Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

CINAHL & MEDLINE (via EBSCOhost). Søkeguide

Universitetsbiblioteket i Agder. (2024). CINAHL & MEDLINE (via EBSCOhost). Søkeguide

Kildevalg - Kunnskapspyramiden

Kunnskapspyramiden organiserer de forskningsbaserte kildene i nivåer etter grad av oppsummering og anvendbarhet  i klinisk praksis Høyest oppe finner du de kunnskapsbaserte oppslagsverkene, deretter retningslinjer, systematiske oversikter, og nederst enkeltstudier som oppsummerer resultat kun fra et forskningsprosjekt