S. (2021). Nocturnal digital surveillance in aged populations and its effects on health, welfare and social care provision: a systematic review. BMC Health Services Research, 21(1), 622. https://doi.org/10.1186/s12913-021-06624-9 

Røhne, M. (2020). Digitalt tilsyn - erfaringer fra Smart omsorg på Økernhjemmet. Sintef. https://hdl.handle.net/11250/2719162

Røhne, M. (2020). Digitalt tilsyn - erfaringer fra Smart omsorg i Bergen kommune (SINTEF Rapport;2020:00633). Sintef. https://hdl.handle.net/11250/2719161

Sijstermans, J. S. (2022). Digitalt natt-tilsyn i kommunal institusjon, trygghets- og mestringsteknologiens muligheter og utfordringer. Personalerfaringer knyttet til å ta i bruk digitalt natt-tilsyn på sykehjem [Masteroppgave, VID høgskole]. https://hdl.handle.net/11250/3054837

Skrede, S. (2023). Implementering av digitalt tilsyn; et omsorgsarbeid i endring En kvalitativ studie av hvordan digitalt tilsyn endrer omsorgsarbeidet [Masteroppgave]. https://hdl.handle.net/11250/3097358

Sundgren, S., Stolt, M. & Suhonen, R. (2019). Ethical issues related to the use of gerontechnology in older people care: A scoping review. Nursing Ethics, 27(1), 88-103. https://doi.org/10.1177/0969733019845132 

Tønnessen, M. (2019). Innovasjonsprosesser i offentlig sektor : En casestudie av Digitalt tilsyn [Masteroppgave, Universitetet i Agder]. http://hdl.handle.net/11250/2627916

Tunheim, M. (2020). Digitale tilsyn i kommunale helseinstitusjoner [Masteroppgave, Universitetet i Agder]. https://hdl.handle.net/11250/3020406
Vermeer, Y., Higgs, P. & Charlesworth, G. (2019). What do we require from surveillance technology? A review of the needs of people with dementia and informal caregivers. Journal of rehabilitation and assistive technologies engineering, 6, 2055668319869517. https://doi.org/10.1177/2055668319869517 

Zwijsen, S. A., Depla, M. F. I. A., Niemeijer, A. R., Francke, A. L. & Hertogh, C. M. P. M. (2012). Surveillance technology: An alternative to physical restraints? A qualitative study among professionals working in nursing homes for people with dementia. International Journal of Nursing Studies, 49(2), 212-219. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2011.09.002 
 

Ethics, autonomy, privacy

Lindberg, C. (2016). Patient autonomy in highly technological care environments from a caring perspective [Doctoral thesis, Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Health]. https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-16941

Sundgren, S., Stolt, M. & Suhonen, R. (2019). Ethical issues related to the use of gerontechnology in older people care: A scoping review. Nursing Ethics, 27(1), 88-103. https://doi.org/10.1177/0969733019845132 

Essén, A. (2008). The two facets of electronic care surveillance: An exploration of the views of older people who live with monitoring devices. Social Science & Medicine, 67(1), 128-136. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2008.03.005

Berridge, C., Halpern, J. & Levy, K. (2019). Cameras on beds: The ethics of surveillance in nursing home rooms. AJOB Empirical Bioethics, 10(1), 55-62. https://doi.org/10.1080/23294515.2019.1568320

Beringer, R., Mortenson, W. B. & Sixsmith, A. (2016). No Place Like Home? Surveillance and What Home Means in Old Age. Canadian Journal on Aging / La Revue canadienne du vieillissement, 35(1), 103-114. https://doi.org/10.1017/S0714980815000549
 

Hall, A., Brown Wilson, C., Stanmore, E. & Todd, C. (2019). Moving beyond ‘safety’ versus ‘autonomy’: a qualitative exploration of the ethics of using monitoring technologies in long-term dementia care. BMC Geriatrics, 19(1), 145. https://doi.org/10.1186/s12877-019-1155-6 

Carver, L. F. & Mackinnon, D. (2020). Health Applications of Gerontechnology, Privacy, and Surveillance: A Scoping Review. Surveillance & Society, 18(2), 216-230. https://doi.org/10.24908/ss.v18i2.13240 
 

N# = nærhet mellom søkeord (EBSCOhost, i Scopus bruk w/n). Se søketeknikker

(user* OR client* OR patient*) N1 (participat* OR involv*)

 

...

brukermedirkning

medvirkning

Glomsas, H. S., Knutsen, I. R., Fossum, M. & Halvorsen, K. (2020). User involvement in the implementation of welfare technology in home care services: The experience of health professionals-A qualitative studyJournal of Clinical Nursing, 29(21-22), 4007-4019. https://doi.org/10.1111/jocn.15424 

implement*

innovat*

...

implementering

innføring

Laukka, E., Huhtakangas, M., Heponiemi, T. & Kanste, O. (2020). Identifying the Roles of Healthcare Leaders in HIT Implementation: A Scoping Review of the Quantitative and Qualitative Evidence. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(8), 2865. https://doi.org/10.3390/ijerph17082865

 

Trollsås, T. & Lindbak, N. (2022). Digital Hjemmeoppfølging - Organisering og forankring av implementeringsarbeid [Masteroppgave, Universitetet Sør-Øst]. https://hdl.handle.net/11250/3030267
 

Erfaringsord ...

experience* OR attitude* OR percept* OR perspectiv* OR satisfact* OR view* OR opinion* OR belie* OR factor* OR barrier* OR facilitat* OR challenge* OR  resistance* OR obstacle* OR Acceptance* OR adopt*

Datainnsamlingsmetoder:

OR interview* OR survey* OR questionnaire* OR qualitative OR phenomenolog*

Kvalitative studier, ofte brukte:

qualitative OR phenomenolog* OR interview* OR experience*  OR themes OR "thematic analysis" OR "content analys*" OR "focus group*" 

Søk med nærhet mellom ordene

N# = nærhet mellom søkeord (EBSCOhost, i Scopus bruk w/n). Se søketeknikker

(provider* OR staff* OR personnel* OR nurs* OR doctor* OR clinical* OR physican*) N5 (experience* OR perception* OR perspectiv* OR attitude*)

Minst et av ordene fra hver () må forekomme. De må forekomme nært hverandre, inntil 5 ord er tillatt, uavhengig av rekkefølge

N5 = nærhetsoperator i EBSCOhost grensesnitt

i Scoups, erstatt N5 med w/5

Eksempel søk MEDLINE  & CINAHL (EBSCOhost)

helsepersonells erfaringer med digital hjemmeoppfølging (remote monitorering):

Søk 1: TI ((remote* OR distant*) N2 (care OR health* OR consult* OR monitor*)) OR TI (telehealth* OR telemedicin*)
Søk 2: (provider* OR staff* OR personnel* OR nurs* OR doctor* OR clinical* OR physican*) N5 (experience* OR perception* OR perspectiv* OR attitude*) 
Søk 3: S1 AND S2

Merk: Søk S1 er søkt med ord i tittel, se feltkonden TI

 

Eksempler artikler

Koivunen, M. & Saranto, K. (2018). Nursing professionals' experiences of the facilitators and barriers to the use of telehealth applications: a systematic review of qualitative studies. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 32(1), 24-44. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/scs.12445 

Leirvik, Å. M., Bjørsland, B. & Nakrem, S. (2023). Erfaringer med en telemedisinsk tjeneste for pasienter med kols: en casestudie. Sykepleien Forskning, (94164), e-94164. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2023.94164 
 

Manager - managers

leader* - merk leader* gir også treff på leadership, eller leaders,  da * trunkerer søkeord

leadership*

organization*

organisation*

Administration

Administrator*

administrative

Stakeholder*

employee*

Staff OR staffing OR staffs

“health facility administrator*”

boss

Færre treff, om ord står i nærhet av :

(middle OR nurs* OR health top OR upper) N2 (manager* OR leader* OR administrator*)

Eksempler på artikler:

Ajer, A. K. & Ovrelid, E. (2023). Integrating Digital Innovation Mechanisms in Digital Infrastructures: The Case of Digital Remote Care. Health services insights, 16, 11786329231200704. https://doi.org/10.1177/11786329231200704 


Kho, J., Gillespie, N. & Martin-Khan, M. (2020). A systematic scoping review of change management practices used for telemedicine service implementations. BMC Health Services Research, 20(1), 815. https://doi.org/10.1186/s12913-020-05657-w 
 

ledere, ansatte:

Davis, M. M., Freeman, M., Kaye, J., Vuckovic, N. & Buckley, D. I. (2014). A systematic review of clinician and staff views on the acceptability of incorporating remote monitoring technology into primary care. Telemedicine Journal and e-Health, 20(5), 428-438. https://doi.org/10.1089/tmj.2013.0166
 

 

Ledere .manager - adminstrator

Bartz, C. C. (2014). Leadership strategies for improved nursing synergy between informatics and telehealth. Studies in Health Technology and Informatics, 201, 227-232. 

Laukka, E., Huhtakangas, M., Heponiemi, T. & Kanste, O. (2020). Identifying the Roles of Healthcare Leaders in HIT Implementation: A Scoping Review of the Quantitative and Qualitative Evidence. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(8), 2865. https://doi.org/10.3390/ijerph17082865

 
Casillas, A., Valdovinos, C., Wang, E., Abhat, A., Mendez, C., Gutierrez, G., . . . Lyles, C. R. (2022). Perspectives from leadership and frontline staff on telehealth transitions in the Los Angeles safety net during the COVID-19 pandemic and beyond. Frontiers in digital health, 4, 944860. https://doi.org/10.3389/fdgth.2022.944860

  
Cepeda-Carrión, G., Cegarra-Navarro, J. G., Martínez-Caro, E., Eldridge, S., Cepeda-Carrión, G., Cegarra-Navarro, J. G., . . . Eldridge, S. (2011). How can managers in the hospital in the home units help to balance technology and physician-patient knowledge? International Journal for Quality in Health Care, 23(5), 600-609. https://doi.org/10.1093/intqhc/mzr046

 
Chang, C.-P., Lee, T.-T., Chou, C.-C. & Mills, M. E. (2013). Telecare for diabetes mellitus: case managers' experiences. Computers, informatics, nursing : CIN, 31(10), 505-511. https://doi.org/10.1097/01.NCN.0000432128.07268.cc 

 
Choi, N. G., Wilson, N. L., Sirrianni, L., Marinucci, M. L. & Hegel, M. T. (2014). Acceptance of Home-Based Telehealth Problem-Solving Therapy for Depressed, Low-Income Homebound Older Adults: Qualitative Interviews With the Participants and Aging-Service Case Managers. Gerontologist, 54(4), 704-713. https://doi.org/10.1093/geront/gnt083

 
Denieffe, S., Denny, M. & White, M. (2022). Embracing and sustaining telehealth progress: The role of the nurse manager. Journal of Nursing Management, 30(7), 2457-2460. https://doi.org/10.1111/jonm.13789 

 
Drake, C., Lewinski, A. A., Rader, A., Schexnayder, J., Bosworth, H. B., Goldstein, K. M., . . . Zullig, L. L. (2022). Addressing Hypertension Outcomes Using Telehealth and Population Health Managers: Adaptations and Implementation Considerations. Current Hypertension Reports, 24(8), 267-284. https://doi.org/10.1007/s11906-022-01193-6

 
Hughes, M. C., Vernon, E., Kowalczyk, M. & Zhou, H. (2022). Experiences of caregivers and hospice leaders with telehealth for palliative care: a mixed methods study. Annals of palliative medicine, 11(7), 2302-2313. https://doi.org/10.21037/apm-21-3899 


Jortberg, B. T., Beck Dallaghan, G. L., Schatte, D., Christner, J. & Ryan, M. S. (2022). Expansion of telehealth curriculum: National survey of clinical education leaders. Journal of Telemedicine and Telecare, 28(6), 464-468. https://doi.org/10.1177/1357633X211058330

 
Khowaja, A., Syed, N., Michener, K., Mechelse, K. & Koning, H. (2023). Managers' and Administrators' Perspectives on Digital Technology Use in Regional Long-Term Care Homes During the COVID-19 Pandemic. Gerontology & geriatric medicine, 9, 23337214221146665. https://doi.org/10.1177/23337214221146665

 
Laur, C. V., Agarwal, P., Mukerji, G., Goulbourne, E., Baranek, H., Pus, L., . . . Bhattacharyya, O. (2021). Building Health Services in a Rapidly Changing Landscape: Lessons in Adaptive Leadership and Pivots in a COVID-19 Remote Monitoring Program. Journal of Medical Internet Research, 23(1), e25507. https://doi.org/10.2196/25507

 
Lynch, D. A., Stefancic, A., Cabassa, L. J. & Medalia, A. (2021). Client, clinician, and administrator factors associated with the successful acceptance of a telehealth comprehensive recovery service: A mixed methods study. Psychiatry Research, 300, 113871. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2021.113871

 
Pierre-Wright, M. J., Mathey, L. & Risser, H. J. (2023). Can Telehealth Provide Timely and Equitable Quality Medical Forensic Services?: Perspectives of Illinois Hospital Administrators. Journal of Forensic Nursing. https://doi.org/10.1097/JFN.0000000000000444

 
Steils, N., Woolham, J., Fisk, M., Porteus, J. & Forsyth, K. (2021). Carers' involvement in telecare provision by local councils for older people in England: perspectives of council telecare managers and stakeholders. Ageing & Society, 41(2), 456-475. https://doi.org/10.1017/S0144686X1900120X

 
Theis, R. P., Dorbu, J. I., Mavrodieva, M. E., Guerrero, R. A., Wright, S. E., Donahoo, W. T., . . . Shenkman, E. A. (2023). Telehealth Implementation Response to COVID-19 in the OneFlorida+ Clinical Research Network: Perspectives of Clinicians and Health Systems Leaders. Telemedicine journal and e-health : the official journal of the American Telemedicine Association. https://doi.org/10.1089/tmj.2023.0029 
 

Norske søk, rapporter, masteroppgaver og artikler

 • Eksempel søk artikler i idunn.no - her via søk i Google Scholar
 • Eksempel på søk Google scholar - digitalt tilsyn OR digitalt natt tilsyn link - søk velferdsteknologi - link
 • Eksempel søk ORIA - avgrenset til artikler - også artikler som ikke finnes fulltekst for UiA: velferdsteknolog*
 • Eksempel søk Googel: filetype:pdf  digitalt tilsyn link- og filetype:pdf  velferdsteknologi AND (implementering OR innføring) link - eller uten filetype : velferdsteknologi implementering, link - eller koble med flere ord, ala velferdsteknologi AND (implementering OR innføring OR innovasjon) AND ledelse
 • Omsorgsbiblioteket - tema velferdsteknologi - link
 • Helsedirektoratet. Velferdsteknologi. Link

Noen treff

 • Solberg, M. (2021). Avstandsoppfølging som velferdsteknologi. En oppsummering av kunnskap. Omsorgsforskning. https://hdl.handle.net/11250/2788017

 • Oslo Economics & Institutt for helse og samfunn. Universitetet i Oslo. (2022). Digital hjemmeoppfølging – erfaringer med samhandling og informasjonsdeling. Evalueringsrapport utarbeidet for Helsedirektoratet, 07.03.2022. Helsedirektoratet, link:

 • Lo, C., Waldahl, R. H. & Antonsen, Y. (2019). Tverrfaglig, sammenkoblet og allestedsnærværende – om implementering av velferdsteknologi i kommunale helse- og omsorgstjenester. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research, 4(1), 9-19. https://doi.org/10.18261/issn.2464-4161-2019-01-02 

 • Isaksen, J., Paulsen, K. B., Skarli, J., Stokke, R. & Melby, L. (2017). Hvilken nytte har hjemmeboende med hjelpebehov av velferdsteknologi? Tidsskrift for omsorgsforskning, 3(2), 117-127. https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2017-02-09 

 • Breivik E., R. G. H., Michalsen K., Lindseth L. S., Bjørvig S. (2021). Kunnskapsoppsummering om effekter av trygghets- og mestringsteknologi Nasjonalt senter for e-helseforskning. LINK

 • Hilland, G. H. & Rørvik, M. (2020). Drivere og barrierer for implementering og spredning av nye
  løsninger i helse- og omsorgssektoren. En kvalitativ studie med dybdeintervjuer og samtaler med ledere i kommuner, helseforetak
  og norsk helseindustri. Innomed. https://innomed.no/sites/default/files/2020-11/Innomed%20Rapport%202020.pdf

 • SINTEF. (2020). Digitalt tilsyn - erfaringer fra Smart omsorg i Bergen kommunehttps://hdl.handle.net/11250/2719161

 • Tønnessen, M. Innovasjonsprosesser i offentlig sektor : En casestudie av Digitalt tilsyn [Masteroppgave innovasjon og kunnskapsutvikling, Universitetet i Agder]. http://hdl.handle.net/11250/2627916

 • Hansen, L. I. M. & Moe, C. E. (2016). Natt-tilsyn med teknologistøtte – rapport fra «følge med forskning». Senter for eHelse og omsorgsteknologI. https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2016/02/rapport_uia_2016_digitalt_tilsyn.pdf

 • SINTEF. (2020). Digitalt tilsyn - erfaringer fra Smart omsorg på Økernhjemmethttps://hdl.handle.net/11250/2719162

 • Nilsen, E., Dugstad, J. H., Eide, H., Eide, T., Eikebrokk, T. R., Gullslett, M. K., Meum, T. T., Moe, C. E. & Stendal, K. (2017). Digitalt tilsyn – en reise i samhandling og samskaping (Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;16). http://hdl.handle.net/11250/2462955

 • Bjørkquist, C. F., Maria; Holone, Harald; Samuelsen, Finn. (2017). Innovasjonsreisen – innføring av digitale trygghetsalarmer på veien mot Helsevakt: Følgeforskning i Fredrikstad kommune. Høgskolen i Østfold. http://hdl.handle.net/11250/2431642

 • Nordtug, B., Aasan, H. M. & Myren, G. E. S. (2015). Implementering av Velferdsteknologi. En kvalitativ studie: Hvilken nytte og hvilke utfordringer erfarer ansatte i kommunal helsetjeneste? Omsorgsforskning. https://omsorgsforskning.brage.unit.no/omsorgsforskning-xmlui/bitstream/handle/11250/2730350/Nordtug.pdf

 • Wille, A. (2018). Implementering av velferdsteknologi - fra et i innovasjons- og organisasjonsperspektiv [Masteroppgave, Høgskolen i Innlandet]. http://hdl.handle.net/11250/2624465

 • Røhne, M., Svagård, I. S. & Holmesland, M. (2016). Effekt av trygghetspakker : Erfaringer fra velferdsteknologiprosjekter i Lister regionen. SINTEF. http://hdl.handle.net/11250/2429524 

 • Fiskvik, I. L. (2015). Velferdsteknologi : en teoretisk studie knyttet til ledelsesmessige utfordringer ved implementering av velferdsteknologi innen helse og omsorg [Masteroppgave, Handelshøjskolen i København]. http://hdl.handle.net/11250/284232

Internasjonalt, artikler: Søk MEDLINE & CINAHL via EBSCOhost, søk Google scholar (med engelske ord). Eksempel på treff nedenfor

 

 • Gjestsen, M. T., Wiig, S. & Testad, I. (2017). What are the key contextual factors when preparing for successful implementation of assistive living technology in primary elderly care? A case study from Norway. BMJ open, 7(9), e015455. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-015455 
 • Zander, V., Gustafsson, C., Landerdahl Stridsberg, S., & Borg, J. (2021). Implementation of welfare technology: a systematic review of barriers and facilitators. Disability and Rehabilitation. Assistive Technology, 1–16. https://doi.org/10.1080/17483107.2021.1938707
 • Glomsås, H. S., Knutsen, I. R., Fossum, M. & Halvorsen, K. (2020). User involvement in the implementation of welfare technology in home care services: The experience of health professionals—A qualitative study. Journal of Clinical Nursing, 29(21-22), 4007-4019. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jocn.15424 

 • Burrows, A., Meller, B., Craddock, I., Hyland, F. & Gooberman‐Hill, R. (2019). User involvement in digital health: Working together to design smart home health technology. Health Expectations, 22(1), 65-73. https://doi.org/10.1111/hex.12831 

 • Cuesta, M., German Millberg, L., Karlsson, S. & Arvidsson, S. (2020). Welfare technology, ethics and well-being a qualitative study about the implementation of welfare technology within areas of social services in a Swedish municipality. International Journal of Qualitative Studies on Health & Well-Being, 15, 1-12. https://doi.org/10.1080/17482631.2020.1835138 

 • Farsjø, C., Kluge, A. & Moen, A. (2019). Using a tablet application about nutrition in home care—Experiences and perspectives of healthcare professionals. Health & Social Care in the Community, 27(3), 683-692. https://doi.org/10.1111/hsc.12685 

 • Frennert, S. (2020). Approaches to welfare technology in municipal eldercare. Journal of Technology in Human Services, 38(3), 226-246. https://doi.org/10.1080/15228835.2020.1747043 

 • Frennert, S. (2021). Hitting a moving target: digital transformation and welfare technology in Swedish municipal eldercare. Disability and rehabilitation. Assistive technology, 16(1), 103-111. https://doi.org/10.1080/17483107.2019.1642393 

 • Frennert, S. & Baudin, K. (2021). The concept of welfare technology in Swedish municipal eldercare. Disability and Rehabilitation, 43(9), 1220-1227. https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1661035 

 • Halvorsrud, L., Holthe, T., Karterud, D., Thorstensen, E. & Lund, A. (2021). Perspectives on assistive technology among older Norwegian adults receiving community health services. Disability and rehabilitation. Assistive technology, 1-8. https://doi.org/10.1080/17483107.2021.1906962 

 • Juul, A., Wilding, R. & Baldassar, L. (2019). The Best Day of the Week: New Technology Enhancing Quality of Life in a Care Home. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(6). https://doi.org/10.3390/ijerph16061000 

 • Kuoppamäki, S. (2021). The application and deployment of welfare technology in Swedish municipal care: a qualitative study of procurement practices among municipal actors. BMC Health Services Research, 21(1), 1-12. https://doi.org/10.1186/s12913-021-06944-w 

 • Luscombe, N., Morgan-Trimmer, S., Savage, S. & Allan, L. (2021). Digital technologies to support people living with dementia in the care home setting to engage in meaningful occupations: protocol for a scoping review. Systematic Reviews, 10(1), 1-8. https://doi.org/10.1186/s13643-021-01715-4 

 • Nilsen, E. R., Dugstad, J., Eide, H., Gullslett, M. K. & Eide, T. (2016). Exploring resistance to implementation of welfare technology in municipal healthcare services - a longitudinal case study. BMC Health Services Research, 16(1), 657. https://doi.org/10.1186/s12913-016-1913-5 
  Nilsen, E. R., Stendal, K. & Gullslett, M. K. (2020). Implementation of eHealth Technology in Community Health Care: the complexity of stakeholder involvement. BMC Health Services Research, 20(1), 1-13. https://doi.org/10.1186/s12913-020-05287-2 

 • Nilsson, C., Skär, L. & Söderberg, S. (2008). Swedish district nurses' attitudes to implement information and communication technology in home nursing. The open nursing journal, 2, 68-72. https://doi.org/10.2174/1874434600802010068 

 • Øyen, K. R., Sunde, O. S., Solheim, M., Moricz, S. & Ytrehus, S. (2018). Understanding attitudes toward information and communication technology in home-care: Information and communication technology as a market good within Norwegian welfare services. Informatics for Health & Social Care, 43(3), 300-309. https://doi.org/10.1080/17538157.2017.1297814 

 • Wälivaara, B.-M., Andersson, S. & Axelsson, K. (2011). General practitioners' reasoning about using mobile distance-spanning technology in home care and in nursing home care. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 25(1), 117-125. https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2010.00800.x 

 • Walsh, S., Golden, E. & Priebe, S. (2016). Systematic review of patients' participation in and experiences of technology-based monitoring of mental health symptoms in the community. BMJ open, 6(6), e008362. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2015-008362