Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sykepleie

Bibliotekets fagside for sykepleie. Lenker til databaser, søkehjelp, emnesider med tips til søk og litteratur. Oppgaveskriving, Word og Endnote. Bibliotekets kontaktpersoner, fagansvarlige

Bibliotekets veiledningsskranker er fysisk åpne

  • Grimstad, i biblioteklokalene: Mandag-fredag: 11-13
  • Kristiansand, biblioteket, 2. etg: Mandag-fredag: 10-14

Se ellers kontaktinformasjon til bibliotekets fagansvarlige. Det er også mulig å  avtale et digital møte med en av bibliotekarene se booking veiledning

Tema - problemstilling - forskningsspørsmål - Søke - finne - lese - skrive

Tema/problemstilling - hensikt forskningsspørsmål

Hvordan snevre inn en problemstilling (video fra Startpakka OsloMet v/ Grethe Moen Johansen)

Tips fra nettstedet Søk & Skriv. Oppbygging av en oppgave: Avgrensning og problemstilling

Litteratur- og informasjonssøking - Tilgang utenfor universitetsområdet: Logg på eduVPN

Før du starter å søke etter informasjon og litteratur,  sørg for at du er tilkoblet UiA nettet. Logg på eduVPN.

Demo: Windows: