Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Lenker til databaser og søkehjelp. Tips til søkeord og litteratur emner. Tips oppgaveskriving og EndNote

Databaser

Velg database som dekker det du leter etter. Søker du forskningsartikler  kan du feks velge en eller flere  databaser via EBSCOhost.  Via EBSCOhost finner du feks følgende databaser MEDLINE, CINAHL, SPORTDiscus og den tverrfaglige Academic Search Complete

Oversikt over databaser for søk etter forskningsartikler

  • Hva er en database og hvilke databaser er aktuelle for mitt emne?
  • En referanse i en database (en post), er et treff i basen, og gir oss opplysninger om artikkelen, derfor kalles også disse type databasene for referansedatabaser eller bibliografiske databaser. Du får også en lenke til hvor du kan finne fullteksten til artikkelen slik at du kan lese artikkelen
  • du søker altså ikke i hele teksten,  (slik som i fulltekstdatabaser  som dekker mye smalere mengde tidsskrifter, feks Idunn.no, ScienceDIrect, JSTOR) men kun i opplysningene om artikkelen, som tittel og sammendrag, i tillegg til ord fra databasens emneord. Du kan ellers også søke på forfatters navn, år og eventuelt også hvilket tidsskrift som artikkelen er publisert i 

Merk følgende

  • MEDLINE er hoved database innen medisin og helsefaglige emner. Databasen dekker opplysninger om ca 25 millioner artikler publisert i ca 6000 tidsskrifter fra 1946 og fremover. Du kan lese mer om innholdet. Gå til  National library of Medicine
  • MEDLINE kan søkes via flere ulike søkegrensesnitt (databaseverter), som EBSCOhost, Ovid og PubMed

  • EBSCOhost databasevert dekker også flere andre databaser: Academic Search Complete (Tverrfaglig), CINAHL (sykepleie, og tilgrensende fagområder som fysioterapi, ergoterapi, ernæring),  SPORTDisucs (Idrett), SocINDEX (Sosiologi), Social Work Abstract, ERIC (Pedaogogikk. Undervisning. Skolevesen).

Søkehjelp, se databaseguider