Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Universitetsbiblioteket i Agder. (2024) Sykepleie. Bibliotekets fagside

Kols - tips litteratur og søkeord

Før du starter søk, sørg for å være tilkoblet UiA med eduVPN. Du kan lese mer om dette her

Søk med ord du mener beskriver det du ønsker å finne informasjon/litteratur - forskningsresulater om. Vurder også synonyme/relaterte ord. Start med å søke på de du allerede har, via inneldende søk vil du kunne finne flere.

Du kan gjerne skjekke norsk oversettelse av MeSH (Medical subject headings, som er emneord som brukes i MEDLINE basen)- tilsvarende i CINAHL, se CINAHL Subject headings, og legg merke til hvilke emneord (Major/Minor headings) din relevante artikkel har fått tildelt- i basen klikk på tittel for å se alle ord som beskriver artikkelen). Gå til mesh.uia.no

 • Kols: "Pulmonary Disease, Chronic Obstructive" OR "Chronic Obstructive Pulmonary Disease*" OR COPD
 • Tungpusthet: dyspnea OR breathless* OR "short* breath*" OR "breath* short*"
 • Redsel, angst: anixety OR fear* OR frightening
 • Mestring; cope OR coping OR adapt* - og videre flere ... empowerment - "Self Efficacy"  OR "Self-Efficacy"
 • Egenomsorg; "Self Care" OR "Self-Management" OR "self administration" OR "self medication"
 • Kvaliative studier- noen søkeord: qualitative OR interview* OR phenomenolog* OR experience* OR themes OR thematic OR "content analys*" OR "grounded theory" OR hermeneutic* OR "focus group*" 
 • Sykepleier, sykepleiere: nurse* OR nursing
 • Erfaringer, opplevelser, perspektiver -  rolle, kunnskaper ...; experience* OR attitude* OR perception* OR perceiv* OR satisfaction* OR perspective* OR view* OR belie* OR opinion* - role OR roles OR practice* OR knowledge

flere...

Se ellers databaser og mer søkehjelp

Se også flere emner, som. Gå til emnesidene

 • Sykepleieteori, etikk, fenomener og begreper
 • Kroniske syke
 • Pårørende
 • Mestring, stress
 • ...

Kols - Noen aktuelle bøker

Flere bøker, søk i ORIA