Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Lenker til databaser og søkehjelp. Tips til søkeord og litteratur emner. Tips oppgaveskriving og EndNote

Barnesykepleie - finn litteratur

Systematiske oversikter oppsummerer forskning. Aktuelle databaser/nettsteder for søk:

 • Cochrane library
 • Joanna Briggs Institute
 • Nasjonale sentre som Folkehelseinstituttet
 • Oversikter kan også finnes via søk i CINAHL og MEDLINE - avgrens søket til oversikter feks AND TI review* OR TI meta* - eller via limit - valg fra Clinical queries

Eksempler

 • Jepsen, S. L., Haahr, A., Eg, M., & Jørgensen, L. B. (2019). Coping with the unfamiliar: How do children cope with hospitalization in relation to acute and/or critical illness? A qualitative metasynthesis. Journal of Child Health Care, 23(4), 534–550. https://doi.org/10.1177/1367493518804097
 • Uman, L. S., Birnie, K. A., Noel, M., Parker, J. A., Chambers, C. T., McGrath, P. J. & Kisely, S. R. (2013). Psychological interventions for needle-related procedural pain and distress in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic reviews.  https://doi.org/10.1002/14651858.CD005179.pub4
 • Bice, A. A. & Wyatt, T. H. (2017). Holistic Comfort Interventions for Pediatric Nursing Procedures: A Systematic Review. Journal of Holistic Nursing, 35(3), 280-295. https://doi.org/10.1177/0898010116660397
 • Kusi Amponsah, A., Björn, A., Bam, V. & Axelin, A. (2019). The Effect of Educational Strategies Targeted for Nurses on Pain Assessment and Management in Children: An Integrative Review. Pain Management Nursing, 20(6), 604-613. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2019.03.005
 • Sng, Q. W., He, H., Wang, W., Taylor, B., Chow, A., Klainin, Y. P., & Zhu, L. (2017). A Meta-Synthesis of Children’s Experiences of Postoperative Pain Management. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 14(1), 46–54. https://doi.org/10.1111/wvn.12185
 • Woragidpoonpol, P., Yenbut, J., Picheansathian, W. & Klunklin, P. (2013). Effectiveness of non-pharmacological interventions in relieving children's postoperative pain: a systematic review. JBI Evidence Synthesis, 11(10), 117-156. https://doi.org/10.11124/jbisrir-2013-926

Søk i ORIA for å finne bøker

Tips - ta en hyllevandring i bibliotek - se aktuelle hylleplasseringer:

Start søk i Svemed+ (OBS databasen er ikke oppdatert etter 2019)

Svemed+ bruker de medisinske emneordene fra MeSH - noen aktuelle søkeord kan være

 • Barn på sykehus: "Child, Hospitalized"
 • Nyfødte: "Infant, Newborn"
 • Prematurt spedbarn: "Infant, Premature" se også Premature fødsel: "Premature Birth"
 • Du kan finne flere via søk i mesh.uia.no- eller søke med norske ord i Svemed+

Eksempler på søk i SveMed+

Eksempel på søk i ORIA - artikkelsøk

ORIA, Avansert søk.
Tittel: (sykeple* OR sjukeple* OR sygeple*) AND (barn* OR pediatr*)
Materialtype: Artikler
Siste 20 år
Limit Fagfellevurderte
Link til treff

Forslag til søkeord nedenfor 

Merk: feltkode MH foran søkeord = søk på CINAHL emneord. MM foran søkeord = søk på CINAHL emneord, der dette emnet er hovedfokus i artikkelen. Settes ikke feltkode foran søkeordene søkes det både fra ord i tittel, sammendrag, eller ord fra emneord) 

Søkeord ?

child

children

pediatrics

hospital*

"Child, Hospitalized"


​Inpatients*

"Intensive Care Units"

Trust
Uncertainty
Anxiety
Stress
Fear
adapt* OR cope OR coping
psychosocial*

 

Experience*

play
playthings

 

Stress
Venipuncture

"Mother-Infant Relations" 
Father-Infant Relations
bonding OR bond OR bonds OR attachement*

kangaroo
nidcap

"Neonatal Intensive Care Nursing"
Neonatal Nursing
Neonatal, Infant
Newborn* OR neonat*

"Premature, Infant"

"infant, premature"
premature

 

"Pediatric nursing"
"Pediatric Oncology Nursing"

"Nurse Attitude*"
"Nurse-Patient Relation*"
"Nursing Interventions" 
"Parent-Child Relations"
"Parent-Infant Bonding"
"Parent-Infant Relations"
"Patient Attitudes"
 • "Professional-Family Relations"
  • (The relationship and interactions between a health care professional and the family of a patient)
 • "Family Centered Care"
  • Collaborative relationship between families and professionals in the continued pursuit of being responsive to the priorities and choices of the families.

Tips

sjekk norsk oversettelse av MeSH: Medical Subject headings, emneord som brukes i MEDLINE. CINAHL emneordene bygger på disse. Gå til mesh.uia.no

Søk med norske ord i basen SveMed+

Barn på sykehus - prosedyrer - smerter - opplevelser - mestring ... Søk artikler, eksempler

Fra søk i CINAHL (EBSCOhost)

Søkeord ...

 • child OR children OR pediatric
 • Inpatients
 • "Child, Hospitalized"
 • child* AND (hospital* OR inpatient*)
 • Venipuncture* OR Injection* OR Needles OR needle
 • procedure* OR procedural*
 • pain
 • fear OR anxiety OR worry OR worrying OR scared OR scaring ...
 • play* OR drawing* OR painting* OR relaxation* OR distraction* OR Psychological*
 • Nonpharmac* OR Non-pharmal*  OR "Non pharmac*" OR "non medical*"
 • "Patient Attitudes" OR experience* OR perception* OR "Patient Satisfaction" - attitude* OR perception* OR experience*
 • cope OR coping OR adapt* OR salutogen* OR empower*
 • psychosocial

Eksempel på søk på CINAHL emneord, avgrenset til psykososiale faktorer: (MH "Child, Hospitalized/PF")  - limit: Peer Reviewed; Language: Danish, English, Norwegian, Swedish Lenke til søk

Eksempel på søk i CINAHL - ord fra tittelTI ((child OR children) AND (Procedur* OR needle OR needles OR venipuncture*))

Eksempler på artikler funnet. Legg merke til ord i tittel, sammendrag ... 

 • Pelander, T., & Leino-Kilpi, H. (2010). Children’s best and worst experiences during hospitalisationScandinavian Journal of Caring Sciences, 24(4), 726-33. http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-6712.2010.00770.x
 • Söderbäck, M. (2013). Young (3–5 year-old) children’s ways of engagement in care procedures involving venepuncture. Journal of Research in Nursing, 18(7), 636–648. https://doi.org/10.1177/1744987111434191
 • Karlsson, K., Dalheim Englund, A.-C., Enskär, K., Nyström, M., & Rydström, I. (2016). Experiencing Support During Needle-Related Medical Procedures: A Hermeneutic Study With Young Children (3–7 Years). Journal of Pediatric Nursing, 31(6), 667–677. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2016.06.004
 • Karlsson, K., RydstrÖM, I., EnskÄR, K., & Dalheim Englund, A.-C. (2014). Nurses’ perspectives on supporting children during needle-related medical procedures. International Journal of Qualitative Studies on Health & Well-Being, 9, 1–11. https://doi.org/10.3402/qhw.v9.23063
 • Jepsen, S. L., Haahr, A., Eg, M., & Jørgensen, L. B. (2019). Coping with the unfamiliar: How do children cope with hospitalization in relation to acute and/or critical illness? A qualitative metasynthesis. Journal of Child Health Care, 23(4), 534–550. https://doi.org/10.1177/1367493518804097
 • Sng, Q. W., He, H., Wang, W., Taylor, B., Chow, A., Klainin, Y. P., & Zhu, L. (2017). A Meta-Synthesis of Children’s Experiences of Postoperative Pain Management. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 14(1), 46–54. https://doi.org/10.1111/wvn.12185
 • Ford, K. (2011). ‘I didn’t really like it, but it sounded exciting’: Admission to hospital for surgery from the perspectives of children. Journal of Child Health Care, 15(4), 250–260. https://doi.org/10.1177/1367493511420185
 • Lisieux Lima Gomes, G., & Miriam Lima da Nóbrega, M. (2015). Anxiety in children following hospitalization: a proposal for a nursing diagnosis. Revista Latino-Americana de Enfermagem (RLAE), 23(5), 963–970. https://doi.org/10.1590/0104-1169.0372.2637
 • Sundal, H. (2019). Hospitalized Children -- Parents’ and Nurses’ Collaboration in Procedural Situations. Pediatric Nursing, 45(4), 174–179. Fulltekst via CINAHL

og flere ... søk med ordet procedure*

 • Ueki, S., Yamagami, Y., & Makimoto, K. (2019). Effectiveness of vibratory stimulation on needle-related procedural pain in children: a systematic review. JBI Database of Systematic Reviews & Implementation Reports, 17(7), 1428–1463. https://doi.org/10.11124/JBISRIR-2017-003890
 • Olmstead, D. L., Scott, S. D., Mayan, M., Koop, P. M., & Reid, K. (2014). Influences shaping nurses’ use of distraction for children’s procedural pain. Journal for Specialists in Pediatric Nursing, 19(2), 162–171. https://doi.org/10.1111/jspn.12067
 • Uman, L. S., Birnie, K. A., Noel, M., Parker, J. A., Chambers, C. T., McGrath, P. J. & Kisely, S. R. (2013). Psychological interventions for needle-related procedural pain and distress in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews, (10), Cd005179. https://doi.org/10.1002/14651858.CD005179.pub3
 • Wieland, L. S. (2019). Psychological Interventions for Needle-Related Procedural Pain and Distress in Children and Adolescents: Summary of a Cochrane Review. Explore: The Journal of Science & Healing, 15(1), 74–75. https://doi.org/10.1016/j.explore.2018.10.014
 • Karakaya, A., & Gözen, D. (2016). The Effect of Distraction on Pain Level Felt by School-age Children During Venipuncture Procedure—Randomized Controlled Trial. Pain Management Nursing, 17(1), 47–53. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2015.08.005
  Sundal, H. (2019). Hospitalized Children -- Parents’ and Nurses’ Collaboration in Procedural Situations. Pediatric Nursing, 45(4), 174–179. Fulltekst via CINAHL
 • Lloyd M, Law GU, Heard A, & Kroese B. (2008). When a child says “no”: experiences of nurses working with children having invasive procedures. Paediatric Nursing, 20(4), 29–34. Fulltekst via ProQuest
 • Ives M, & Melrose S. (2010). Immunizing children who fear and resist needles: is it a problem for nurses? Nursing Forum, 45(1), 29–39. https://doi.org/10.1111/j.1744-6198.2009.00161.x
 • Bray, L., Appleton, V. & Sharpe, A. (2019). The information needs of children having clinical procedures in hospital: Will it hurt? Will I feel scared? What can I do to stay calm? Child: Care, Health and Development, 45(5), 737-743. https://doi.org/10.1111/cch.12692
 • Dalley, J. S. & McMurtry, C. M. (2016). Teddy and I Get a Check-Up: A Pilot Educational Intervention Teaching Children Coping Strategies for Managing Procedure-Related Pain and Fear. Pain Research & Management, 1-12. https://doi.org/10.1155/2016/4383967
 • Kristensen, H. N., Sørensen, E. E., Stinson, J. & Thomsen, H. H. (2019). "WE do it together!" An Ethnographic Study of the Alliance Between Child and Hospital Clown During Venipunctures. Journal of Pediatric Nursing, 46, e77-e85. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2019.03.013
 • Kuo, H.-C., Pan, H.-H., Creedy, D. K. & Tsao, Y. (2018). Distraction-Based Interventions for Children Undergoing Venipuncture Procedures: A Randomized Controlled Study. Clinical Nursing Research, 27(4), 467-482. https://doi.org/10.1177/1054773816686262
 • Ortiz, G. S., O'Connor, T., Carey, J., Vella, A., Paul, A., Rode, D., … OʼConnor, T. (2019). Impact of a Child Life and Music Therapy Procedural Support Intervention on Parental Perception of Their Child's Distress During Intravenous Placement. Pediatric Emergency Care, 35(7), 498-505. https://doi.org/10.1097/PEC.0000000000001065
 • Shave, K., Ali, S., Scott, S. D. & Hartling, L. (2018). Procedural pain in children: a qualitative study of caregiver experiences and information needs. BMC Pediatrics, 18(1). https://doi.org/10.1186/s12887-018-1300-y
 • Taylor, C., Sellick, K. & Greenwood, K. (2011). The influence of adult behaviors on child coping during venipuncture: A sequential analysis. Research in Nursing and Health, 34(2), 116-131. https://doi.org/10.1002/nur.20424

Eksempel på søkeord:

Prosedyrerelatert tvang, elementer i søket tvang AND prosedyrerer, spesfikke eller generelt: 

(holding OR restrain* OR Coercion* OR force*) AND (procedure* OR treatment* OR Venipuncture)

Eller søk med nærhet, færre treff (Se søketeknikker for bruk av nærhetsoperator, N#)

(holding OR restrain* OR Coercion* OR force*) N5 (procedure* OR treatment* OR Venipuncture)

Barn:

child* OR pediatric*

flere; toddler OR kid OR kids OR boy* OR girl*

 

 

Noen eksempler på artikler, legg merke til ord du kan bruke i ditt søk

 

 • Rønningen, R. B. & Eilertsen, M.-E. (2023). Tvang på barneavdeling – en kartleggingsstudie. Sykepleien Forskning, (91598), e-91598. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2023.91598 
 • Sundal, H. (2021). Children’s Co-Determination During Challenging Procedures: Nurses and Parents Experiences of Caring Under Short-Term Hospital Stays in Norway. Journal of Pediatric Nursing, 57, e34–e39. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2020.09.018
 • Bray, L., Ford, K., Dickinson, A., Water, T., Snodin, J. & Carter, B. (2018). A qualitative study of health professionals’ views on the holding of children for clinical procedures: Constructing a balanced approach. Journal of Child Health Care, 23(1), 160-171. https://doi.org/10.1177/1367493518785777  
 •  Kirwan, L. & Coyne, I. (2017). Use of restraint with hospitalized children: A survey of nurses' perceptions of practices. Journal of Child Health Care, 21(1), 46-54. https://doi.org/10.1177/1367493516666730  
 • Svendsen, E. J., Pedersen, R., Moen, A. & Bjørk, I. T. (2017). Exploring perspectives on restraint during medical procedures in paediatric care: a qualitative interview study with nurses and physicians. International Journal of Qualitative Studies on Health & Well-Being, 12(1), https://doi.org/10.1080/17482631.2017.1363623  
 • Tomás-Jiménez, M., Díaz, E. F., Sánchez, M. J. F., Pliego, A. N. & Mir-Abellán, R. (2021). Clinical Holding in Pediatric Venipuncture: Caring by Empowering the Caregiver. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(14). https://doi.org/10.3390/ijerph18147403
 • Brenner M. (2007). Child restraint in the acute setting of pediatric nursing: an extraordinarily stressful event. Issues in Comprehensive Pediatric Nursing, 30(1–2), 29–37. https://doi.org/10.1080/01460860701366658
 • Karlsson, K., RydstrÖM, I., EnskÄR, K., & Dalheim Englund, A.-C. (2014). Nurses’ perspectives on supporting children during needle-related medical procedures. International Journal of Qualitative Studies on Health & Well-Being, 9, 1–11. https://doi.org/10.3402/qhw.v9.23063
 • Lloyd M, Law GU, Heard A, & Kroese B. (2008). When a child says “no”: experiences of nurses working with children having invasive procedures. Paediatric Nursing, 20(4), 29–34. https://doi.org/10.7748/paed.20.4.29.s24
   

Barn som pårørende

Oslo Universitetssykehus (2022). Barn som pårørende. (eHåndbok for Oslo universitetssykehus). https://ehandboken.ous-hf.no/document/26326

Søk etter forskningsartikler

CINAHL emneord: 

 • caregivers
 • "Visitors to Patients"
 • "Professional-Family Relations"
  • (The relationship and interactions between a health care professional and the family of a patient)
 • "Family Centered Care"
  • Collaborative relationship between families and professionals in the continued pursuit of being responsive to the priorities and choices of the families.
 • CINAHL subject headings: "Children of Impaired Parents" - MeSH: "Child of Impaired Parents"

Tekstord - søkeord  - eksempler ...

W3 mellom søkeord = ordet må stå i nærhet av hverandre, 0-3 ord kan stå mellom søkeordene, ordene må stå i denne rekkefølgen. TI = ord fra artikkelens tittel

 • TI ((child* OR young  OR kid OR kids) W3 (parent* OR relatives)) AND TI (sick* OR ill*)
 • Koble ev med annet søkeord, for tilstand...

Eksempler på artikler - legg merke til ord...

 • Stavnes, K., Ruud, T., Benth, J. Š., Hanssen-Bauer, K., Weimand, B. M., Solantaus, T., Hilsen, M., Skogøy, B. E., Kallander, E. K., Kufås, E., Peck, G. C., Birkeland, B., & Hagen, K. A. (2022). Norwegian health personnel’s compliance with new legislation on children of ill parents: an exploratory cross-sectional multicentre study. BMC Health Services Research, 22(1), 1–18. https://doi.org/10.1186/s12913-022-08268-9
 • Knutsson, S., Enskär, K., Andersson-Gäre, B. & Golsäter, M. (2016). Children as relatives to a sick parent: Healthcare professionals’ approaches. Nordic Journal of Nursing Research, 37(2), 61-69. https://doi.org/10.1177/2057158516662538
 • Knutsson, S., Enskär, K., & Golsäter, M. (2017). Nurses’ experiences of what constitutes the encounter with children visiting a sick parent at an adult ICU. Intensive & Critical Care Nursing, 39, 9–17. https://doi.org/10.1016/j.iccn.2016.09.003
 • Golsäter, M., Enskär, K. & Knutsson, S. (2019). Parents' perceptions of how nurses care for children as relatives of an ill patient- Experiences from an oncological outpatient department. European Journal of Oncology Nursing, 39, 35-40. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2019.01.004
 • Kallander, E. K., Weimand, B. M., Becker, S., Van Roy, B., Hanssen‐Bauer, K., Stavnes, K., … Ruud, T. (2018). Children with ill parents: extent and nature of caring activities. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 32(2), 793-804. https://doi.org/10.1111/scs.12510
 • Skogøy, B. E., Sørgaard, K., Maybery, D., Ruud, T., Stavnes, K., Kufås, E., … Ogden, T. (2018). Hospitals implementing changes in law to protect children of ill parents: a cross-sectional study. BMC Health Services Research, 18(1). https://doi.org/10.1186/s12913-018-3393-2

Nettsted

Lek - søk litteratur - eksempler

Søkeord ...

 • play ; playthings ; toy  toys ; clown (s) ...
 • anxiety ; fear ; stress ; cope ; coping ; adapt* ... Uncertainty ; trust; 
 • preoperativ*  ; pre-operativ* ; procedure* ; needle*  ; Venipuncture*  ; "medical procedur*" 
 • pain*

Eksempel på søk i CINAHL  barn på sykehus og lek

#

Query

Limiters/ Expanders

Results

S1

"child, hospitalized" OR ( TI (child* OR pediatric) AND hospital* )

 

32,420

S2

"play and playthings" OR "play therapy" OR TI play*

 

23,807

S3

S1 AND S2

 

443

S4

S1 AND S2

Limiters - Peer Reviewed; Language: Danish, English, Norwegian, Swedish; Published Date: 20070101-
 

182

 

Lenke til søk

 

Nytt eksempel  søk - her på søk med ord i i tittel, se TI foran søkeord som må forekomme i artikkelens tittel, limit år 2012- og språk:

 • Play AND TI (child* OR pediatric* OR kid OR kids OR toddler* OR schoolchild*) AND TI (needle* OR procedure* OR Venipuncture*) 
 • LInk til treff i CINAHL

Eksempeler på artikler - legg merke til ord som kan brukes i ditt eget søk!

Díaz-Rodríguez, M., Alcántara-Rubio, L., Aguilar-García, D., Pérez-Muñoz, C., Carretero-Bravo, J., & Puertas-Cristóbal, E. (2021). The Effect of Play on Pain and Anxiety in Children in the Field of Nursing: A Systematic Review. Journal of Pediatric Nursing, 61, 15–22. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2021.02.022

Kyriakidis, I., Tsamagou, E. & Magos, K. (2021). Play and medical play in teaching pre-school children to cope with medical procedures involving needles: A systematic review. Journal of Paediatrics and Child Health, 57(4), 491-499. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jpc.15442

Premature Nyfødtsykepleie - søk etter litteratur

Søk etter forskningsartikler

CINAHL

Søkeord ...

"Neonatal Nursing"
"Neonatal Intensive Care Nursing"

"Mother-Infant Relations" 
Father-Infant Relations
bonding OR bond OR bonds OR attachement* OR interact* OR relation*

kangaroo

"Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program" OR nidcap: Link

skin-to-skin OR "skin to skin"

"infant, premature"
premature

"Neonatal, Infant"
Newborn* OR neonat*

"Intensive Care Units, Neonatal" OR NICU OR "neonatal intensive care unit*" 

parent* OR mother* OR father* OR maternal* OR paternal* 

"family centered care" 

Kvalitative metoder: qualitative OR interview* OR experience* OR phenomenolog* OR themes OR thematic OR "focus group*"

Erfaringer, meninger, holdninger, ... perspectiv* OR experience* OR attitude* OR percpetion* OR satisfaction* OR view* OR belie* OR opinion*

...

SveMed+

Merk at databasen SveMed+ ikke er oppdatert etter 2019. Kan være en god start, hvor du feks kan finne engelske søkeord for søk videre i CINAHL ovenfor

 •  "Neonatal Nursing" OR "Intensive Care Units, Neonatal" OR  "Infant, Premature"  - limit peer reveiw- Lenke
 • Fra søk sykepleien.no
 • Fra søk Idunn.no premature* OR nyfødt* OR nicu OR neonatal* -  Limit forskningsartikler. Link
 • Fra søk CINAHL:
  • Bonding: 
   • Koliouli, F., Gaudron, C. Z., Bourque, C. J., & Raynaud, J.-P. (2022). Parental sense of competence, paternal stress and perceived construction of the relationship with the premature newborn: A mixed method study. Early Human Development, 168. https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2022.105576
   • Guillaume, S., Michelin, N., Amrani, E., Bernier, B., Durrmeyer, X., Lescure, S., Bony, C., Danan, C., Baud, O., Jarreau, P.-H., Zana-Glaieb, E., & Caeymaex, L. (2013). Parents expectation of staff in the early bonding process with their premature babies in the intensive care setting: a qualitative multicenter study with 60 parents. Neonatal Intensive Care, 26(3), 40–46.
   • Hladík, M., Jakšová, K., & Sikorová, L. (2016). Nurses’ Role in Promoting Relations between Parents and Premature Newborns in Accordance with the Concept of Family-Centered Care. Central European Journal of Nursing & Midwifery, 7(1), 396–401. https://doi.org/10.15452/CEJNM.2016.07.0006
   • Oversiktsartikkel: Alnuaimi, N., & Tluczek, A. (2022). Father’s Bonding With an Infant Born Prematurely: A Qualitative Meta-synthesis. Western Journal of Nursing Research44(5), 493–505. https://doi.org/10.1177/01939459211002909

Barn med kreftsykdommer