Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Universitetsbiblioteket i Agder. (2024) Sykepleie. Bibliotekets fagside

AIOB - Søkeord CINAHL og MEDLINE

Søkeord i databasene

"Vi skiller mellom to typer søkeord:

Tekstord er ord i tittel og sammendrag, eller hele teksten i en artikkel (fulltekst). Et søk i Google er et tekstordsøk, vi skriver inn aktuelle ord i søkefeltet og får treff på nettsteder hvor ordene forekommer. Søk på tekstord kalles også fritekstsøk.
Emneord er standardiserte ord som beskriver innholdet i artikler, bøker, og andre publikasjoner. Store databaser som MEDLINE og PsycINFO bruker standardiserte emneord. I MEDLINE heter emneordene MeSH, som står for Medical Subject Headings." Hentet fra (Helsebiblioteket.no Søkeord 

I CINAHL basen heter emneordene CINAHL Subject Headings.  Du finner både CINAHL Subject headings og MeSH innebygget i databasene MEDLINE og CINAHL via EBSCOhost

Se knappen CINAHL subject headings i CINAHL databasen

Se knappen MeSH i MEDLINE via EBSCOhost

 

Se mer om å finne søkeord her

Søkeord i databasene

"Vi skiller mellom to typer søkeord:

Tekstord er ord i tittel og sammendrag, eller hele teksten i en artikkel (fulltekst). Et søk i Google er et tekstordsøk, vi skriver inn aktuelle ord i søkefeltet og får treff på nettsteder hvor ordene forekommer. Søk på tekstord kalles også fritekstsøk.
Emneord er standardiserte ord som beskriver innholdet i artikler, bøker, og andre publikasjoner. Store databaser som MEDLINE og PsycINFO bruker standardiserte emneord. I MEDLINE heter emneordene MeSH, som står for Medical Subject Headings." Hentet fra (Helsebiblioteket.no Søkeord

 

Finn MeSH via Norsk oversettelse, se mesh.uia.no

"pediatric nursing"
"Child, Hospitalized"
"Critical Care Nursing"
"Nurse Anesthetists"
"Operating Room Nursing"
"Perioperative Nursing"
"Postanesthesia Nursing"

TIPS:

 • Se eventuelt MeSH innebygget i MEDLINE databasen via EBSCOhost
 • Se eventuelt MeSH Browser https://meshb.nlm.nih.gov/search 
 • Søk eventuelt på norsk i databasen SveMed+ - fra treff sjekk MeSH ordene for videre søk i MEDLINE & CINAHL

"Anesthesia Nursing"- se også "Nurse Anesthetists "
"Perianesthesia Nursing"
Scope note: Registered nurses who specialize in the care of surgical patients recovering from anesthesia and intravenous sedation..

Hospitals, Pediatric
"Pediatric Nursing"
"Neonatal Nursing"
"Neonatal Intensive Care Nursing"
"Pediatric Critical Care Nursing"
"Intensive Care Units, Pediatric"
"Pediatric Units"
"Pediatric Oncology Nursing"
"Pediatric Surgery"
"Maternal-Child Nursing"

"Children of Impaired Parents"
 

Se også emnet pediatri

"Critical Care Nursing"
Intensive Care Nursing Use: "Critical Care Nursing"
"Intensive Care Units"
"Intensive Care Units, Neonatal"
"Neonatal Intensive Care Nursing"
"Neonatal Intensive Care Nursing"
Newborn Intensive Care Nursing Use: "Neonatal Intensive Care Nursing"
"Pediatric Critical Care Nursing"

Se også:

"Critically Ill Patients"

Eksempel på søk

(critical* OR intensive) N3 (nurs* OR care)

Operating Rooms
Operating Rooms Nursing Use: Perioperative Nursing
Perioperative Nursing
Surgical Nursing, Plastic
Theatre Nursing Use: Perioperative Nursing

Perioperative Nursing
Scope note: A nursing specialty that focuses on the care of patients during the preoperative, intraoperative, and postoperative phases of surgery or invasive procedures...

Se også

 • Perioperative Care 
  • Intraoperative Care
   • Intraoperative Monitoring 
   • Surgical Count Procedure 
  • Postoperative Care
   • Surgical Wound Care 
  • Preoperative Care
   • Bowel Preparation 
   • Prehabilitation 
   • Premedication 
   • Preoperative Education 
   • Preprocedural Fasting 
   • Skin Preparation, Surgical
 • Surgical Patients

Eksempel på søk

(operating OR perioperativ* OR surg* OR theatr* OR postoperativ* OR preoperativ* OR intraoperativ*) N2 (nurs* OR care)

Eksempler på artikler du kan finne via søk i CINAHL (EBSCOhost), et lite utvalg

Norske artikler

 • Igesund, U., Overvåg, G. & Rasmussen, G. (2021). Trygg kirurgi – oppdekking og organisering av instrumentbord til operasjon: en scoping review. Sykepleien Forskning, (84445), e-84445. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2021.84445 
 • Oksavik, W., Heen, C. & Heggdal, K. (2021). Kirurgisk telling som verktøy for sikker pasientbehandling ved kirurgi: En kvalitativ studie av operasjonssykepleieres erfaringer. Inspira, 16(1), 47-64. https://doi.org/10.23865/inspira.v16.3114 
   

Ta gjerne en kikk i andre utvalgte tidsskrifter

 

Tips

Søk på norsk i databasen Svemed+  (Merk at basen ikke er opdatert etter 2019)

Velg mulige relevante artikler fra trefflisten, se hvilke engelske ord som er brukt og legg merke til MeSH (Medical subject headings)

Masteroppgaver

Finn masteroppgvaver

Finn bøker i biblioteket