Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

CINAHL & MEDLINE (via EBSCOhost). Søkeguide

Universitetsbiblioteket i Agder. (2024). CINAHL & MEDLINE (via EBSCOhost). Søkeguide

Film 8a: Lagre søk og treff. Skrive ut søkehistorikken

a) Lagre søk og treff

Du må signe-in for å kunne spare på søk og treff

Opprett konto, eller bruk Google kontoen din

Merke treff i trefflisten, velg Add to folder. Gå til Folder for å finne treff tilbake, velg Articles

I søkehistorikken. Velg Save search. For å kjøre søk på nytt - gå til Folder(Velg Saved search - Velg Retrieve) Slett søk du har fremme i søkehistorikken før du kjører sparte søk.

Merk at du også har mulighet til å opprette mapper for artikler, og at disse kan deles med en annen bruker - aktuelt om dere er to eller flere sammen som skal gå gjennom treff fra et søk.

b) Skrive ut søkehistorikken 

  • I Søkehistorikken, velg Print Search
  • Kopier #- og ikke mer en siste søk resultat
  • lim inn i Word, og fiks på tabellen

Da får dere ut søket akkurat slik det er utført. Bruk gjerne denne utskriften som  dokumentasjon av litteratursøket. Se også mer nedenfor og guiden Søk og Skriv

Sykepleie BA, Eksempler på søkehistorikk og loggføring av utvelgelse studier

 Se pensumboka til Thidemann side 89, kapittel 11

Kunnskapsbasertpraksis.no (2020, 15.11). 3.6. Lage søkestrategi. https://www.helsebiblioteket.no/innhold/artikler/kunnskapsbasert-praksis/kunnskapsbasertpraksis.no#3litteratursok-36-lage-sokestrategi

Se eksempel på flyskjema, (hentet fra PRISMA flow diagram 2009), Se mal i CANVAS emnerommet SY-323. Tilpass til ditt prosjekt

 

Eksempler på tabell, figurer nedenfor:

Merk: Søkestrategien som er brukt i filene er skrevet ut fra databasens søkehistorikk, se ovenfor filmer (Print search history). Brukes det avanserte søket, og hele søket fylles ut via "boksene"- vil man i søkehistorikken se hvordan søket er "oversatt", du vil se en søkestreng, med dine AND og OR brukt, Om du har brukt søkeboksene korrekt vil du typisk se () rundt de ordene som skal kobles sammen med OR, se søketeknikker PDF oppsummert 

Om du ikke bruker  PI(C)O elementer, bruk i stedet overskrifter for dine begreper/elementer du bruker i søket i stedet , og plasser søkeordene for hvert begrep/element

Det er to måter å sette opp et søk på. Søk på et og et element som søkestrategien bygger på å kombinere søkene til et sluttsøk, eller samle hele søket i en søkestreng. Se eventuelt filmen om å utføre søk i CINAHL & MEDLINE (EBSCOhost) ovenfor

Merk at du kan endre papirretning på tabellen i dokumentet fra stående til liggende. se Office hjelpen: 

Eksport av teff fra søk i EBSCOhost databaser. Legge kilder i grupper og luke ut dubletter

Slik eksporterer (sender) du treff fra søk i EBSCOhost databaser til ditt EndNote bibliotek. Se informasjon på vår EndNote fagside

Se også hvordan du kan legge kilder i grupper  - og luke ut dubletter i ditt EndNote bibliotek - gå til EndNote fagsiden, Se duplikater og grupper