Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

CINAHL & MEDLINE (via EBSCOhost). Søkeguide

Universitetsbiblioteket i Agder. (2024). CINAHL & MEDLINE (via EBSCOhost). Søkeguide

Ulike søkestrategier

Filmen under gjennomgår følgende ulike søke strategier, avhengig av ditt formål med søket 

Film: Overview of search strategies  /Welch Medical Library

I Kurset i CINAHL & MEDLINE brukes det en systematisk/strukturert tilnærming til søket («Concept building search» blokksøkestrategi). Et slikt søk starter ofte med en utforskende tilnærming til søket, en mer ustrukturert søkestrategi