Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

CINAHL & MEDLINE (via EBSCOhost). Søkeguide

Universitetsbiblioteket i Agder. (2024). CINAHL & MEDLINE (via EBSCOhost). Søkeguide

Film 2: Søkespørsmål og søkeord som kan brukes for å finne svar på spørsmålet via litteraturen (forskningsartiklene du søker etter)

Finn søkeord

Sjekk søkeord via norsk oversettelse av Medical subject Headings  (MeSH) Gå til mesh.uia.no

CINAHL bruker tildels de samme emneordene som MeSH (brukt i MEDLINE) men er bedre utbygd for sykepleiefaglige emner

Bruk "knappene" for emneord i databasene

Du kan også finne emneord som brukes i MEDLINE (MeSH) i MeSH Browser -alternativt via PubMed

Du finner også tips til søkeord via søk i databasen SveMed+ - søk på norsk og legg merke til hvilke emneord som er blitt tildelt de treffene d har fått i søket. Du finner de til høyre i trefflisten. SveMed+ basen er ikke oppdatert etter 2019

 

Tips

Foreta testsøk i MEDLINE via PubMed. Sjekk hvordan PubMed har utført søket! Gå til Advanced search, se Search history og åpne detaljer om søket- du vil da kunne legge merke til om hvilket MeSH ord som dine ord er "mappet" med - noter emneordene (MeSH) som kan være aktuelle og søke videre med.

Orienter deg også via treff fra søk i Google Scholar, finner du relevante, søk artikler opp i databasen. Du kan også gjerne teste ut elicit.org og "brainstorme" noen spørsmål, via disse finner du også om mulig relevante aritkler, og får også foreslått flere spørsmål du skan søke svar på via forskningslitteraturen. Finne du relevaten? Søk disse opp i databasene og sjekk hvilke ord du kan ta med i ditt endelige søk. Gå til elicit.org 

Se også hvordan allerede kjent litteratur er registrert (indeksert) i basen (dvs. hvilke emneord artikkelen er blitt tildelt)

Søk bredt på et tema i CINAHL & MEDLINE via EBSCOhost, legg merke til Subject headings (venstremenyen)

Søk i MEDLINE via Ovid, basic search modulen. Du får en relevansvurdert treffliste, sjekk de første relevante artiklene og legg merke til hvordan artikkelen er indeksert

Den typiske måte å forbedre og utvikle søkestrategien er å foreta flere gjentatte søkinger - med ulike søkeord og kombinasjoner av disse.  Evaluer treff underveis, juster søket før du kjører det endelige søket.

 Vi skiller gjerne mellom de innledende søk (test-søk, eller orienterende søk) og hoved-søket.

Førsøk noen søk på de ordene som du først mener kan være relevante

Se gjennom trefflisten – se gjerne raskt de første ca 50 treff 

Noter søkeord som du finner fra treffene og søk med de nye ordene du finner – evaluer på nytt

Merk – spar på treff   - som du allerede nå tenker er relevante og som du forventer å finne i din endelige søkestrategi. 

Når du ikke kan finne flere søkeord - foreta ditt endelige søk (hovedsøket) 

Tips

"When beginning the search for evidence, you should conduct a few small searches as a test of various search terms and combinations of terms" Aromataris, E. & Riitano, D. (2014). Systematic Reviews: Constructing a Search Strategy and Searching for Evidence. AJN The American Journal of Nursing, 114(5). https://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000446779.99522.f6