Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sykepleie

Bibliotekets fagside for sykepleie

eduVPN - tilkobling UiA utenfor kampus

Før du starter å søke etter informasjon og litteratur,  sørg for at du er tilkoblet UiA nettet. Logg på eduVPN. Se mer informasjon

Databaser - Informasjon og litteratursøk om...

 

"Hensikten med en forskningsartikkel er å presentere ny kunnskap, mens en fagartikkel skal gjøre gjeldende kunnskap kjent" Lerdal, A (2012). Hentet fra Sykepleien.no. Et vitenskapelig tidsskrift (forskningstidsskrift) har krav om fagfellevurdering (peer Review/refereed). Tidsskrifter listet opp i Publiseringskanaler (NSD) er fagfellevurderte (nivå 1 og 2). Tidsskriftene vil også opplyse om de har en slik ordning, se tidsskriftets hjemmeside.

Finn forskning, fag- og forskningsartikler, oppsummert forskning: lenker til databaser

Databaser: Søk etter forskningforskningsartikler

Merk at MEDLINE databasen kan søkes via EBSCOhost søkegrensesnitt -  alternativt via søkegrensesnittet PubMed.MEDLINE via EBSCOhost søkegrensesnitt inneholder alt innhold fra PubMed.  Merk at du også kan søke samtidig i MEDLINE og CINAHL via EBSCOhost  - Se eventuelt søkehjelp 

Flere databaser, se vår A-Z liste

Finn engelske søkeord - tips

 1. Norsk oversettelse av MeSH (Medical Subject Headings - emneord brukt i MEDLINE og Svemed+), se mesh.uia.no
 2. Søk på norsk i databasen SveMed+ Legg merke til MeSH og engelske ord som er brukt og bruk aktuelle ord videre i dine søk i CINAHL & MEDLINE.  Merk ellers at SveMed+ basen er ikke oppdatert etter 2019
 3. Se også CINAHL Subject headings knappen i CINAHL databasen - mulig CINAHL bruker et annet emneord enn MEDLINE for ditt emne

Demonstrasjon av søk i CINAHL (EBSCOhost)

Merk - Valg for limit varier fra base til base.

 • Valget Research article brukes ikke for artikler i CINAHL publisert etter 2019
 • Peer Review brukes ikke i MEDLINE
 • Søkes samtidig CINAHL & MEDLINE ikke bruk limit til Peer Review, da mister du treff fra MEDLINE!

 

 

ORIA biblioteksøket

 • I ORIA  finner du, bøker, fag- og forskningsartikler, tidsskrifter, oppslagsverk, studentoppgaver, musikk og filmer, m.m. 
 • ORIA  er god å bruke når du
  • vil finne tilgang til kjente bøker og artikler,
  • trenger bøker eller studentoppgaver om et emne,
  • foreta enkle emnesøk på artikler
  •  bestille lån og kopier dersom dokumentet ikke er tilgjengelig på din bibliotekavdeling
  • Se ellers fanene for søk etter forskningsartikler

I de kliniske oppslagsverkene (Norske elektronisk legehåndbok, UpToDate og BMJ Best practice) finner du rask oversikt over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, behandling, prognose og forebygging for en rekke tilstander /sykdommer og symptomer. Inneholder råd og anbefalinger basert på kvalitetsvurdert og oppsummert forskning. 

En retningslinje er systematiske utviklede råd og anbefalinger til hjelp for å finne passende tiltak for en definert klinisk problemstilling. Gis ut av flere organisasjoner.

En systematisk oversikt er en litteraturstudie der forfatterne har brukt en systematisk og tydelig framgangsmåte for å finne, velge ut, vurdere og oppsummere all forskning om et definert forskningsspørsmål (vanligvis om effekt av tiltak). S. 7 i  Slik oppsummer vi forskning

Du finner oversikter utgitt av ulike institusjoner og organisasjoner, se nettsteder og databaser nedenfor. Men de fleste oversikter blir publisert i tidsskrifter - disse kan du finne på samme måte som du søker original studier (resultat fra et enkelt forskningsprosjekt) i databaser som  CINAHL og MEDLINE.

Les mer 

SveMed+ (NB ikke oppdatert etter 2019)

Idunn.no

Søk i tidsskriftenes nettsteder, eller bla i de enkelte heftene

Norske tidsskriftartikler (Norart) - Link til NB

Søk i ORIA 

avgrens til ønsket materialtype: artikler/fagfellevurderte tidsskrifter - filtrer på ønsket språk, se valg i trefflisten til høyre

 

Kunnskapspyramiden organiserer de forskningsbaserte kildene i nivåer etter grad av oppsummering og anvendbarhet  i klinisk praksis Høyest oppe finner du de kunnskapsbaserte oppslagsverkene, deretter retningslinjer, systematiske oversikter, og nederst enkeltstudier som oppsummerer resultat kun fra et forskningsprosjekt

Studentoppgaver kan gi tips om struktur - og litteraturtips (bøker, forskningsartikler relevante også for ditt emne. Sjekk litteraturlister). Merk at det finnes både gode og mindre gode studentoppgaver så ikke følg struktur  ukritisk

Du kan søke etter tidligere studentoppgaver i flere databaser og nettsteder, her noen eksempler

Via søk i Google Scholar (en del av Google, den mer "vitenskapelige delen") finner du både artikler publisert i forskningstidsskrifter, rapporter og studentoppgaver. Søker du med norske eller svenske ord, finner du typisk artikler publisert via idunn.no, sykepleie.no - eller norske rapporter, eller for det meste studentoppgaver

Sjekk typisk de første 30-60 treffene for relevans

Se eventuelt søketips under siden Søkeveiledninger

Google Scholar er også god å bruke for supplerende/oppfølgende søk, for å finne artikler som siterer en relevant artikkel du allerede kjenner til, eller for å finne lignende artikler

Via Google Books finner du bøker, og kan lett se utdrag av innholdet fra mange av de

 

 

 

AIOB - Søkeord CINAHL og MEDLINE

Søkeord i databasene

"Vi skiller mellom to typer søkeord:

Tekstord er ord i tittel og sammendrag, eller hele teksten i en artikkel (fulltekst). Et søk i Google er et tekstordsøk, vi skriver inn aktuelle ord i søkefeltet og får treff på nettsteder hvor ordene forekommer. Søk på tekstord kalles også fritekstsøk.
Emneord er standardiserte ord som beskriver innholdet i artikler, bøker, og andre publikasjoner. Store databaser som MEDLINE og PsycINFO bruker standardiserte emneord. I MEDLINE heter emneordene MeSH, som står for Medical Subject Headings." Hentet fra (Helsebiblioteket.no Søkeord

 

I CINAHL basen heter emneordene CINAHL Subject Headings.  Du finner både CINAHL Subject headings og MeSH innebygget i databasene MEDLINE og CINAHL via EBSCOhost

Se knappen CINAHL subject headings i CINAHL databasen

Se knappen MeSH i MEDLINE via EBSCOhost

"Anesthesia Nursing"- se også "Nurse Anesthetists "
"Perianesthesia Nursing"
Scope note: Registered nurses who specialize in the care of surgical patients recovering from anesthesia and intravenous sedation..

Hospitals, Pediatric
"Pediatric Nursing"
"Neonatal Nursing"
"Neonatal Intensive Care Nursing"
"Pediatric Critical Care Nursing"
"Intensive Care Units, Pediatric"
"Pediatric Units"
"Pediatric Oncology Nursing"
"Pediatric Surgery"
"Maternal-Child Nursing"

"Children of Impaired Parents"
 

"Critical Care Nursing"
Intensive Care Nursing Use: "Critical Care Nursing"
"Intensive Care Units"
"Intensive Care Units, Neonatal"
"Neonatal Intensive Care Nursing"
"Neonatal Intensive Care Nursing"
Newborn Intensive Care Nursing Use: "Neonatal Intensive Care Nursing"
"Pediatric Critical Care Nursing"

Se også:

"Critically Ill Patients"

Eksempel på søk

(critical* OR intensive) N3 (nurs* OR care)

Operating Rooms
Operating Rooms Nursing Use: Perioperative Nursing
Perioperative Nursing
Surgical Nursing, Plastic
Theatre Nursing Use: Perioperative Nursing

Perioperative Nursing
Scope note: A nursing specialty that focuses on the care of patients during the preoperative, intraoperative, and postoperative phases of surgery or invasive procedures...

Se også

 • Perioperative Care 
  • Intraoperative Care
   • Intraoperative Monitoring 
   • Surgical Count Procedure 
  • Postoperative Care
   • Surgical Wound Care 
  • Preoperative Care
   • Bowel Preparation 
   • Prehabilitation 
   • Premedication 
   • Preoperative Education 
   • Preprocedural Fasting 
   • Skin Preparation, Surgical
 • Surgical Patients

Eksempel på søk

(operating OR perioperativ* OR surg* OR theatr* OR postoperativ* OR preoperativ* OR intraoperativ*) N2 (nurs* OR care)

Søkeord i databasene

"Vi skiller mellom to typer søkeord:

Tekstord er ord i tittel og sammendrag, eller hele teksten i en artikkel (fulltekst). Et søk i Google er et tekstordsøk, vi skriver inn aktuelle ord i søkefeltet og får treff på nettsteder hvor ordene forekommer. Søk på tekstord kalles også fritekstsøk.
Emneord er standardiserte ord som beskriver innholdet i artikler, bøker, og andre publikasjoner. Store databaser som MEDLINE og PsycINFO bruker standardiserte emneord. I MEDLINE heter emneordene MeSH, som står for Medical Subject Headings." Hentet fra (Helsebiblioteket.no Søkeord

 

Finn MeSH via Norsk oversettelse, se mesh.uia.no

"pediatric nursing"
"Child, Hospitalized"
"Critical Care Nursing"
"Nurse Anesthetists"
"Operating Room Nursing"
"Perioperative Nursing"
"Postanesthesia Nursing"

TIPS:

 • Se eventuelt MeSH innebygget i MEDLINE databasen via EBSCOhost
 • Se eventuelt MeSH Browser https://meshb.nlm.nih.gov/search 
 • Søk eventuelt på norsk i databasen SveMed+ - fra treff sjekk MeSH ordene for videre søk i MEDLINE & CINAHL

Tips

Søk på norsk i databasen Svemed+  (Merk at basen ikke er opdatert etter 2019)

Velg mulige relevante artikler fra trefflisten, se hvilke engelske ord som er brukt og legg merke til MeSH (Medical subject headings)

Barnesykepleie -pediatri - søkeord og litteraturtips

Se emnet pediatri

Masteroppgaver

Finn masteroppgvaver

Finn bøker i biblioteket