Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Lenker til databaser og søkehjelp. Tips til søkeord og litteratur emner. Tips oppgaveskriving og EndNote

Miljøbehandling

  • "Hovedmålsettingen for miljøbehandling er å bedre livskvaliteten for det enkelte individ i øyeblikket" - sitat Solheim, K. (2009, s. 57)
  • "Miljøbehandling favner et bredt og mangfoldig fagfelt ...og har som målsetting å bedre funksjonsevnen i dagliglivet ... og øke trivsel, livskvalitet og velvære ..." sitert i Kirkevold (2010)
  • "Miljøbehandling inngår som et viktig element i demensomsorgen og innebærer at fysiske, psykiske og sosiale faktorer i omgivelsene tilrettelegges på en slik måte at personer med demens kan fungere optimalt til tross for svikten sykdommen medfører" Bergland og Kirkevold (2011)
  • Hva med folkehelseperspektivet? - se Folkehelseloven
  • "Livskvalitet handler om hva enkeltmennesket definerer som et godt liv for seg selv" - sitat Tretteteig (2007)

Eksempler på artikler miljøterapi (aktiviteter) - demens

Flere titler - fra søk i CINAHL

Artikler publisert i Sykepleien og Sykepleien forskning

Start søk i Svemed+ (NB basen er IKKE oppdatert etter 2019)

Miljøbehandling og aktiviteter: Finn forskningsartikler via søk i CINAHL (EBSCOhost)

Gis ikke tilgang til tekst direkte i basen, følg lenke til fullekst, eller bruk ORIA knappen. 

Nedenfor finner du lenker til eksempler på søk i basen om demens og miljøbehandling og aktiviteter

Aktuelle bøker/artikler

Søk i ORIA