Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sykepleie

Bibliotekets fagside for sykepleie

Litteratursøking - Tilgang utenfor universitetsområdet: Logg på eduVPN

Før du starter å søke - sørg for at du er tilkoblet UiA nettet.  Logg på  eduVPN (alternativt logg på CISCO VPN Anyconnect (tidligere løsning) -om du har installert denne) Se informasjon om hvordan du logger på

Lover og forskrifter. Rundskriv. Veileder. Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Databaser - Finn bøker - Finn forskning - Finn prosedyrer og retningslinjer

"Hensikten med en forskningsartikkel er å presentere ny kunnskap, mens en fagartikkel skal gjøre gjeldende kunnskap kjent" Lerdal, A (2012). Hentet fra Sykepleien.no. Et vitenskapelig tidsskrift (forskningstidsskrift) har krav om fagfellevurdering (peer Review/refereed). Tidsskrifter listet opp i Publiseringskanaler (NSD) er fagfellevurderte (nivå 1 og 2). Tidsskriftene vil også opplyse om de har en slik ordning, se tidsskriftets hjemmeside.

Søk etter forskning publisert i tidsskrifter - velg databaser

Merk at MEDLINE databasen kan søkes via EBSCOHost søkegrensesnitt (se nedenfor) - alternativt via søkegrensesnittet PubMed. Merk at du også kan søke samtidig i MEDLINE og CINAHL via EBSCOhost  - Se eventuelt søkehjelp - del 1 

Finn engelske søkeord - tips

 1. Norsk oversettelse av MeSH (Medical Subject Headings - emneord brukt i MEDLINE og Svemed+), se mesh.uia.no
 2. Søk på norsk i databasen Svemed+ - legg merke til MeSH og engelske ord som er brukt
 3. Se CINAHL subject headings knappen i CINAHL databasen - mulig CINAHL bruker et annet emneord enn MEDLINE for ditt emne

Les  mer om søkeord

Søkehjelp

Demonstrasjon av søk i CINAHL (via EBSCOhost søkegrensesnitt)

 • Utføre søk i Avansert og Basic søkeskjerm. Søketeknikker. Limit valg (merk at valg for limit varier fra base til base. Valget Research article brukes ikke for artikler i CINAHL publisert etter 2019 og at Peer Review ikke brukes i MEDLINE). 
 • Bruke søkehistorikken til å koble søkesett sammen: Se tid ca: 09:30

 

ORIA biblioteksøket

 • I ORIA  finner du, bøker, fag- og forskningsartikler, tidsskrifter, oppslagsverk, studentoppgaver, musikk og filmer, m.m. 
 • ORIA  er god å bruke når du
  • vil finne tilgang til kjente bøker og artikler,
  • trenger bøker eller studentoppgaver om et emne,
  • foreta enkle emnesøk på artikler
  •  bestille lån og kopier dersom dokumentet ikke er tilgjengelig på din bibliotekavdeling
  • Se ellers fanene for søk etter forskningsartikler
 • Søketips ORIA

I de kliniske oppslagsverkene (Norske elektronisk legehåndbok, UpToDate og BMJ Best practice) finner du rask oversikt over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, behandling, prognose og forebygging for en rekke tilstander /sykdommer og symptomer. Inneholder råd og anbefalinger basert på kvalitetsvurdert og oppsummert forskning.

En retningslinje er systematiske utviklede råd og anbefalinger til hjelp for å finne passende tiltak for en definert klinisk problemstilling. Gis ut av flere organisasjoner.

En forskningsoppsummering vil si å sammenfatte de relevante forskningsresultatene som foreligger på et gitt tidspunkt. "Systematisk oppsummering av forskning kjennetegnes ved en systematisk ogeksplisitt framgangsmåte i å formulere spørsmål, søke etter litteratur, vurdere,sammenstille og presentere den forskningsbaserte kunnskapen"  Slik oppsummer vi forskning

Du finner oversikter utgitt av ulike institutsjoner og organiasjoner, se nettsteder og databaser nedenfor. Men de fleste oversikter blir publisert i tidsskrifter - disse kan du finne på samme måte som du søker originalstudier (resulat fra et enkelt forskningsprosjekt) i databaser som  CINAHL og MEDLINE.

Les mer 

 

 

Mer om å velge kilder

Forskningens ABC. Å lese forskning. Sjekklister. Forsknignsmetoder. Vitenskapsteori. Ordbøker

Sjekklister

passer ikke sjekklisten ? Se den generelle dere har fått i emnerommet i CANVAS

se eventuelt flere mulige nedenfor

 

 

Flere

Les mer om kritisk vurdering​​​

Ta ellers kontakt med din veileder om du er i tvil

Sunn skepsis

Nettportalen Sunn skepsis gir råd  - til pasienter og andre helseintersserte - om kvalitetskriterier for helseinformasjon og bedre tilgang til forskningsbasert helseinformasjon Gå til portalen