Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Lenker til databaser og søkehjelp. Tips til søkeord og litteratur emner. Tips oppgaveskriving og EndNote

Lover og forskrifter, rundskriv og veiledere

Rammeplaner for  høyere utdanning:  Gå til Regjeringen.no

Rammeplan for studenter som startet utdanningen før 2020:  Sykepleierutdanning (2008). Lovdata

Kunnskapsdepartemenet. (2019). Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning. Lovdata

Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger. Lovdata

Etikk

Etiske retningslinjene for sykepleiere

Utvalgte lover og forskrifter. Søk Lovdata.no

Helsepersonelloven (1999). Lovdata

Helse- og omsorgstjenesteloven (2011). Lovdata 

Pasient- og brukerrettighetsloven (1999). Lovdata 

Psykisk helsevernloven (1999). Lovdata 

Spesialisthelsetjenesteloven (1999).  Lovdata 

Verdighetsgarantiforskriften. (2010). Forskrift om en verdig eldreomsorg. Lovdata

Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon (2000).  Lovdata 

Se også Lover-forskrifter - lenkesamling fra Helsedirektoratet

Pårørende

Regjeringen.no  (2020). Vi – de pårørende Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan. Pårørendestrategi 2021–2025 Link

Helsedirektoratet. (2015). Pasienters, brukeres og nærmeste pårørendes rett til informasjon ved skade eller alvorlige komplikasjoner. Link

Helsedirektoratet. Pårørendeveileder

Se emnesiden for litteraturtips knyttet til Sykepleieteori. Etikk. Fenomener og begreper i sykepleie