Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Universitetsbiblioteket i Agder. (2024) Sykepleie. Bibliotekets fagside

Oppslagsverk

 

Lode, K (2016). Mestring. I Knutstad, U. & Heggestad, A. K. T. (Red.). (2016). Sykepleieboken : 2 : Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie (4.utg. utg., s. 40-55). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Oppslag i ORIA

Glinsvad, B. (2014). Mestringsteorier i sygeplejen. I K. Frederiksen & B. Glinsvad (Red.), Fag : grundbog i sygepleje (s. 219-237). København: Munksgaard. Oppslag i ORIA

Karlsen, B. (2015). Is coping a scientific concept? Nordisk sygeplejeforskning, 5(1), 3-16. https://doi.org/10.18261/ISSN1892-2686-2015-01-02 
 

Aktuell litteratur

Flere titler

 • Drageset, S., Ellingsen, S. & Haugan, G. (2017). Å mestre livet ved alvorlig sykdom. Antonovskys helseteori som guide til helsefremming i sykehus. Nordisk sygeplejeforskning, 7(4), 294-302. https://doi.org/10.18261/issn.1892-2686-2017-04-03
 • Glinsvad, B. (2014). Mestringsteorier i sygeplejen. I K. Frederiksen & B. Glinsvad (Red.), Fag : grundbog i sygepleje (s. 219-237). København: Munksgaard. Oppslag i ORIA
 • Harris, A. & Ursin, H. (2018). Stress og mestring i et helsefremmende perspektiv. I Å. Gammersvik & T. B. Larsen (Red.), Helsefremmende sykepleie : i teori og praksis (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. . Søk i ORIA
 • Lode, K (2016). Mestring. I Knutstad, U. & Heggestad, A. K. T. (Red.). (2016). Sykepleieboken : 2 : Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie (4.utg. utg., s. 40-55). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Oppslag i ORIA
 • Langeland, E. (2012). Betydningen av den salutogene modell for sykepleie. Klinisk Sygepleje, 26(02), 38-48. Idunn.no 
 • Ahlström, G., & Hansson, B. (2000). A model for supporting the patient`s coping with chronic illness. Vård i Norden, 20(3), 34-8. http://dx.doi.org/10.1177/010740830002000308 
 • Håkonsen, K. M. (1999). Mestring og relasjon : psykologi med eksempler fra sykepleie. Oslo: Universitetsforlaget.  E-versjon Nasjonalbiblioteket
 • Tveiten, S. (2018). Empowerment og veiledning. Sykepleierens pedagogiske funksjon i helsefremmende arbeid. I Å. Gammersvik & T. B. Larsen (Red.), Helsefremmende sykepleie : i teori og praksis (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.  Søk i ORIA

Søkeord artikkelsøk

 • "Adaptation, Psychological"
 • Cope
 • Coping
 • empowerment
 • Self Efficacy
 • Self-Efficacy

Kronisk syke

Se emnesiden Kronisk syke