Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

CINAHL & MEDLINE (via EBSCOhost). Søkeguide

Universitetsbiblioteket i Agder. (2024). CINAHL & MEDLINE (via EBSCOhost). Søkeguide

Filmer: Utføre søket

 

Fire filmer som gjennomgår følgende:

 a) Velge databaser. Du kan velge en eller flere. NB: Dersom du velger MEDLINE basen sammen med en av de andre må du IKKE bruke LIMIT peer review, da vil du miste treff fra MEDLINE basen.

b) Søke strukturert og bruke søketeknikker som AND og OR for å koble søkeord sammen. Se viktige merknader om bruk av det avansert søket

c)  Bruke søkehistorikken for å koble søk sammen, og bruk av feltkode som ord fra tittel for å avgrense søket

d)  Vise treff og muligheter med LIMIT

a). Velge database

 

b) Søke strukturert med bruk av søketeknikker som AND og OR.  

Se viktige merknader om bruk av det avansert søket

Merk: Artikler som er publisert i de nordiske sykepleiefaglige tidsskriftene, i fulltekst via Idunn.no) og artikler fra Sykepleien forskning (sykepleien.no), kan også søkes også via ORIA og via CINAHL. I CINAHL kan det være at tittelen er på norsk, så søk med norske ord for å få treff også på de norske artiklene, Sammendrag kan være på engelsk og eller norsk

Mer om søkeord : Du starter gjerne søket med å planlegg ord du kan bruke i søkestrategien din se film 2 - om å planlegge søket ditt - se også om å bruke PICO, PICo, og tilsvarende for å strukturere fokusere ditt forskningsspørsmål, det du vil ha svar på via ditt søk. Se film 7

Mer om søketeknikker se film 3 (AND OR NOT og bruk av trunkering)

c) Søke med bruk av søkehistorikken og feltavgrensning

Mer om søk med feltkoder, se film 5b

d) Trefflisten og valg i limit for å avgrense treffmengden

Limit valg

Peer Review: Merk at databasene kan ha ulike valg i limit. MEDLINE bruker ikke PEER review valget, så søkes det i denne basen sammen med andre databaser må du ikke bruke Limit Peer Review, da mister du MEDLINE treffene

Age Group: Vær varsom med å bruke valg fra noen av limit valgene som Age group - de nyste artiklene vil hverken ha fått tildelt emneord eller blitt "tagget" med aldersgrupper eller publikasjonstype- avgrenser du med valg fra slike limit valg vil du gå glipp av de nyeste treffene. Alternativt måte å avgrense, legg til AND og bruk søkeord for å fange opp valgene

Research article: Limit valget Research article finnes i CINAHL, men du kan risikere å fjerne forskningsartikler som av en eller annen grunn ikke er blitt tagget/merket med denne publikasjonstypen om du lbruker dette limit valget

Studiedesign: I mange sammenhenger kan det være aktuelt å avgrense søk til studier med spesifikke studiedesign: Se gjerne limit valgene i Clinical queries, alternativt legg til søkeord for studiedesign i søket ditt selv, eksempel for randomiserte kontrollerte studier: (TI randomi* OR PT randomi*), for kvalitative studier er her noen aktuelle ord: (qualitative OR interview* OR experience* OR phenomenolog* OR themes OR "thematic analys*" OR "focus group*"

Informasjon om databasene og søkesgrensesnitt EBSCOhost

CINAHL (sykpleie, ergoterapi, fysioterapi, ernæring) EBSCOhost

MEDLINE (medisin, helse, sykepleie)EBSCOhost. MEDLINE

SPORTDiscus (idrett, sport)

Academic Search Complete (tverrfaglig)

ERIC (Pedagogikk, undervisning)