Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Universitetsbiblioteket i Agder. (2024) Sykepleie. Bibliotekets fagside

Litteraturstudien

Møller, A. F. (2019). Systematisk litteraturstudie, SLS: - metodeanvisning til brug på professionsbachelorstudier. Sundhedsprofessionelle Studier, 3(4). Hentet fra https://tidsskrift.dk/Sundhedsprofessionnelle_studier/article/view/117528

søke - finne - lese -skrive

Søk informasjon og litteratur

Finn forskning, fag- og forskningsartikler, oppsummert forskning: lenker til databaser

VPN  - Før du starter søk, sørg for å være tilkoblet UiA med eduVPN, se mer informasjon

ORIAFinn og bestill bøker via ORIA. Via ORIA finner du også forskningsartikler, fagartikler, studentoppgaver mm. Via ORIA kan du også bestille lån og kopier av dokumenter som ikke finnes tilgjengelig på din bibliotekavdeling. Les mer

DATABASER - Finn forskning, fag- og forskningsartikler, oppsummert forskning: lenker til databaser og Søkehjelp

PICO og tilsvarende rammeverk:  PICO, PIO; PICo, PO, PS, PEO, - som  hjelp til fokusere søkespørsmålet for søk etter forskningsartikler

Offentlige publikasjoner: Lover, forskrifter, rundskriv, veiledere, rammeplaner

Teori, fenomener, begreper: Sykepleieteori, etikk, fenomener, begreper

Emner-Litteraturtips:

Gå til Emnesidene for tips til litteratur, søkeord og eksempler på søk etter forskningsartikler for ditt emne

 

Flere fagsider:

Helsebiblioteket. Omsorgsbiblioteket
 

Litteratur, og informasjonssøking til oppgaven: filmer nedenfor

1. Genrelt om informasjon og litteratursøk, kildetyper og databaser (9.14)
2. eduVPN (2:18)
3. ORIA hva er ORIA og hvor finner jeg ORIA (3:54)
4. ORIA finne kjente kilder, bestille dokumenter (6:09)
5. ORIA finne dokumenter om et emne (14:54)
6 Å finne forskningsartikler i databaser (8:36)
7-13: om søk i CINAHL og MEDLINE via EBSCOhost
7: EBSCOhost- velge baser (2:069
8: Søke strukturert (systematisk) med søkekonsepter - søketeknikker (5:37)
9. Søk med bruk av søkehistorikk og bruk av feltkoder for ord i tittel (6:49)
10: Limit valg og visning av treff (5:45)
11: Bruke nærhetsoperatorer (proximity) (5:44)
12. Lagre søk og treff (6:45)
13: Skrive ut søkehistorikken (1.47)
14: fra PICO til søk (22:47) Fra forskningsspørsmål - valg av søkord - og utføre søk i basen

 

De samme filmene finner du her:

ORIA søk etter dokumenter om et emne
CINAHL & MEDLINE basene via EBSCOhost, utføre søk: 

 

Mer hjelp, se fanen Søkehjelp

Litteraturstudier
Mer om systematisk tilnærming til søk etter forskningsartikler
Orienterende søk (innledende søk, testsøk). Et systematisk søk innledes alltid av en orienterende søke fase. Les mer 
Mer om hvordan rammeverket PICO og tilsvarende, PIO, PICo, PO kan være til hjelp i forbindelse med å utforme et forskningsspørsmål
Mer om å finne søkeord
Mer om søketeknikker
Evaluere søket, brede og smale søk
Om å bruke EndNote

 

Se også emnesidene for tips til søkeord og litteratur

Merk at hovedinnholdet i PubMed er innhold fra databasen MEDLINE databasen  (+ noe mer og at ALT dette mer finnes også i MEDLINE basen via EBSCOhost, hvor du kan søke CINAHL databases sammen med MEDLINE)

 

1. Genrelt om informasjon og litteratursøk, kildetyper og databaser (9.14)
2. eduVPN (2:18)
3. ORIA hva er ORIA og hvor finner jeg ORIA (3:54)
4. ORIA finne kjente kilder, bestille dokumenter (6:09)
5. ORIA finne dokumenter om et emne (14:54)
6 Å finne forskningsartikler i databaser (8:36)
7-13: om søk i CINAHL og MEDLINE via EBSCOhost
7: EBSCOhost- velge baser (2:069
8: Søke strukturert (systematisk) med søkekonsepter - søketeknikker (5:37)
9. Søk med bruk av søkehistorikk og bruk av feltkoder for ord i tittel (6:49)
10: Limit valg og visning av treff (5:45)
11: Bruke nærhetsoperatorer (proximity) (5:44)
12. Lagre søk og treff (6:45)
13: Skrive ut søkehistorikken (1.47)
14: fra PICO til søk (22:47) Fra forskningsspørsmål - valg av søkord - og utføre søk i basen

 

De samme filmene finner du her:

ORIA søk etter dokumenter om et emne
CINAHL & MEDLINE basene via EBSCOhost, utføre søk: 

 

Mer hjelp, se fanen Søkehjelp

Litteraturstudier
Mer om systematisk tilnærming til søk etter forskningsartikler
Orienterende søk (innledende søk, testsøk). Et systematisk søk innledes alltid av en orienterende søke fase. Les mer 
Mer om hvordan rammeverket PICO og tilsvarende, PIO, PICo, PO kan være til hjelp i forbindelse med å utforme et forskningsspørsmål
Mer om å finne søkeord
Mer om søketeknikker
Evaluere søket, brede og smale søk
Om å bruke EndNote

 

Se også emnesidene for tips til søkeord og litteratur

Essay

Faglige essay

Tema Problemstilling

Gjevjon, E. R. (2019). Tema, problemstilling, hensikt, forskningsspørsmål, hypotese og mål – hva er hva? Sykepleien Forskning, (79024), e-79024. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2019.79024

Se gjerne også video fra Startpakka OsloMet v/ Grethe Moen Johansen: Hvordan snevre inn en problemstilling

 

Diskusjonsdelen:

Lerdal, A. (2010). Diskusjonskapitlet. Sykepleien Forskning, (3), 247-249. https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2010.0122 
 

 

Mer informasjon. Gå til siden Oppgaveskriving. Akademisk skriving. Kildebruk

Tips om bruke  Word

 

Skrivestua UiA

Få hjelp og veiledning av erfarne studenter i akademisk skriving. Kontakt skrivestua UiA

 

 

Kunnskapsbasertpraksis.no (Helsebiblioteket)

"Kunnskapsbasert praksis innebærer at fagutøvere bruker ulike kunnskapskilder i praksis. Ved å bruke forskningsbasert kunnskap, erfaringer fra praksis og pasientens kunnskap og behov bedrer vi kvaliteten på tjenestene våre."

På bibliotekets fagside for sykepleie finner du blant annet kilder til forskningsbasert kunnskap og hvordan du kan søke i disse:

Søk etter forsking, velg database(r) for ditt søk. Se valget databaser.  For mer søkehjelp se sidene SøkeveiledningerLes også om hvordan du får tilganger utenfor Campus via VPN. Les mer om VPN på fagsiden

Et fokusert og presist praksisnært, klinisk spørsmål danner utgangspunkt for søk etter litteratur. Et godt spørsmål består gjerne av ulike elementer som kan struktureres i et skjema kalt for PICO og tilsvarende som PICo, PIO, PEO, eller  PO og som også brukes når du strukturerer søk etter forskning som kan svare på spørsmålet i databasene.  Du kan lese mer å fokusere spørsmålet ditt som på fagsiden. Informasjon på bibliotekets fagside supplerer informasjonen du finner i kurset Kunnskapsbasertpraksis.no

Å kritisk vurdere forskningen du finner er også et element. Se mer om dette på bibliotekets fagside for sykepleie som supplerer det du finner i kurset  Kunnskapsbasertpraksis.no

 

Helsebiblioteket.no 

er også et godt utgangspunkt for å finne fram til forskningsbaserte kilder og gir også gode veiledninger i søk. Bruk også sidene sammen med det nettbaserte kurset Kunnskapsbasertpraksis.no og boka Jobb kunnskapsbasert

"Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder" 

Merk ellers at UiA er "medlem" av Helsebiblioteket, så de samme elektroniske kildene (tidsskrifter, artikler og databaser) vil være tilgjengelige også via UiA sine sider.

UiA har flere tilganger til tidsskrifter og databaser, så dersom du er student på UiA: Logg på VPN før du søker i Helsebiblioteket, da vil du få tilgang til alt på Helsebiblioteket, i tillegg også alt som finnes tilgjengelig av elektroniske ressurser via UiA

 

 

Eksempel på søk i CINAHL (EBSCOhost) med et fokusert klinisk spørsmål:

Mer om søk i CINAHL og MEDLINE via EBSCOhost se søkeguiden