Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Universitetsbiblioteket i Agder. (2024) Sykepleie. Bibliotekets fagside

Veiledning-sykepleiestudenter i praksis. Litteratur, søkeord

I ORIA bibliotekkatalogen finner du både bøker og artikler. Her er noen tips til litteratur og søkeord:

Søk bøker - ORIA

 • veiledning
 • prakskisveiledning
 • kollegaveiledning
 • sykepleie
 • Avgrens: trykte bøker

Søk i ORIA - Artikler

Limit: Materialtype Artikler, fagfellevurderte tidsskrifter

Ta en hyllevandring i biblioteket:

Noen aktuelle titler - bøker

 • Bjerkholt, E. (2017). Profesjonsveiledning : fra praktisk virksomhet til teoretisk felt. Cappelen Damm akademisk. 
 • Bjerknes, M. S. & Christiansen, B. (2015). Praksisveiledning med sykepleierstudenter. Gyldendal akademisk. 
 • Eide, S. B., Eide, S. B., Grelland, H. H., Kristiansen, A., Sævareid, H. I. & Aasland, D. G. (2020). Til den andres beste : en bok om veiledningens etikk (2. utg.). Gyldendal. 
 • Pettersen, R. C. & Løkke, J. A. (2019). Veiledning i praksis : grunnleggende ferdigheter (2. utg.). Universitetsforlaget. 
 • Tveiten, S. (2019). Veiledning : - mer enn ord (5. utg.). Fagbokforlaget. 
 • Tveiten, S., Iversen, A. & Kvalitet i, v. (2018). Veiledning i høyere utdanning : en vitenskapelig antologi. Fagbokforlaget
 • Bjerknes, M.S. & Christiansen, B. (Red), (2021). Praksisveiledning med helsefagstudenter (2. utg.). Gyldendal
   

i databasen SveMed+ finner du opplysninger om artikler publisert i nordiske tidsskrift. Databasen er ikke oppdatert etter 2019

SveMed+

Eksempel på søk og link til treff: Internship OR preceptorship OR "clinical placement" OR mentors) AND (nurse OR nurses OR nurses OR sykepleiere OR sykepleiestudenter) Limits: granskning:"peer reviewed" - Link

Søkeord ...

Preceptorship
preceptor - preceptors
Intership
mentor(s) mentorship mentoring
"Peer group*" 
"Peer mentor*"
"Peer superis*"
supervise*
supervision*
supervisor*
"Clinical placement*"
"Clinical learning"

 • Tveiten, S. & Røkholt, G. (2023). Å være veileder i «praksisvinden» – utfordringer og didaktiske implikasjoner for praksisveilederutdanningen. Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk, 8(1), 1-16. https://doi.org/10.15845/ntvp.v8i1.3498 
 • Koch, T. B., Øgård-Repål, A., Knutson De Presno, Å. & Gundersen, E. D. (2023). Erfaringer med modeller for veiledet praksis i sykepleierutdanningen i Skandinavia: en scoping review. Nordisk sygeplejeforskning, 13(2), 1-15. https://doi.org/10.18261/nsf.13.2.1 
 • Bolatturk, F. G. & Uslusoy, E. C. (2022). The effect of clinical mentor in developing caring behaviors of nursing students: A mixed method. Perspectives in Psychiatric Care, 58(4), 1786-1792. https://doi.org/10.1111/ppc.12989 
 • Antonsen, T., Paulsen, B. & Hynne, A. B. (2021). Praksisveiledning i team kan styrke sykepleieres veiledningskompetanse. Sykepleien, (83666), e-83666. https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2021.83666 
 • Sundler, A. J., Blomberg, K., Bisholt, B., Eklund, A., Windahl, J. & Larsson, M. (2019). Experiences of supervision during clinical education among specialised nursing students in Sweden: A cross-sectional study. Nurse Education Today, 79, 20-24. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2019.05.009
 • Andreasen, E. M., Høigaard, R., & Haraldstad, K. (2020). Sykepleiestudentenes kliniske praksis – om klinisk læringsmiljø og studenttilfredshet. Nordisk tidsskrift for helseforskning16(2). https://doi.org/10.7557/14.5414 

CINAHL & MEDLINE (EBSCOhost). Søkeord ..

Se søketeknikker for hvordan du kobler søke-elementer, og ord fra hvert søke-element sammen

N# = nærhet mellom søkeord, se filmen:

 • Simulering: simulat*
  • om det er kun high or low:  (high OR low) N2 simulat*
 • sykepleiestudenter: nurs* N5 student*
 • klinisk kompetanse: clinical* N3 (competence OR skill*)
 • erfaringer: experience* OR perspectiv* OR attitude* OR perception* OR view* OR opinion*
  • søk eventuelt student nært disse ordene, for avgrense søket på studentperspektiv: (student* N5 (experience* OR perspectiv* OR attitude* OR perception* OR view* OR opinion*)
 • kvalitative studier: qualitative OR interview* OR phenomenolog* OR themes OR thematic OR "focus group*"

Om ord søkes kun i tittel, mer avgrenset søk, eksempel
TI simulat* 

Gir treff der ordet finnes i artikkelens tittel: 

 TI (nurs* AND student*) 

begge må forekomme, i artikkelens tittel,
se filmen

Søk på et og et element, koble søk sammen med søkehistorikken, se filmen, fra ca 10:10

Idunn.no

simulering* AND sykepleie* - limit forskningsartikler  - link: