Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Lenker til databaser og søkehjelp. Tips til søkeord og litteratur emner. Tips oppgaveskriving og EndNote

Forskningsartikler. Kritisk vurdering. Sjekklister

Fagartikler - Forskningsartikler (vitenskapelige artikler)

"Hensikten med en forskningsartikkel er å presentere ny kunnskap, mens en fagartikkel skal gjøre gjeldende kunnskap kjent" Lerdal, A (2012). Hentet fra Sykepleien.no.  

Et vitenskapelig tidsskrift (forskningstidsskrift) har krav om fagfellevurdering (peer Review/refereed). Tidsskrifter listet opp i Publiseringskanaler (NSD) er fagfellevurderte (nivå 1 og 2). Tidsskriftene vil også opplyse om de har en slik ordning, se tidsskriftets hjemmeside. om du finner artikkelen i CINAHL vil du også der se om tidsskriftet artikkelen er publisert i er Peer Review. 

Se mer om vitenskapelige artikler på Kildekompasset.no og på nettstedet Søk & Skriv-Ulike kjelder

Film hentet fra: NTNU Biblioteket, Gjøvik (2020). Hva betyr det at en artikkel er vitenskapelig?

Les mer:

 

Ulike studiedesign

Glasziou, P. & Heneghan, C. (2009). A spotter's guide to study designs. Evidence-Based Medicine, 14(2), 37-38. https://doi.org/10.1136/ebm.14.2.37-a  

 

Ulike studiedesign. Ord og uttrykk

 • Glasziou, P. & Heneghan, C. (2009). A spotter's guide to study designs. Evidence-Based Medicine, 14(2), 37-38. https://doi.org/10.1136/ebm.14.2.37-a  
 • Flere filmer fra OsloMet, Kohort studier, kasus-kontroll studier. Link
 • Ord og utrykk om forskningsmetoder. se artikkel fra FHI.no
 • Om kritisk vurdering, se kurset Kunnskapsbasertpraksis.no på Helsebiblioteket. Der finnes også sjekklister Gå til kurset

Sjekklister

 

Se eventuelt sjekkliste/Vurdering/Analyse av forskningsartikkel i emne-rommet i CANVAS. Alternativt kan du bruke en annen, eksempler nedenfor. Avtal med din veileder!

Flere alternativer: 

 

Flere sjekklister

Observasjonelle studiedesign

Sjekklister for observasjonsstudier, cohort, case-control, and cross-sectional studies

STROBE Checklists (Strengthening the reporting of observational studies in epidemiology)

Cohort, case-control, cross-sectional

Survey Research
 • Bennett, C., Khangura, S., Brehaut, J. C., Graham, I. D., Moher, D., Potter, B. K. & M. Grimshaw, J. (2011). Reporting Guidelines for Survey Research: An Analysis of Published Guidance and Reporting Practices. PLOS Medicine, 8(8), e1001069. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001069
 • Boynton, P. M. & Greenhalgh, T. (2004). Selecting, designing, and developing your questionnaire. BMJ, 328(7451), 1312-1315. https://doi.org/10.1136/bmj.328.7451.1312 - se Data supplement i artikkelen
  • Further illustrative examples:
   Table A Examples of research questions for which a questionnaire may not be the most appropriate design
   Table B Pros and cons of open and closed-ended questions
   Table C Checklist for developing a questionnaire
   Table D Types of sampling techniques for questionnaire research
   Table E Critical appraisal checklist for a questionnaire study

 

Les mer om kritisk vurdering og å lese forskningsartikler​​​

Nedenfor finnes to andre eksmpler på norsk

Finden, E. & Snibsøer, A.K. (2020). Kvaliativ artikkel. Eksempel på utfylt sjekkliste. Høgskulen Vestlandet.  dlr.unit.no. Gå til filmen

Ask, T. & Magnussen, L.H. (2020). Kritisk vurdering av kvalitativ studie Eksempel fra fysioterapi | KBP på tvers. Høgskulen Vestlandet. Youtube:

Se også kurset Kunnskapsbasertpraksis.no, Kritisk vurdere, Kvalitative studier. Link

Randomisert kontrollert studie

Magnussen, L.H. & Moen, V.P (2020). Kritisk vurdering av en randomisert kontrollert studie. Eksempel fra fysioterapi | KBP på tvers.  Høgskulen Vestlandet. Youtube:

Se ellers mer informasjon i kurset Kunnskapsbasertpraksis.no på Helsebiblioteket

Diagnostiske studier


Diagnostisk studie, Per Vandvik:

Sjekkliste for vurdering av en studie som tester en ny diagnostisk test. Helsebiblioteket

Se ellers mer informasjon

Spørreskjemaundersøkelser

se eventuelt sjekklisten Prevalens Helsebiblioteket

Eller:

Boynton, P. M. & Greenhalgh, T. (2004). Selecting, designing, and developing your questionnaire. BMJ, 328(7451), 1312-1315. https://doi.org/10.1136/bmj.328.7451.1312 - se Data supplement i artikkelen

Further illustrative examples

 • Table A Examples of research questions for which a questionnaire may not be the most appropriate design
 • Table B Pros and cons of open and closed-ended questions
 • Table C Checklist for developing a questionnaire
 • Table D Types of sampling techniques for questionnaire research
 • Table E Critical appraisal checklist for a questionnaire study

Eller

Les mer  om spørreskjema metode for innsamling av data og analyse: