Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Lenker til databaser og søkehjelp. Tips til søkeord og litteratur emner. Tips oppgaveskriving og EndNote

3. Finne søkeord

En søkeblokk er alle mulige synonymer (enkeltord og/eller fraser) for et begrep/søkekonsept, eller søkeelement som skal brukes i søket.

Ordene som brukes (søkeord) kan være hentet fra databasens  kontrollerte vokabular (emneord, som f.eks. MeSH som brukes i MEDLINE databasen, CINAH subject headings som brukes i CINAHL basen) og/eller fritekstord, også kalt for tekstord (ord fra tittel og/eller sammendrag). Les om emneord og tekstord i kurset Kunnskapsbasert praksis (Helsebiblioteket)

 

Før du foretar ditt endelige søk, hovedsøket som du velger ut artikler for, foretar du innledende søk. Via innledende søk

  • Skaffer du deg en oversikt over allerede eksisterende oversikter, 
  • Skaffer deg en oversikt over mengden treff på primærstudier (originalstudier) du kan forvente deg. Kanskje må du avgrense ditt forskningsspørsmål bedre
  • Finner noen artikler som presist kan svare på ditt forskningsspørsmål
  • Skaffer deg en oversikt over søkeord som kan brukes i din endelige søkestrategi.

Les mer

 

  • Aromataris, E., & Riitano, D. (2014). Constructing a search strategy and searching for evidence. A guide to the literature search for a systematic review. Amerian Journal of Nursing, 114(5), 49-56.  https://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000446779.99522.f6