Skip to main content

Sykepleie

Bibliotekets fagside for sykepleie

Litteratursøking - Tilgang utenfor universitetsområdet: Logg på CISCO VPN Anyconnect

Før du starter å søke - sørg for at du er tilkoblet UiA nettet.  Logg på  CISCO VPN Anyconnect. Se informasjon om hvordan du logger på

Kilder for søk

 

Oppsummert

forskning

Primærstudier

Originalartikler

 

Bøker

Masteroppgaver

 

Arbeidsdokument - forberedelser til Søk. PICo - søkestrategi

Se mer hjelp

Eksempel på  beskrivelse av metoden brukt i en litteraturoversikt (fra forfatterveiledning til Tidsskrift for den norske lægeforeningen)

AIOB - Søkeord?

Cinahl subject headings

Se knappen CINAHL subject headings i CINAHL databasen

Anestesisykepleie "Anesthesia Nursing"- se også "Nurse Anesthetists "
"Perianesthesia Nursing"
Scope note: Registered nurses who specialize in the care of surgical patients recovering from anesthesia and intravenous sedation..
Intensivsykepleie

"Critical Care Nursing"
Intensive Care Nursing Use: "Critical Care Nursing"
"Intensive Care Units"
"Intensive Care Units, Neonatal"
"Neonatal Intensive Care Nursing"
"Neonatal Intensive Care Nursing"
Newborn Intensive Care Nursing Use: "Neonatal Intensive Care Nursing"
"Pediatric Critical Care Nursing"

Se også:

"Critically Ill Patients"

Operasjonssykepleie

Operating Rooms
Operating Rooms Nursing Use: Perioperative Nursing
Perioperative Nursing
Surgical Nursing, Plastic
Theatre Nursing Use: Perioperative Nursing

Perioperative Nursing
Scope note: A nursing specialty that focuses on the care of patients during the preoperative, intraoperative, and postoperative phases of surgery or invasive procedures...

Se også

 • Perioperative Care 
  • Intraoperative Care
   • Intraoperative Monitoring 
   • Surgical Count Procedure 
  • Postoperative Care
   • Surgical Wound Care 
  • Preoperative Care
   • Bowel Preparation 
   • Prehabilitation 
   • Premedication 
   • Preoperative Education 
   • Preprocedural Fasting 
   • Skin Preparation, Surgical
 • Surgical Patients
Sykepleie-pasient relasjoner "Nurse-Patient Relation"

MeSH Medical subject headings

Norsk oversettelse, se mesh.uia.no

"Critical Care Nursing"
"Nurse Anesthetists"
"Operating Room Nursing"
"Perioperative Nursing"
"Postanesthesia Nursing"

Tips

Søk på norsk i databasen Svemed+ 

Velg mulige relevante artikler fra trefflisten, se hvilke engelske ord som er brukt og legg merke til MeSH (Medical subject headings)

EBSCOhost skrive ut søkehistorikken

EBSCOhost

Utskrift av søkehistorikk - Print search history

 1. Søk
 2. Velg Print search history
 3. Merk tabellen og kopier
 4. Lim inn i Word
 5. Endre på tabellen. Merk tabellen og velg tabellverktøy, oppsett og beste tilpasning

Lagre søkehistorikken for senere bruk. Merk, det er søkeordene og koblingene som spares. Du kan velge å kjøre søket i samme database, eller en ny database.

 1. Søk
 2. Velg Save searches
 3. Logg på. Om du ikke har brukerkonto - opprett denne først
 4. Logg på
 5. Gi søket et navn

Du kan senere finne søket tilbake, utføre søket i en annen database, eller samme, endre på søket og utføre på nytt.

 1. Velg database fra EBSCOhost
 2. Logg på
 3. Velg Folder
 4. Velg søket
  • Kjør søket på nytt, velg Retrieve saved search
  • Endre søket, velg Edit. Du kan etterpå kjøre på nytt

EBSCOhost eksport til EndNote

Overføre en enkelt referanse:

 1. Utfør søk

 2. Klikk på tittelen du ønsker å eksportere

 3. Klikk på Export knappen

 4. Sjekk at det er avmerket for "Direct export to EndNote..."

 5. Klikk på Save

 6. Dersom du har biblioteket i EndNote åpnet vil postene normalt legges direkte inn i dette biblioteket

Overføre flere 

 1. Ufør søk
 2. Klikk på "Add" for de referanser du ønsker å eksportere
 3. Klikk på "Folder has item"
 4. Klikk på "Export to ..."
 5. Velg fra Folder hvilke poster som skal eksporteres, alle eller enkelte
 6. Klikk på "Export to..."
 7. Sjekk at det er avkrysset for "Direct export to EndNote..."
 8. Klikk på "Save"

 

Overføre alle i søket

 1. Søk
 2. Velg Share > Email a link 
 3. Oppgi epost adressen  og velg filformat RIS!
 4. Du får en epost, følg lenken og åpne zip filen og klikk deretter på eksportfilen (RIS formatet file type)

 

 

Oppgi din epost adresse og velg RIS format. Klikk SEND

 

 

Eksport fra EBSCO til EndNote - Demonstrasjon MAC og Safari nettleser

Norsk APA stil

Last ned norsk versjon av APA stilen, se brukerstøtte 

Masteroppgaver

Finn masteroppgvaver

 • Søk i ORIA  på ditt tema/problemstilling - avgrens til materialtype, eksempel
 • Finn tidligere UiA masteroppgaver, søk i AURA, bla på samling
 • Søk i Google Scholar - som også dekker AURA og andre tilsvarende åpne forskningsarkiv, noen eksempler
 • Søk i NORA, avgrens studentarbeid

Kritisk vurdering - sjekklister

Finn bøker i biblioteket

Kontakt bibliotekets fagansvarlige

Kampus Grimstad
Hans Petter Ristøl
hans.p.ristol@uia.no


Kontor: A3-221
Tlf: 3814 1188


Kampus Kristiansand
Ellen.Sejersted@uia.no

​Om du har Spørsmål om hjelp til litteratursøk? 
Fyll ut skjemaet så svarer jeg så raskt jeg kan


Jeg er tilstede i 2. etg veiledningskranken biblioteket, ta kontakt

 • Onsdag: 10-12. 
 • Torsdag: 12-14. 
 • Fredag: 10-12

Kontor: D2028