Skip to main content

Sykepleie: Søk- etter HVA og HVOR

Bibliotekressurser

Tilgang utenfor universitetsområdet

Ønsker du tilgang til bibliotekets elektroniske ressurser utenfor universitetsområdet? Da må du koble deg opp mot UiA nettet. Biblioteket anbefaler at du bruker programmet (klienten) CISCO VPN Anyconnect. 

Databaser - kilder for søk

I ORIA  finner du  • bøker  • artikler  • tidsskrifter • oppslagsverk  • musikk  • filmer • elektroniske ressurser - studentoppgaver m.m. ORIA  er god å bruke når du vil finne kjente bøker og artikler, trenger bøker eller studentoppgaver om et emne - foreta enkle emnesøk på artikler. Via ORIA kan du også bestille lån og kopier dersom dokumentet ikke er tilgjengelig på din bibliotekavdeling. Søketips ORIA. Se ellers databaser nedenfor for systematisk søk etter forskning

Flere databaser

Forskningsbaserte - kunnskapsbaserte kilder. Kunnskapspyramiden

Mer om å velge kilder

Oppslagsverk

Prosedyrer og retningslinjer

Finn forskningsartikler - Databaser

Finn engelske søkeord - tips:

  1. Norsk oversettelse av MeSH (Medical Subject Headings - emneord brukt i MEDLINE og Svemed+), se mesh.uia.no
  2. Søk på norsk i databasen Svemed+ - legg merke til MeSH og engelske ord som er brukt
  3. Se CINAHL subject headings knappen i CINAHL databasen - mulig CINAHL bruker et annet emneord enn MEDLINE for ditt emne

- se mer informasjon om søkeord på  fanen søkeveiledninger
- Se også tips til litteratur og søkeord tilknyttet emne på emnesidene

 

Om søk i CINAHL & MEDLINE via EBSCOhost databasevert -se filmen

Bla i filmen

  • 5:46 - Om Søketeknikker - koble søkeord
  • 16:02 - Gjennomføring av søket

MERK

I MEDLINE vil det være andre muligheter for å begrense treffmengden via valg i LIMIT. Du vil ikke finne valget Peer Reveiw, da MEDLINE kun indekserer (registrerer) artikler publisert i fagfellevurderte tidsskrifter

Sjekk søkeord via norsk oversettelse av Medical subject headings mesh.uia.no alternativt knappen MeSH i MEDLINE og knappen CINAHL subject headings i CINAHL.Du finner også tips til søkeord via søk i databasen Svemed+

Se mer informasjon om søk på fanen Søkeveiledninger- Se tips om litteratur/databaser og søkeord tilknyttet enkelte emner

Helsebiblioteket

"Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder" 

Kunnskapsbasert praksis

"Kunnskapsbasert praksis innebærer at fagutøvere bruker ulike kunnskapskilder i praksis. Ved å bruke forskningsbasert kunnskap, erfaringer fra praksis og pasientens kunnskap og behov bedrer vi kvaliteten på tjenestene våre. Kunnskapsbasert praksis (KBP) er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon."  Sitat fra nettkurset Kunnskapsbasert praksis

Ta e-læringskurset!

Kontakt bibliotekets fagansvarlige

Kampus Grimstad
Hans Petter Ristøl
hans.p.ristol@uia.no


Kontor: A2080
Tlf: 3814 1188

Faganvarlig for  Helse- og sosialinformatikk, Psykisk helse, Sykepleie (Grimstad), Vernepleie


Kampus Kristiansand
Ellen.Sejersted@uia.no

Fagansvarlig for Ernæring, Folkehelse, Idrett, Sykepleie (Kristiansand)

OBS UKE 41 fom 7.10-tom 11.10 - fraværende

Spørsmål om hjelp til litteratursøk? 
Fyll ut skjemaet så svarer jeg så raskt jeg kan


Treffetider:

OBS UKE 41 fom 7.10-tom 11.10 - fraværende
2etg veiledningskranken biblioteket:

  • Onsdag: 10-12
  • Torsdag: 12-14
  • Fredag: 10-12

Kontor: D2028