Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

EndNote

Brukerstøtte EndNote og Zotero

Kom i gang med Zotero

Laste ned Zotero

Lukk først alle programmer på maskinen. Åpne nettleseren. Anbefalte nettlesere er Chrome, Firefox, Edge eller Safari.

For å installere Zotero må vi laste det ned i to operasjoner.

1. Gå til siden https://www.zotero.org/download/ og velg riktig versjon og plattform for din maskin. Følg deretter instruksjonene for å installere programmet på maskinen.

2. Last deretter ned Zotero Connector til din nettleser. Dette lille tillegget er en forbindelse mellom nettleseren og Zotero som senere skal brukes for å importere referanser til biblioteket ditt.

Videoguide fra Høgskolen Innlandet:

Guiden viser viser hvordan man importerer referanser fra Oria og Google Scholar, og hvordan man bruker Zotero i Word

Flere norske universitet/høgskoler har utarbeidet brukerveiledninger:

Opprette konto og bibliotek på nett

Gå til nettsiden https://www.zotero.org/user/register og følg instruksjonene for å opprette en brukerkonto. Bruk din private epostadresse (dette lar deg beholde samme konto etter at du har forlatt UiA), eller eventuelt din UiA-adresse.

Brukerkontoen gjør at du har tilgang til bibliotekene dine også når du ikke bruker din egen datamaskin. Biblioteket på datamaskinen din og nettbiblioteket kan synkroniseres så de speiler hverandre, Les mer om dette på fanen Synkronisering

Biblioteket på datamaskinen

Biblioteket på din egen datamaskin er det du kommer til å bruke mest. Når du åpner Zotero på datamaskinen får du først se en velkomstmelding. Når du legger inn din første kilde forsvinner denne.

Zotero-vinduet er delt i tre felter som hjelper deg å organisere kildene dine. I det venstre feltet er en liste over biblioteker og mapper (kildesamlinger) du har opprettet, og (eventuelt) emneord knyttet til hver kilde. I midtfeltet er en liste over kildene i hver mappe, sortert etter de kriteriene du måtte ønske. I det høyre feltet er detaljene (metadata) knyttet til hver enkelt kilde.

 

MERK
Det anbefales at du tar backup av ditt bibliotek - selv om du synkroniser ditt bibliotek mot Zotero i "skyen". Se dokumentasjon fra Zotero

Legge til kilder manuelt

Man kan legge til kilder i biblioteket manuelt eller automatisk. Det kan for eksempel være aktuelt hvis kildene ikke finnes digitalt, eller de finnes digitalt men men for få detaljer eller metadata.

Trykk på knappen med det grønne +tegnet.

Rullegardinlisten lar deg velge hva slags type kilde du vil lagre: bok, tidsskriftsartikkel, bokkapittel, rapport, nettside, osv. Du kan også velge å lenke til, eller lagre en kopi av, en fil på datamaskinen din. Dette valget bestemmer hvilket skjema som blir opprettet i det høyre feltet i Zoterovinduet. Fyll inn feltene. Det du skriver blir automatisk lagret når du klikker i neste felt. Du kan endre det når som helst i skjemaet også etter at du har fylt det ut.

Det høyre feltet har fire faner. I den første (Info) fyller vi inn alle de relevante detaljene og metadata vi har om kilden. Du trenger ikke fylle inn alt, bare det som er relevant. Hvis du er i tvil om hvilke detaljer du skal lagre kan du sjekke hva som gjelder for referansestilen du bruker på kildekompasset.no eller sokogskriv.no.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg merke til at rullegardinmenyen og +/- tegnet ved siden av forfatterfeltet lar deg legge til flere forfattere, oversettere, redaktører og andre bidragsytere om det behøves.

 

Notater til kilder

Under den neste fanen, “Notater”, kan vi opprette dokumenter med notater knyttet til den enkelte kilden. Vi kan legge til så mange notater vi vil.

I hvert notat kan vi så legge til tekst, nettlenker og lenkede henvisninger til kilder i biblioteket vårt.

Vi kan også opprette nye notater ved å trykke på knappen øverst i midtspalten.

 

Her kan vi velge om vi vil knytte notatet til en bestemt kilde eller la det ligge i biblioteket som et uavhengig dokument. Under fanen “Emneord” kan vi legge til emneord for å knytte sammen ulike kilder i biblioteket, og under fanen “Relatert” kan vi knytte kilden direkte til andre kilder i biblioteket.

Organisere kilder

Alle kildene vi lagrer vil alltid vises i vårt bibliotek. Hvis vi lagrer mange kilder kan vi sortere dem i samlinger eller mapper. Det fjerner dem ikke fra vårt bibliotek, men de kobles sammen omtrent som en slags spilleliste. Det gjør også at vi senere kan opprette litteraturlister basert kun på kildene i mappa, om vi ønsker det.

Den venstre spalten i Zoterovinduet viser de mappene som allerede ligger i biblioteket fra start:

For å opprette en mappe, trykk knappen oppe til høyre:

Gi mappen navn, klikk på biblioteket, og dra elementer/kilder derfra til den nye mappen.

VIKTIG: Ikke opprett et nytt bibliotek (den brune knappen ved siden av den gule for mapper) med mindre det er for å dele med noen andre (se egen leksjon). Det vil lønne seg å samle alle kildene på ett sted, og bruke mapper/samlinger til å samle de du trenger til spesifikke prosjekter eller oppgaver.

Synkronisere bibliotekene

Zotero lar deg synkronisere biblioteket på datamaskinen og nettbiblioteket. På denne måten sikrer vi at vi har det samme biblioteket tilgjengelig hvis vi åpner det fra en annen datamaskin.

Gå inn på innstillingene for Zotero (på “Rediger” hvis du arbeider på PC, eller under “Zotero” hvis du arbeider på Mac). Velg “Synkronisering”, fyll inn brukernavn og passord, og velg “Sett opp synkronisering”.

Nå synkroniserer Zotero automatisk. For å synkronisere manuelt kan du når som helst trykke på knappen med rund grønn pil øverst til høyre i Zoterovinduet:

Når pila snurrer rundt betyr det at synkroniseringen pågår.

MERK

  • Du trenger ikke synkronisere mot Zotero i "skyen" - men anbefales om du ønsker å dele kilder med andre.  Via synkronisering av biblioteket Zotero "skyen" har man også mulighet til å dele grupper/mapper av kilder med andre brukere
  • Zotero tilbyr gratis synkronisering av dine kilder i "skyen" på 300 MB. Hvis man ønsker mer lagringsplass må man betale for dette.  UiA har pt ikke lisens for dette. 
  • Det anbefales at du tar backup av ditt bibliotek - selv om du synkroniser ditt bibliotek mot Zotero i "skyen". Se dokumentasjon fra Zotero

Duplikater

Av og til kan en kilde ha blitt lagt til Zotero-biblioteket flere ganger, for eksempel fordi vi har lastet den ned fra ulike nettsteder. Slike duplikater kan gi oss problemer med kildehenvisningene og litteraturlisten. For å unngå dette kan vi slette eller slå sammen duplikatene.

Slette duplikater

Høyreklikk på kilden du vil slette og velg “Flytt element til søppelkorg".

 

Slå sammen duplikater

Åpne mappen “Dupliserte elementer” i den venstre spalten i Zotero-vinduet.

Klikk på en av kildene (duplikatene blir også markert). Hvis dette er samme kilde og du vil slå sammen de to velger du “Slå sammen 2 elementer” på høyre side av vinduet.

VIKTIG: Det kan alltid kunne være små feil og mangler i informasjonen som lastes ned automatisk. Dette må vi sjekke og korrigere manuelt, ellers vil det bli feil i kildehenvisningene og litteraturlisten.

Det anbefales at du tar backup av ditt bibliotek - selv om du synkroniser ditt bibliotek mot Zotero i "skyen". Se dokumentasjon fra Zotero

Legge til kilder

Legge til kilder automatisk

Zotero kan legge til detaljer/metadata for kilder, én eller flere på en gang, automatisk. Det er to hovedmåter å gjøre det på: Legge til ved hjelp av identifikatorer, eller ved at Zotero bruker connector’en i nettleseren til å hente informasjon fra nettsider du besøker. Det går også an å importere dokumenter fra internett eller fra datamaskinen.

Se mer dokumentasjon om innsamling av kilder på Zotero.org

Hvis du har ISBN, DOI, PMID, arXiv, eller ADS bibliografiske koder for artikkelen eller boken du vil legge til, kan du bruke disse for å finne kilden på nett og legge den til biblioteket automatisk. Så godt som alle bøker trykket etter 1970 har et individuelt ISBN-nummer. De aller fleste nyere tidsskriftartikler har DOI-nummer.

 

Trykk på knappen med tryllestav:

 

Fyll inn ISBN, DOI, eller andre bibliografiske koder i det åpne feltet og trykk enter.

 

Zotero søker nå etter utfyllende informasjon knyttet til det du skrev i feltet, og laster disse detaljene ned som en ny kilde i biblioteket ditt.

VIKTIG: Det kan alltid kunne være små feil og mangler i informasjonen som lastes ned automatisk. Dette må vi korrigere manuelt, ellers vil det bli feil i kildehenvisningene og litteraturlisten.

Den raskeste og mest effektive måten å legge til kilder i biblioteket er å bruke Connector’en vi lastet ned til nettleseren. Vi kan laste ned én eller flere dokumenter av gangen. Zotero gjennomsøker og utvinner all tilgjengelig informasjon fra nettsidene du besøker.

Når vi har lastet ned Connector’en for nettleseren vi bruker vises et Zotero-ikon i eller til høyre for adresselinjen:

 

 

Dette ikonet forandrer seg alt etter informasjonen Zotero finner på nettsiden:

 

 

 

Når vi klikker på ikonet laster Zotero ned detaljene/metadataene og legger dem inn i biblioteket. I de neste seksjonen skal vi se hvordan dette ser ut.

 

VIKTIG: Det kan alltid kunne være små feil og mangler i informasjonen som lastes ned automatisk. Dette må vi sjekke og korrigere manuelt, ellers vil det bli feil i kildehenvisningene og litteraturlisten.

Zotero kan legge inn kilder direkte fra pensumlistene i Canvas.

Åpne Zotero på datamaskinen. Gå til net i Canvas og åpne pensumlisten. Klikk på de tre prikkene oppe til høyre og velg “Eksporter” og deretter “Til RIS-fil”.

 

 

Åpne RIS-filen på datamaskinen, så legger Zotero inn alle bøkenes detaljer i biblioteket.

 

 

 

VIKTIG: Det kan alltid kunne være små feil og mangler i informasjonen som lastes ned automatisk. Dette må vi korrigere manuelt, ellers vil det bli feil i kildehenvisningene og litteraturlisten.

 

 

ORIA

I bibliotekskatalogen ORIA kan vi legge til kilder enkeltvis eller flere av gangen.

Legge til kilder enkeltvis

For å legge til kilder enkeltvis må vi først å inn på den enkelte kilden. Hvis det er en artikkel er det ikke sikker Zotero gjenkjenner det korrekt gjennom ORIA. Den gjenkjenner som regel artikler som om de var bøker (vi ser dette på ikonet til høyre for adresselinjen). Grunnen til dette er at Zotero henter informasjon fra nettsiden der det kun er lenker til tidsskriftet, ikke selve artikkelen.

 

 

For å finne selve artikkelen må vi klikke på en av lenkene og hente den fra en database. Når vi er inne på databasen der artikkelen ligger.

 

 

Inne på databasen finner Zotero informasjonen, og ikonet endrer seg. Når vi klikker på ikonet laster Zotero ned informasjonen om artikkelen og legger det til i biblioteket vårt. Hvis det er en PDF-fil knyttet artikkelen laster Zotero ned denne også.

 

 

VIKTIG: Det kan alltid kunne være små feil og mangler i informasjonen som lastes ned automatisk. Dette må vi korrigere manuelt, ellers vil det bli feil i kildehenvisningene og litteraturlisten.

ORIA: Legge til  flere kilder på én gang

For å legge til flere kilder av gangen trenger vi ikke gå inn på hver enkelt kilde i ORIA. Zotero gjenkjenner at det er flere kilder på siden, og viser det med et mappe-ikon til høyre for adresselinjen:

Når vi klikker på mappeikonet viser Zotero en liste over de kildene programmet finner på nettsiden (TIPS: hvis vi ber nettsiden vise flere kilder per side vil også listen Zotero viser være lenger). Vi huker av på de kildene vi vil legge til biblioteket.

 

 

Alle kildene vi har huket av på legges til biblioteket vårt når vi trykker “OK”.

 

 

VIKTIG: Det kan alltid kunne være små feil og mangler i informasjonen som lastes ned automatisk. Dette må vi korrigere manuelt, ellers vil det bli feil i kildehenvisningene og litteraturlisten.

I databaser kan vi legge til kilder enkeltvis eller flere av gangen.

Legge til kilder enkeltvis

For å legge til kilder enkeltvis må vi først å inn på den enkelte kilden.

 

 

Zotero gjenkjenner innholdet på siden og viser artikkelikonet til høyre for adresselinjen.

 

Når vi trykker på ikonet legger Zotero inn all informasjonen om artikkelen det finner på nettsiden. Hvis det finnes en tilgjengelig PDF-fil legges den også til.

 

 

VIKTIG: Det kan alltid kunne være små feil og mangler i informasjonen som lastes ned automatisk. Dette må vi korrigere manuelt, ellers vil det bli feil i kildehenvisningene og litteraturlisten.

 

Legge til flere kilder på én gang

For å legge til flere kilder av gangen trenger vi ikke gå inn på hver enkelt kilde. Zotero gjenkjenner at det er flere kilder på siden, og viser det med et mappe-ikon til høyre for adresselinjen:

 

 

Når vi klikker på mappeikonet viser Zotero en liste over de kildene programmet finner på nettsiden (TIPS: hvis vi ber nettsiden vise flere kilder per side vil også listen Zotero viser være lenger). Vi huker av på de kildene vi vil legge til biblioteket.

 

 

Alle kildene vi har huket av på legges til biblioteket fått når vi klikker “OK”.

 

 

Hvis kildene har en PDF-fil tilgjengelig legges denne også til i biblioteket.

 

VIKTIG: Det kan alltid kunne være små feil og mangler i informasjonen som lastes ned automatisk. Dette må vi korrigere manuelt, ellers vil det bli feil i kildehenvisningene og litteraturlisten.

NTNU Biblioteket Gjøvik (2021). EndNote Del 3: Få referanser inn i EndNote (fra databaser). Youtube

Gå inn på nettsiden. Zotero endrer ikonet til høyre for adresselinjen. Trykk på ikonet.

Zotero laster ned nettsidens tittel, URL og tidspunkt.

 

 

 

Zotero lagrer også et bilde av nettsiden slik den var da vi besøkte den. Vi kan når som helst åpne dette snap-shotet igjen, selv uten tilgang til internett.

 

 

VIKTIG: Det kan alltid kunne være små feil og mangler i informasjonen som lastes ned automatisk. Dette må vi korrigere manuelt, ellers vil det bli feil i kildehenvisningene og litteraturlisten.

Videoguide

NTNU Biblioteket Gjøvik (2021). Zotero 3: hente over informasjon fra nettsider

Vi kan legge til PDF-filer i biblioteket rett fra datamaskinen ved å trekke PDF-filer inn i Zoterovinduet. Zotero legger automatisk til de detaljene det finner på filen. Vi kan også klikke på knappen med binders-ikon og velge “Legg til lagret kopi av fil…”, og finne filen på den måten.

 

Hvis Zotero ikke finner detaljene til filen med en gang kan vi legge dem til siden. Høyre-klikk på elementet i biblioteket og velg “Hent metadata for PDF” i menyen.

 

 

Hvis det finnes metadata knyttet til dokumentet på internett finner Zotero det og legger det til i biblioteket.

 

VIKTIG: Det kan alltid kunne være små feil og mangler i informasjonen som lastes ned automatisk. Dette må vi korrigere manuelt, ellers vil det bli feil i kildehenvisningene og litteraturlisten.

Arbeide med Zotero i Word

Når vi har lastet ned Zotero og startet Word på nytt har det kommet en ny Zotero-fane til høyre i verktøylinjen. Dette skjer vanligvis automatisk. Når begge programmene er åpne er de koblet sammen og vi kan enkelt sette inn kildehenvisninger og litteraturlister.

 

 

Hvis Zotero-fanen ikke dukker opp i verktøylinjen kan den legges til manuelt. I Zotero, gå inn på “Innstillinger” og “Henvis” for å sjekke om tillegget for Word er lagt til. Hvis det står at Word-tillegget ikke er installert, trykk på “Installer Word-tillegget”.

 

Hvis vi ikke ser tillegget i dette vinduet må vi gå til “Verktøy” og “Tillegg” i Zotero. Sjekk at “Zotero Word for Mac”/“Zotero for Windows” er skrudd på.

 

 

Hvis du ikke kan trykke dem på, eller de ikke er her i det hele tatt, følg instruksjonene her: https://www.zotero.org/support/word_processor_plugin_troubleshooting

NTNU Biblioteket Gjøvik (2020). Zotero 2: sett inn referanser. Youtube

Når du begynner å skrive teksten din kan du velge referansestil og språk slik at Zotero legger til kildehenvisningene på riktig måte. Når du legger inn den første kildehenvisningen blir du automatisk bedt om å gjøre dette, men du kan også gjøre det før du begynner å skrive.

Gå inn på Zotero-fanen i Word:

 

Velg “Document preferences”:

 

Velg riktig språk og referansestil i skjemaet:

 

Hvis du vil endre språk (i kildehenvisningene) eller referansestil på et senere tidspunkt, kan du endre så mange ganger du vil i “Document preferences”.

Zotero APA 7 norsk stil kan lastes ned fra Høgskulen Vestlandet- eller OsloMet. 

Zotero lar oss legge til kildehenvisninger mens vi skriver i Word-dokumentet. Vi setter markøren der vi vil ha kildehenvisningen. Under Zotero-fanen i verktøylinjen, trykk “Add/Edit citation”:

 

Vi får opp dette søkefeltet. Her kan vi fylle inn tittel eller forfatternavn, og Zotero søker i biblioteket etter treff.

 

Vi velger den riktige kilden og trykker på Enter.

 

Nå kan vi gjenta prosessen for å legge til flere kilder om vi ønsker det. Vi kan også trykke på selve kilden og få opp disse tekstfeltene:

 

 

Her kan vi legge til sidetall, prefiks eller suffiks, eller å utelate forfatternavnet. Når vi er ferdige trykket vi Enter, og vi kommer tilbake til Word-dokumentet der kildehenvisningen nå ligger der vi plasserte den.

 

 

VIKTIG: Hvordan kildehenvisningene ser ut styres av Zotero, så lenge feltkodene er aktive. Hvis du oppdager feil i en kildehenvisning i Word, må du derfor< ikke forsøke å endre det i Word, men gjøre de nødvendige endringene i Zotero-biblioteket. Trykk deretter på “Refresh” for å se endringene.

Zotero kan sette opp en litteraturliste basert på kildehenvisningene vi har lagt inn i teksten og detaljene som er lagret i biblioteket. Vi setter markøren der vi vil ha litteraturlista. Under “Zotero” i verktøylinjen klikker vi “Add/Edit Bibliography”.

 

Zotero legger automatisk til en litteraturliste basert på de kildehenvisningene vi lar lagt inn i dokumentet.

Redigere litteraturlisten

Hvis vi vil endre litteraturlisten, for eksempel fordi vi vil inkludere flere kilder enn de vi har henvist til i teksten, kan vi klikke på “Add/Edit Bibliography” en gang til. Da kommer dette vinduet opp. Vi merker kilden vi vil legge til eller fjerne fra litteraturlista (til høyre) og klikker på pilene for å flytte derfra biblioteket til lista eller andre veien.

Vi kan også opprette litteraturlister fra samlingsmappene (f.eks. “Testmappe 1” på dette bildet). Dette er nyttig hvis vi ønsker adskilte litteraturlister for ulike typer kilder.

 

VIKTIG: Hvordan litteraturlisten ser ut styres av Zotero, så lenge feltkodene er aktive. Hvis du oppdager feil i en litteraturliste i Word, må du derfor ikke forsøke å endre det i Word, men gjøre de nødvendige endringene i Zotero-biblioteket. Trykk deretter på “Refresh” for å se endringene.

Edit reference style Zotero

Editing a Citation Style Sheet for Zotero from UAkronLibraries: Learn how to do minor editing of a citation styel and load it nto Zotero