Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Universitetsbiblioteket i Agder. (2024) Sykepleie. Bibliotekets fagside

Filmen under gjennomgår følgende ulike søkestrategier,  avhengig av ditt formål med søket 

Film: Overview of search strategies  /Welch Medical Library

---

Systematiske søk innledes alltid av en grundig utforskende søkefase (ofte kalt for scoping søk, eller orienterende søk). I denne innledende fasen bruker vi orienterende søk (exploratory) for å gjøre oss kjent  med tematikken for oversikten.

Gusenbauer, M. & Haddaway, N. R. (2021). What every researcher should know about searching - clarified concepts, search advice, and an agenda to improve finding in academia. Research synthesis methods, 12(2), 136-147. https://doi.org/10.1002/jrsm.1457 
 

Test-søk/  innledende søk (scoping search):

Før du foretar ditt endelige søk, hoved-søket som du velger ut artikler for, foretar du innledende søk. Via innledende søk

  • Skaffer deg en oversikt over tematikken for din litteraturstudie
  • Skaffer du deg en oversikt over allerede eksisterende oversikter på feltet
  • Skaffer deg en oversikt over mengden treff på primærstudier (originalstudier) du kan forvente deg. Kanskje må du avgrense ditt forskningsspørsmål bedre
  • Finner noen artikler som presist kan svare på ditt forskningsspørsmål
  • Skaffer deg en oversikt over søkeord som kan brukes i din endelige søkestrategi. Søkeord er ord som forfatter bruker (tekstord, se ord i tittel og sammendrag), og ord som databasen bruker (emneord, Subject Headings). Se også steg 3 finne søkeord

 

Fra de innledende søkene, merk deg relevante treff, og fra disse merk deg ord i teksten og emneord som du kan bruke i ditt endelige søk (hoved-søket) som er det søket du velger ut treff til din oppsummering. Om mulig finner du også ut at du må endre fokus på ditt spørsmål, eller avgrense bedre, da dine foreløpige søk gir for mange treff til at det er håndterlig for din oppsummering

Sjekk også nærmere referanselister i allerede kjent litteratur,  for mulige flere relevante artikler  - og sjekk i disse om mulig flere ord du kan bruke i din søkestrategi

Resultater fra dine foreløpige, innledende test-søk hjelper deg med de videre stegene i en systematisk søkeprosess. 

  • Noter ord du kan bruke i ditt endelige søk. Se også steg 3 finne søkeord
  • Noter referanseopplysninger på relevante artikler funnet via de innledende søkene: Disse bør finnes blant treffene i ditt endelige søk (om tidsskriftet er registrert i basene du søker i)

Sitater: 

"I utviklingen av søkestrategier bruker man erfaringen fra innledende søk til å utvikle og forbedre strategiene" Folkehelseinstituttet, Søke etter litteratur


"I starten av et prosjekt søker vi etter eventuelle systematiske oversikter på området (scopingsøk). Det kan også være aktuelt å gjøre testsøk for å bedømme sannsynlig volum av primærstudier". Folkehelseinstitutet, Formulere spørsmål og skrive prosjektplan


"When beginning the search for evidence, you should conduct a few small searches as a test of various search terms and combinations of terms" Aromataris, E. & Riitano, D. (2014). Systematic Reviews: Constructing a Search Strategy and Searching for Evidence. AJN The American Journal of Nursing, 114(5). https://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000446779.99522.f6 

 

Se også

nettsiden fra Karolinska instituts bibliotek, Systematisk litteraturöversikt som examensarbete. Gå til nettsiden

Flere databaser og nettsteder er aktuelle å søke i i de innledende søkene