Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Zotero

Arbeide med Zotero i Word

Når vi har lastet ned Zotero og startet Word på nytt har det kommet en ny Zotero-fane til høyre i verktøylinjen. Dette skjer vanligvis automatisk. Når begge programmene er åpne er de koblet sammen og vi kan enkelt sette inn kildehenvisninger og litteraturlister.

 

 

Hvis Zotero-fanen ikke dukker opp i verktøylinjen kan den legges til manuelt. I Zotero, gå inn på “Innstillinger” og “Henvis” for å sjekke om tillegget for Word er lagt til. Hvis det står at Word-tillegget ikke er installert, trykk på “Installer Word-tillegget”.

 

Hvis vi ikke ser tillegget i dette vinduet må vi gå til “Verktøy” og “Tillegg” i Zotero. Sjekk at “Zotero Word for Mac”/“Zotero for Windows” er skrudd på.

 

 

Hvis du ikke kan trykke dem på, eller de ikke er her i det hele tatt, følg instruksjonene her: https://www.zotero.org/support/word_processor_plugin_troubleshooting

NTNU Biblioteket Gjøvik (2020). Zotero 2: sett inn referanser. Youtube

Når du begynner å skrive teksten din kan du velge referansestil og språk slik at Zotero legger til kildehenvisningene på riktig måte. Når du legger inn den første kildehenvisningen blir du automatisk bedt om å gjøre dette, men du kan også gjøre det før du begynner å skrive.

Gå inn på Zotero-fanen i Word:

 

Velg “Document preferences”:

 

Velg riktig språk og referansestil i skjemaet:

 

Hvis du vil endre språk (i kildehenvisningene) eller referansestil på et senere tidspunkt, kan du endre så mange ganger du vil i “Document preferences”.

Zotero APA 7 norsk stil kan lastes ned fra Høgskulen Vestlandet- eller OsloMet. 

Zotero lar oss legge til kildehenvisninger mens vi skriver i Word-dokumentet. Vi setter markøren der vi vil ha kildehenvisningen. Under Zotero-fanen i verktøylinjen, trykk “Add/Edit citation”:

 

Vi får opp dette søkefeltet. Her kan vi fylle inn tittel eller forfatternavn, og Zotero søker i biblioteket etter treff.

 

Vi velger den riktige kilden og trykker på Enter.

 

Nå kan vi gjenta prosessen for å legge til flere kilder om vi ønsker det. Vi kan også trykke på selve kilden og få opp disse tekstfeltene:

 

 

Her kan vi legge til sidetall, prefiks eller suffiks, eller å utelate forfatternavnet. Når vi er ferdige trykket vi Enter, og vi kommer tilbake til Word-dokumentet der kildehenvisningen nå ligger der vi plasserte den.

 

 

VIKTIG: Hvordan kildehenvisningene ser ut styres av Zotero, så lenge feltkodene er aktive. Hvis du oppdager feil i en kildehenvisning i Word, må du derfor< ikke forsøke å endre det i Word, men gjøre de nødvendige endringene i Zotero-biblioteket. Trykk deretter på “Refresh” for å se endringene.

Zotero kan sette opp en litteraturliste basert på kildehenvisningene vi har lagt inn i teksten og detaljene som er lagret i biblioteket. Vi setter markøren der vi vil ha litteraturlista. Under “Zotero” i verktøylinjen klikker vi “Add/Edit Bibliography”.

 

Zotero legger automatisk til en litteraturliste basert på de kildehenvisningene vi lar lagt inn i dokumentet.

Redigere litteraturlisten

Hvis vi vil endre litteraturlisten, for eksempel fordi vi vil inkludere flere kilder enn de vi har henvist til i teksten, kan vi klikke på “Add/Edit Bibliography” en gang til. Da kommer dette vinduet opp. Vi merker kilden vi vil legge til eller fjerne fra litteraturlista (til høyre) og klikker på pilene for å flytte derfra biblioteket til lista eller andre veien.

Vi kan også opprette litteraturlister fra samlingsmappene (f.eks. “Testmappe 1” på dette bildet). Dette er nyttig hvis vi ønsker adskilte litteraturlister for ulike typer kilder.

 

VIKTIG: Hvordan litteraturlisten ser ut styres av Zotero, så lenge feltkodene er aktive. Hvis du oppdager feil i en litteraturliste i Word, må du derfor ikke forsøke å endre det i Word, men gjøre de nødvendige endringene i Zotero-biblioteket. Trykk deretter på “Refresh” for å se endringene.