Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

CINAHL & MEDLINE (via EBSCOhost). Søkeguide

Universitetsbiblioteket i Agder. (2024). CINAHL & MEDLINE (via EBSCOhost). Søkeguide

Film 3: Søketeknikker i EBSCOhost

Informasjon er innebygget i databasen. Klikk på "Help" knappen i søkeskjermen øverst til høyre. English search guide

Del 3

Søketeknikker oppsummert:  PDF format

Filmen under gjennomgår følgende:

Søk med AND og OR - bruken av de boolske (logiske) operatorene som brukes for å koble søkeord sammen

Søk med nærhetshetsoperatorer (Proxmity operator) for å angi nærhet mellom søkeord

Søk med frase (bruk anførselstegn før og etter flere ord) for treff på ord som står slik ved siden av hverandre

Bruk trunkering for treff på ulike endelser av et ord

Se også filmene Mer søketenikker om feltkoder pg søk med nærhet mellom søkeord  - som følger etter Film: 4 Utføre søket