Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

CINAHL & MEDLINE (via EBSCOhost). Søkeguide

Universitetsbiblioteket i Agder. (2024). CINAHL & MEDLINE (via EBSCOhost). Søkeguide

Film 5a. Søke med nærhet

N# mellom søkeord = søk med ord nært hverandre, uavhening av rekkefølgen. W# mellom søkeord = i denne rekkefølgen

Søkes to ord med frase (anførselstegn) må ordene stå akkurat slik.

Legg eventuelt til trunkering for treff på ulike endelser av ordene

Eksempler: 

  • pressure N5 ulcer*
  • Skal flere ord kobles sammen, husk () rundt ordene som kobles med OR: pressrue N5 (ulcer* OR sore* OR injur*)
  • Frasesøkmed trunkering: "pressure ulcer*"