Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

CINAHL & MEDLINE (via EBSCOhost). Søkeguide

Universitetsbiblioteket i Agder. (2024). CINAHL & MEDLINE (via EBSCOhost). Søkeguide

FIlm 7: Fra forskningsspørsmål til søk i databasen. PICO og søkeord - søkestrategi

"Et eksplisitt og fokusert spørsmål er avgjørende hvis du skal lykkes med et litteratursøk" Nortdvedt et al, 2021. Jobb kunnskapsbasert, s. 37. Du kan bruke PICO eller tilsvarende rammeverk (PICo, PIO, PO) til å strukturere søke-spørsmålet ditt, rammeverket bidrar også til å strukturere søket i databasene,. Har du flere spørsmål du søker svar på? Da bruker du flere PICO'er

Finn søkeord

  • Sjekk søkeord via norsk oversettelse av Medical subject Headings  (MeSH) mesh.uia.no
  • CINAHL bruker tildels de samme emneordene som MeSH (brukt i MEDLINE) men er bedre utbygd for sykepleiefaglige emner
  • Bruk "knappene" for emneord i databasene
  • Du kan også finne emneord som brukes i MEDLINE (MeSH) i MeSH Browser -alternativt via PubMed
  • Du finner også tips til søkeord via søk i databasen SveMed+ - søk på norsk og legg merke til hvilke emneord som er blitt tildelt de treffene d har fått i søket. Du finner de til høyre i trefflisten. SveMed+ basen er ikke oppdatert etter 2019

Tips

Merk

Det er ikke alltid spørsmålet lar seg oversette til PICO formatet eller tilsvarende format som PIO, PEO, PICoDet handler om å tydeliggjøre søke-spørsmålet ved å inndele det i ulike elementer (hovedbegreper / søkekonsepter).

  • Du kan eventuelt bruke spørreord som Hvem? Hva? og Hvorfor?
  • Du kan alternativt sette opp en tabell over søkekonsepter (de viktigste søkebegrepene, eller stikkordene fra ditt søkespørsmål) - uten bruk av noen overskrifter. Det gjelder typisk om du ikke har et tydelig og avgrenset spørsmål du søker forskningslitteratur om, men heller søker litteratur om et problemfelt/emne eller tema
  • Merk også at om du søker på flere ulike spørsmål bruker du tilsvarende flere PICO' er for disse

Se også

Bramer, W. (2018). "Elements in a search strategy do not necessarily follow the patient, intervention, comparison, outcome (PICO) structure or any other related structure. Using the PICO or another similar framework as guidance can be helpful to consider, especially in the inclusion and exclusion review stage of the SR, but this is not necessary for good search strategy development Link