Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Lenker til databaser og søkehjelp. Tips til søkeord og litteratur emner. Tips oppgaveskriving og EndNote

Oppgaveskriving

Se også

Kurs i kildebruk og referanseteknikk.

Gå til libguides.uia.no/kilder

Bøker om oppgaveskriving i ORIA (bibliotekkatalogen)

  • se hylleplassering: 808.066

Kurs i Akademisk skriving UiA

Røsstad, Rune (Emneansvarlig). Akademisk skriving i GLU "Dette emnet skal støtte deg når du skriver bachelor- eller FoU-oppgave". Universiteet i Agder. Nettkurs via CANVAS. Gå til kurset, velg Enroll

Læringsvideoer fra UiT om akadmisk skriving

- lesestrategier og notatteknikk. Videoene gir et innblikk i ulike teknikker og metoder innenfor studieteknikk og akademisk skriving. Gå til nettkurset

Akademisk skriving podkas

"Skrivetips og studieteknikk rett på øret"

Gå til Podkasten om akademisk skriving

Tema, problemstilling, hensikt

Gjevjon, E. R. (2019). Tema, problemstilling, hensikt, forskningsspørsmål, hypotese og mål – hva er hva? Sykepleien Forskning, (79024), e-79024. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2019.79024

Se gjerne også video fra Startpakka OsloMet v/ Grethe Moen Johansen: Hvordan snevre inn en problemstilling

Søk informasjon og litteratur til din oppgave

Bøker om oppgaveskriving.

Film fra Startpakka i oppgaveskriving (OsloMET):

Introduksjon til argumentasjon og drøfting

 

Hvordan drøfte, OsloMet Studieverkstedet v/Grethe Moen Johansen

Film fra UB NORD Hvordan begrunne påstander i teksten din:

Se flere tips fra UB Nord, Modulen drøft

Se også

Se også bøker i biblioteket om oppgaveskriving og kildebruk

lenker til treff i ORIA

Se også