Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Universitetsbiblioteket i Agder. (2024) Sykepleie. Bibliotekets fagside

Kildehåndteringsverktøy: EndNote, Zotero, Word

EndNote er et "referansehåndteringsprogram" som hjelper deg med å lagre dine kilder (referanser) for senere bruk i forbindelse med oppgaveskriving. Fra søk i databaser kan du eksportere referanser til ditt EndNote bibliotek slik at du slipper å skrive inn referansene manuelt.

EndNote "jobber sammen med" Word - når du skal referere (henvise) til en kilde i din tekst, henter du opplysninger om kilden fra ditt EndNote bibliotek. På bakgrunn av dine henvisninger i teksten opprettes det automatisk en litteraturliste (referanseliste) på slutten av ditt dokument. Du kan få skrevet ut opplysningene om kildene (referansene) etter de krav ("stil", eksempel APA stil)  som er satt for  for oppgavene, eller artikkelen

Se gjerne mer om bruk av EndNote i det digitale innføringskurset.

Dersom du bruker EndNote og har opprettet et bibliotek med kilder kan du sette inn henvisning til kilden i teksten, hentet via Insert citation fanen i EndNote verktøyet

  • Søk etter kilden i biblioteket
  • Det produseres samtidig automatisk litteraturliste på slutten av dokumentet ditt, basert på valgt stil, se Style
  • Opplysningene om kilden i teksten og i litteraturlisten er basert på opplysninger du har registrert om kilden i ditt EndNote bibliotek, og basert på hvilken referansestil du har valgt i Word dokumentet ditt
  • Kilder i ditt EndNote bibliotek kan hentes/sendes - eksporteres fra søk i databaser som ORIA, MEDLINE, eller skrives inn manuelt

 

 

Zotero er et referansehåndteringsprogram (gratis) som hjelper deg med å samle inn kilder som du finner i databaser og på nettsider - for senere bruk i forbindelse med oppgaveskriving i Word.

Med et enkelt klikk får du inn alle opplysninger om kilden i ditt Zotero bibliotek - og finnes det en tilhørende fulltekst (PDF) av kilden legges også denne inn automatisk sammen med kilden i ditt Zotero bibliotek

I Word kan du enkelt sette inn henvisninger til kilder i løpende tekst, hentet fra informasjon i ditt Zotero bibliotek - og automatisk få skrevet ut en litteraturliste etter APA  - eller andre referansestiler om behov.

Zotero - en innføringsfilm fra Høgskolen Innlandet/Biblioteket

WORD har en innebygget en mulighet for enkelt å lage referanselister basert på dine kilder brukt i løpende tekst. Se mer informasjon her 

MERK

  •  APA 6 er innebygget stil, ikke APA 7 (avtal med din emne-ansvarlig at du bruker versjon APA 6)
  • Se eksempler på Kildekompasset, APA 6  

Filmer fra OsloMet; 

Legge inn kilder

Bruke kilder du har lagret informasjon om i dokumentet