Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Lenker til databaser og søkehjelp. Tips til søkeord og litteratur emner. Tips oppgaveskriving og EndNote

Retningslinjer - prosedyrer. Lover og forskrifter. Bøker

Helsedirektoratet (2019). Pårørendeveileder. Nasjonal veiler. Hentet fra https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder

Skogøy, B. E., Sørgaard, K., Maybery, D., Ruud, T., Stavnes, K., Kufås, E., … Ogden, T. (2018). Hospitals implementing changes in law to protect children of ill parents: a cross-sectional study. BMC Health Services Research, 18(1). https://doi.org/10.1186/s12913-018-3393-2

Søkeord

Generelle.. foreldre - ektefelle barn
 • "next of kin*"
 • "loved one"
 • relatives
 • caregiver*
  • "Caregiver Burden"
  • "Caregiver Attitudes"
  • "Caregiver Support"
 • carer
 • carers
 • family
 • "Visitors to Patients"
 • parent*
 • mother*
 • father*
 • maternal*
 • Spouses
 • child
 • children
 • sibling*
 • brother*
 • sister*
 • "Parent-Child Relations"

CINAHL emneord:

 • "Children of Impaired Parents" (MeSH: "Child of Impaired Parents")
  • Children of one or more parents afflicted by an organic, psychiatric, or behavioral disorder. Material on this subject tends to focus on the child from the social, behavioral, or psychological viewpoint, rather than the genetic. Use with any age group.
 • "Children of Alcoholics"

Sykepleie - familie: 

CINAHL emneord: 

 • "Professional-Family Relations"
  • (The relationship and interactions between a health care professional and the family of a patient)
 • "Family Centered Care"
  • Collaborative relationship between families and professionals in the continued pursuit of being responsive to the priorities and choices of the families.

Litteraturtips - Barn som pårørende

Barn som pårørende - noen eksempler ...

Hauger, B., Wiker, M. & Hamnes, B. (2020). Sykepleiere strekker ikke til i arbeid med barn som pårørende. Nordisk sygeplejeforskning, 10(4), 266-279. https://doi.org/10.18261/issn.1892-2686-2020-04-05. Artikkelens hensikt: "Hensikt: Å utforske sykepleieres opplevelser med oppfølging av barn som pårørende av kreftpasienter i palliativ fase i sykehjem" Link til idunn.no 

Thorsen, E, 2018. Barn som pårørende. I Norske elektronisk legehåndbok. Følg lenken - velg deretter Logg inn - allrede NEL bruker (du må være tilkoblet UiA med eduVPN for tilgang) Lenke

 • Knutsson, S., Enskär, K., Andersson-Gäre, B. & Golsäter, M. (2016). Children as relatives to a sick parent: Healthcare professionals’ approaches. Nordic Journal of Nursing Research, 37(2), 61-69. https://doi.org/10.1177/2057158516662538. Fra sammendraget: ... "An illness or injury sustained by a family member affects all family members. It is consequently important that a child’s need to be involved in a family member’s care is clearly recognized by healthcare professionals. The aim of this study was to describe healthcare professionals’ approaches to children as relatives of a parent being cared for in a clinical setting"
 • Golsäter, M., Enskär, K. & Knutsson, S. (2019). Parents' perceptions of how nurses care for children as relatives of an ill patient- Experiences from an oncological outpatient department. European Journal of Oncology Nursing, 39, 35-40. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2019.01.004
 • Kallander, E. K., Weimand, B. M., Becker, S., Van Roy, B., Hanssen‐Bauer, K., Stavnes, K., … Ruud, T. (2018). Children with ill parents: extent and nature of caring activities. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 32(2), 793-804. https://doi.org/10.1111/scs.12510
 • Skogøy, B. E., Sørgaard, K., Maybery, D., Ruud, T., Stavnes, K., Kufås, E., … Ogden, T. (2018). Hospitals implementing changes in law to protect children of ill parents: a cross-sectional study. BMC Health Services Research, 18(1). https://doi.org/10.1186/s12913-018-3393-2
 • Hjelmseth, M., & Aune, T. (2018). Uklare rammer gjör det vanskelig å ivareta barn som pårörende. Sykepleien Forskning, 13(e-65521), 1-21. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2018.65521
 • Halsa, A. & Aubert, A.-M. Forebyggende arbeid med barn når mor eller far har psykiske helseproblemer. Fokus på familien, 44(1), 67-88. https://doi.org/10.18261/issn.0807-7487-2016-01-06
 • Yamamoto, R., & Keogh, B. (2018). Children's experiences of living with a parent with mental illness: A systematic review of qualitative studies using thematic analysis. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 25(2), 131-141. doi:10.1111/jpm.12415