Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Universitetsbiblioteket i Agder. (2024) Sykepleie. Bibliotekets fagside

Databaseguider - søkehjelp

Merk at hovedinnholdet i PubMed er innhold fra databasen MEDLINE databasen  (+ noe mer, alt dette mer finnes også i MEDLINE basen via EBSCOhost, hvor du kan søke CINAHL sammen)

 

ORIA Bibliotek-katalogen

CINAHL & MEDLINE (EBSCOhost)

PubMed (MEDLINE i PubMed sitt søkegrensesnitt. Merk at alt innhold i PubMed finnes i MEDLINE via EBSCOhost, eller MEDLINE via Ovid)

Ovid (EMBASE, APA PsycInfo, og MEDLINE)

Google Scholar

Scopus

Web of Science

Se også

Generelt- om å søke informasjon og litteratur

Systematiske søkestrategier

Litteraturstudier

PICO, PICo, PIO, PO og tilsvarende rammeverk (Fokusere søkespørsmålet)