Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Lenker til databaser og søkehjelp. Tips til søkeord og litteratur emner. Tips oppgaveskriving og EndNote

søke - finne - lese -skrive

Søk informasjon og litteratur

Finn forskning, fag- og forskningsartikler, oppsummert forskning: lenker til databaser

Helsebiblioteket. Omsorgsbiblioteket

Kunnskapsbasertpraksis.no (Helsebiblioteket)

"Kunnskapsbasert praksis innebærer at fagutøvere bruker ulike kunnskapskilder i praksis. Ved å bruke forskningsbasert kunnskap, erfaringer fra praksis og pasientens kunnskap og behov bedrer vi kvaliteten på tjenestene våre."

På bibliotekets fagside for sykepleie finner du blant annet kilder til forskningsbasert kunnskap og hvordan du kan søke i disse:

  • Søk etter forsking, velg database(r) for ditt søk. Se valget databaser.  For mer søkehjelp se sidene SøkeveiledningerLes også om hvordan du får tilganger utenfor Campus via VPN. Les mer om VPN på fagsiden
  • Et fokusert og presist praksisnært spørsmål danner utgangspunkt for søk etter litteratur. Et godt spørsmål består gjerne av ulike elementer som kan struktureres i et skjema kalt for PICO og tilsvarende som PICo, PIO, PEO, eller  PO og som også brukes når du strukturerer søk etter forskning som kan svare på spørsmålet i databasene.  Du kan lese mer å fokusere spørsmålet ditt som på fagsiden. Informasjon på bibliotekets fagside supplerer informasjonen du finner i kurset Kunnskapsbasertpraksis.no
  • Å kritisk vurdere forskningen du finner er også et element. Se mer om dette på bibliotekets fagside for sykepleie som supplerer det du finner i kurset  Kunnskapsbasertpraksis.no

 

Helsebiblioteket.no 

er også et godt utgangspunkt for å finne fram til forskningsbaserte kilder og gir også gode veiledninger i søk. Bruk også sidene sammen med det nettbaserte kurset Kunnskapsbasertpraksis.no og boka Jobb kunnskapsbasert

"Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder" 

Merk ellers at UiA er "medlem" av Helsebiblioteket, så de samme elektroniske kildene (tidsskrifter, artikler og databaser) vil være tilgjengelige også via UiA sine sider.

UiA har flere tilganger til tidsskrifter og databaser, så dersom du er student på UiA: Logg på VPN før du søker i Helsebiblioteket, da vil du få tilgang til alt på Helsebiblioteket, i tillegg også alt som finnes tilgjengelig av elektroniske ressurser via UiA

 

Mer om søk i CINAHL og MEDLINE via EBSCOhost se søkeguiden