Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Lenker til databaser og søkehjelp. Tips til søkeord og litteratur emner. Tips oppgaveskriving og EndNote

Sepsis - tips litteratur og søkeord

Kunnskapsbaserte oppslagsverk og Retningslinjer

Helsedirektoratet (2020) Tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand. Nasjonale faglige råd.

 • BMJ Best Practice. Sepsis in adult, Lenke
  BMJ Best Practice. Sepsis in children. Lenke
 • UpToDate:  search sepsis
  • UpToDate. Sepsis syndromes in adults: Epidemiology, definitions, clinical presentation, diagnosis, and prognosis. 
  • UpToDate. Evaluation and management of suspected sepsis and septic shock in adults
 • Norsk elektronisk legehåndbok. Sepsis. Lenke (Velg Logg inn - allerede NEL bruker)
 • Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus: Kap. 2 Sepsis. Lenke
 • Helsetilsynet, 2018. Sepsis – ingen tid å miste. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2016–2018 med spesialisthelsetjenesten:
  helseforetakenes somatiske akuttmottak og deres identifisering og behandling av pasienter med sepsis
  Lenke
 • Norsk legemiddelhåndbok. (2017). T1.10 Sepsis. I. Hentet fra https://www.legemiddelhandboka.no/T1.10/Sepsis
 • National Institute for Health and Care Excellence. (2016). Sepsis: recognition, diagnosis and early management. NICE guideline https://www.nice.org.uk/guidance/ng51

 

Surviving Sepsis Campaign 

Pasientsikkerhetsprogrammet, i Trygge hender

Flere bøker i ORIA

Sykepleien.no

 • Steinseide, E. G., Potrebny, T., Ciliska, D. & Graverholt, B. (2022). Verktøy for tidlig oppdagelse av forverring hos eldre utenfor sykehus – en systematisk kartleggingsoversikt. Sykepleien Forskning, (88361), e-88361. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2022.88361  

Fagartikler:

 • Andøl, M. K., Sørdal, M., Eines, T. F. & Melbye, M. (2022). Sykepleiere ønsker mer kunnskap om sepsis. Sykepleien, 110(88965), e-8896. [Fagartikkel]. https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2022.88965 "Denne fagartikkelen er skrevet med bakgrunn i en bacheloroppgave i sykepleie, som ble gjennomført våren 2021. Prosjektets hensikt var å undersøke hvilken kompetanse sykepleiere har om sepsis." 
  Randen, E. & Leonardsen, A.-C. L. (2019). Sepsis kan oppdages tidlig med disse verktøyene. Sykepleien, 107(e-79771), 1-15. [Fagartikkel]. https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2019.79771
 • Aspsaether, E., Lien, V. B. & Molnes, S. I. (2019). Slik kan sykepleiere oppdage sepsis tidligere Sykepleien, 107(e-76029), 1-12. [Fagartikkel]. https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2019.76029

Søk selv: sepsis

 

Tidsskriftet.no

Karlsen, E. E., Ronsasbjorg, N. A., Skrede, S. & Mosevoll, K. A. (2023). Skåringsverktøy for tidlig oppdagelse av sepsis på sengepost. Tidsskrift for den  Norske Lægeforening, 143(2). https://doi.org/10.4045/tidsskr.21.0905 
 

Søk selv: sepsis - (originalartikler, oversiktsartikler)

Generelt - søk på ord du mener beskriver det du ønsker å finne forskning om- nedenfor kun eksempler

CINAHL & MEDLINE

(ikke bruk limit Peer Review når du søker i begge baser, da mister du MEDLILNE treff)

TI foran søkeord = ord må forekomme i artikkelens tittel - se ellers søkehjelp- eksempler på noen søk:

 • TI sepsis
 • TI (sepsis AND nurs*) - lenke til søk
 • TI sepsis* AND TI (screen OR screening OR tool OR tools OR instrument*) -siste 10 år - lenke til søk

Søkt i kun CINAHL: 

Generelt, sykepleie, sepsis, ord i tittel

 • TI (sepsis OR septic*)  AND (nursing OR nurse*) - Limit Peer Review, Language: danish, english,norwegian, swedish. Year: 2012-  Lenke til søk

Tidlig identifisere

Forekomst: søkeord:  prevalence OR incident* OR epidemiolog*  Eksempel på treff:

 • Knoop, S. T., Skrede, S., Langeland, N., & Flaatten, H. K. (2017). Epidemiology and impact on all-cause mortality of sepsis in Norwegian hospitals: A national retrospective study. PloS One, 12(11), e0187990. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187990 

avhengig av ditt fokus og aspekter du ønsker å se nærmere på. Noen forslag søkeord:

 • early
 • sign OR sign OR symptoms OR diagnos*
 • recognition OR detect* OR identification OR identify OR identified
 • assessment* OR  measurement* OR measuring OR measure
 • NEWS OR qSOFA
 • screening OR screen OR instrument* OR tools OR tool
 • barrier*
 • attitude* OR perception*
 • experience*
 • knowledge OR competence* OR skill OR skills
 • Judgement OR judgment OR decision*
 • implement*
 • guideline*
 • procedure*
 • Communication
 • "Guideline Adherence"
 • "Quality Improvement"
 • avgrensninger av ovenfor søkeord
  • "Nursing Knowledge"
  • "Nursing Assessment" 
  • "Nursing Practice"
  • "Nurse attitudes"
  • "Nursing Skills"
 • Forekomst; prevalence OR incident* OR epidemiolog*
 • Opplæring - educat* OR "quality improvement*" OR learning OR teaching OR program 
 • Legg ev til søkeord for setting om betydning- det kan være voksne, barn, eldre, - eller avdelinger

Google Scholar

intitle = ord i tittel

| = OR

intitle:sepsis intitle:nurse|nurses|nursing lenke til søk

færre treff, eksempel legg til: early identification|recognition|detect|detection - Se typisk gjennom de første 30-100 treff

 

 • Coiner, S. E., & Wingo, N. P. (2021). Addressing gaps in nurses' knowledge of sepsis: A literature review. The Journal of Continuing Education in Nursing, 52(1), 43-46 Fulltekst via ProQuest https://search.proquest.com/docview/2473385760
 • Ferguson, A., Coates, D. E., Osborn, S., Blackmore, C. C. & Williams, B. (2019). Early, Nurse-Directed Sepsis Care. American Journal of Nursing, 119(1), 52-58. https://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000552614.89028.d6 
  Torsvik, M., Gustad, L. T., Mehl, A., Bangstad, I. L., Vinje, L. J., Damås, J. K. & Solligård, E. (2016). Early identification of sepsis in hospital inpatients by ward nurses increases 30-day survival. Critical Care, 20, 1-9. [Forskningsartikkel]. https://doi.org/10.1186/s13054-016-1423-1
 • Kleinpell, R. (2017). Promoting early identification of sepsis in hospitalized patients with nurse-led protocols. Critical Care, 21(1), 10. [Editorial] https://doi.org/10.1186/s13054-016-1590-0
 • Oliveira, S. C., Taboas Corrêa, B., Nogueira Dodde, H., Lombardo Pereira, G., & Costa Aguiar, B. G. (2019). The Nurse Approach Towards the Detection of Antecedent Signs and Symptoms of Sepsis in Patients at a Nursing Ward. Revista de Pesquisa: Cuidado e Fundamental, 11(5), 1307–1311. http://seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/download/7551/pdf
 • Harley, A., Johnston, A. N. B., Denny, K. J., Keijzers, G., Crilly, J. & Massey, D. (2019). Emergency nurses’ knowledge and understanding of their role in recognising and responding to patients with sepsis: A qualitative study. International Emergency Nursing, 43, 106-112. [Forskningsartikkel, kvalitativ studie]. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ienj.2019.01.005
 • Yoshikawa, T. T., Reyes, B. J. & Ouslander, J. G. (2019). Sepsis in Older Adults in Long‐Term Care Facilities: Challenges in Diagnosis and Management. Journal of the American Geriatrics Society, 67(11), 2234-2239https://doi.org/10.1111/jgs.16194
 • Breen, S.-J. & Rees, S. (2018). Barriers to implementing the Sepsis Six guidelines in an acute hospital setting. British Journal of Nursing, 27(9), 473-478. https://doi.org/10.12968/bjon.2018.27.9.473
 • Moore, W. R., Vermuelen, A., Taylor, R., Kihara, D. & Wahome, E. (2019). Improving 3-Hour Sepsis Bundled Care Outcomes: Implementation of a Nurse-Driven Sepsis Protocol in the Emergency Department. JEN: Journal of Emergency Nursing, 45(6), 690-698. https://doi.org/10.1016/j.jen.2019.05.005
 • Drahnak, D. M. (2016). Scripting Nurse Communication to Improve Sepsis Care. Medsurg Nursing, 25(4), 233-239.  Fulltekst via CINAHL
 • Jones, J. (2017). Managing sepsis effectively with national early warning scores and screening tools. British Journal of Community Nursing, 22(6), 278-281. [Fagartikkel]. https://doi.org/10.12968/bjcn.2017.22.6.278
 • Bleakley, G., & Cole, M. (2020). Recognition and management of sepsis: the nurse’s role [fagartikkel]. British Journal of Nursing, 29(21), 1248–1251. Fulltekst via CINAHL link

Flere

 

 • Bruce, H. R., Maiden, J., Fedullo, P. F. & Kim, S. C. (2015). Impact of nurse-initiated ED sepsis protocol on compliance with sepsis bundles, time to initial antibiotic administration, and in-hospital mortality. Journal Of Emergency Nursing: JEN: Official Publication Of The Emergency Department Nurses Association, 41(2), 130-137. https://doi.org/10.1016/j.jen.2014.12.007
 • Deb, P., Murtaugh, C. M., Bowles, K. H., Mikkelsen, M. E., Khajavi, H. N., Moore, S., … Feldman, P. H. (2019). Does Early Follow-Up Improve the Outcomes of Sepsis Survivors Discharged to Home Health CareMedical Care, 57(8), 633-640. https://doi.org/10.1097/MLR.0000000000001152
 • Ferguson, A., Coates, D. E., Osborn, S., Blackmore, C. C. & Williams, B. (2019). Early, Nurse-Directed Sepsis Care. The American Journal Of Nursing, 119(1), 52-58. https://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000552614.89028.d6
 • Harley, A., Johnston, A. N. B., Denny, K. J., Keijzers, G., Crilly, J. & Massey, D. (2019). Emergency nurses' knowledge and understanding of their role in recognising and responding to patients with sepsis: A qualitative study. International Emergency Nursing, 43, 106-112. https://doi.org/10.1016/j.ienj.2019.01.005
 • Jones, S. L., Ashton, C. M., Kiehne, L., Gigliotti, E., Bell-Gordon, C., Disbot, M., … Wray, N. P. (2015). Reductions in Sepsis Mortality and Costs After Design and Implementation of a Nurse-Based Early Recognition and Response ProgramJoint Commission Journal on Quality & Patient Safety, 41(11), 483-491. Author manuscript: http://europepmc.org/backend/ptpmcrender.fcgi?accid=PMC4880050&blobtype=pdf
 • Kumar, P., Jordan, M., Caesar, J. & Miller, S. (2015). Improving the management of sepsis in a district general hospital by implementing the 'Sepsis Six' recommendationsBMJ Quality Improvement Reports, 4(1). https://doi.org/10.1136/bmjquality.u207871.w4032
 • Mylotte, J. M. (2020). What is the Role of Nursing Homes in the Surviving Sepsis Campaign? Journal of the American Medical Directors Association, 21(1), 41-45. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2019.07.022
 • Oliveira, S. C., Taboas Corrêa, B., Nogueira Dodde, H., Lombardo Pereira, G. & Costa Aguiar, B. G. (2019). The Nurse Approach Towards the Detection of Antecedent Signs and Symptoms of Sepsis in Patients at a Nursing WardRevista de Pesquisa: Cuidado e Fundamental, 11(5), 1307-1311. https://doi.org/10.9789/2175-5361.2019.v11i5.1307-1311
 • Roney, J. K., Whitley, B. E. & Long, J. D. (2019). Implementation of a MEWS-Sepsis screening tool: Transformational outcomes of a nurse-led evidence-based practice project. Nursing Forumhttps://doi.org/10.1111/nuf.12408
 • Schorr C. Nurses can help improve outcomes in severe sepsis. American Nurse Today. 2016;11(3):20-24. [Fagartikkel]. https://www.myamericannurse.com/wp-content/uploads/2016/03/ant3-Sepsis-CE-225.pdf 
 • Tromp, M., Hulscher, M., Bleeker-Rovers, C. P., Peters, L., van den Berg, D. T., Borm, G. F., … Pickkers, P. (2010). The role of nurses in the recognition and treatment of patients with sepsis in the emergency department: A prospective before-and-after intervention study. International Journal of Nursing Studies, 47(12), 1464-1473. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2010.04.007
 • Lester, D., Hartjes, T. & Bennett, A. (2018). A Review of the Revised Sepsis Care Bundles: The rationale behind the new definitions, screening tools, and treatment guidelines. AJN American Journal of Nursing, 118(8), 40-51. [Fagartikkel] Lenke

Flere

 • Alberto, L., Marshall, A. P., Walker, R. & Aitken, L. M. (2017). Screening for sepsis in general hospitalized patients: a systematic review. The Journal Of Hospital Infection, 96(4), 305-315. https://doi.org/10.1016/j.jhin.2017.05.005
 • Borrelli, G., Koch, E., Sterk, E., Lovett, S. & Rech, M. A. (2019). Early recognition of sepsis through emergency medical services pre-hospital screeningThe American Journal Of Emergency Medicine, 37(8), 1428-1432. https://doi.org/10.1016/j.ajem.2018.10.036
 • Feist, B. (2019). Screening for sepsis: SIRS or qSOFA? A literature review. Emergency Nurse: The Journal Of The RCN Accident And Emergency Nursing Association, 27(6), 13-18. https://doi.org/10.7748/en.2019.e1939
 • Gyang, E., Shieh, L., Forsey, L. & Maggio, P. (2015). A nurse-driven screening tool for the early identification of sepsis in an intermediate care unit setting. Journal of Hospital Medicine, 10(2), 97-103. https://doi.org/10.1002/jhm.2291
 • Idrees, M., Macdonald, S. P. & Kodali, K. (2016). Sepsis Early Alert Tool: Early recognition and timely management in the emergency department. Emergency Medicine Australasia: EMA, 28(4), 399-403. https://doi.org/10.1111/1742-6723.12581
 • Kangas, C., Iverson, L. & Pierce, D. (2019). Sepsis Screening: Combining Early Warning Scores and SIRS Criteria. Clinical Nursing Research, 1054773818823334-1054773818823334. https://doi.org/10.1177/1054773818823334
 • Lee, J. & Song, J.-U. (2020). Performance of a quick sofa-65 score as a rapid sepsis screening tool during initial emergency department assessment: A propensity score matching study. Journal of Critical Care, 55, 1-8. https://doi.org/10.1016/j.jcrc.2019.09.019
 • Lester, D., Hartjes, T. & Bennett, A. (2018). A Review of the Revised Sepsis Care Bundles: The rationale behind the new definitions, screening tools, and treatment guidelines. AJN American Journal of Nursing, 118(8), 40-51. [Fagartikkel] Hentet fra https://nursing.ceconnection.com/ovidfiles/00000446-201808000-00028.pdf
 • Raines, K., Sevilla Berrios, R. A. & Guttendorf, J. (2019). Sepsis Education Initiative Targeting qSOFA Screening for Non-ICU Patients to Improve Sepsis Recognition and Time to Treatment. Journal of Nursing Care Quality, 34(4), 318-324. https://doi.org/10.1097/NCQ.0000000000000379
 • Roney, J. K., Whitley, B. E., Maples, J. C., Futrell, L. S., Stunkard, K. A. & Long, J. D. (2015). Modified early warning scoring (MEWS): evaluating the evidence for tool inclusion of sepsis screening criteria and impact on mortality and failure to rescue. Journal of Clinical Nursing, 24(23-24), 3343-3354. https://doi.org/10.1111/jocn.12952
 • Song, J.-U., Sin, C. K., Park, H. K., Shim, S. R. & Lee, J. (2018). Performance of the quick Sequential (sepsis-related) Organ Failure Assessment score as a prognostic tool in infected patients outside the intensive care unit: a systematic review and meta-analysis. Critical Care (London, England), 22(1), 28-28. https://doi.org/10.1186/s13054-018-1952-x

Søk i databasen SveMed+

 • Database for artikler publisert i Nordiske helsefaglige tidsskrift
 • Merk at basen ikke er oppdatert etter 2019

Søk: Sepsis limit Peer Review