Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

CINAHL & MEDLINE (via EBSCOhost). Søkeguide

Universitetsbiblioteket i Agder. (2024). CINAHL & MEDLINE (via EBSCOhost). Søkeguide

Film 0. Om søk i databaser

Oversikt over databaser for søk etter forskningsartikler

Hva er en database og hvilke databaser er aktuelle for mitt emne?

En referanse i en database (en post), er et treff i basen, og gir oss opplysninger om artikkelen, derfor kalles også disse type databasene for referansedatabaser eller bibliografiske databaser. Du får også en lenke til hvor du kan finne fullteksten til artikkelen slik at du kan lese artikkelen

du søker altså ikke i hele teksten,  (slik som i fulltekstdatabaser  som dekker mye smalere mengde tidsskrifter, feks Idunn.no, ScienceDIrect, Jstor) men kun i opplysningene om artikkelen, som tittel og sammendrag, i tillegg til ord fra databasens emneord. Du kan ellers også søke på forfatters navn, år og eventuelt også hvilket tidsskrift som artikkelen er publisert i

Les mer om kildevalg og kunnskapspyramiden