Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Lenker til databaser og søkehjelp. Tips til søkeord og litteratur emner. Tips oppgaveskriving og EndNote

Helsesykepleie. Litteraturtips

  • Helsedirektoratet (2017, oppdatert 2022).  Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nasjonal faglig retningslinjeLink

Bøker i biblioteket,

Bestille dokument (bøker og artikler)

Bøker og artikler via ORIA. Les mer

Weum, M., Bragstad, L. K. & Glavin, K. (2017). Hvordan helsesøstre bruker kunnskapskilder. Sykepleien Forskning, (64242), e-64242. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2017.64242

Søk artikler om ...

Koble til UiA med eduVPN før du starter søk. Les mer

Søk Artikler, databaser og nettsteder, eksempeler på søk:

Eksempel på søk CINAHL & MEDLINE (EBSCOhost): 

Helsesykepleiere, emneord som brukes i databasene

  • MeSH (Medical Subject headings). "Nurses, Public Health"
  • CINAHL Subject headings: "Community Health Nursing"

Helsesykepleie AND Norge; 

("Nurses, Public Health" OR "Community Health Nursing") AND (norway OR norwegian)  Link til treff

Helsestasjon..

"Child Health Services" helsetjensester for barn
"Maternal-Child Health Centers" - Sentre som gir tilbud om helsetjenester til mor og barn.
"Maternal-Child Health Services" Helseprogrammer med formål å sørge for helse- og sosialtjenester for mor og barn.

Se mer om søk

PsykTestBarn. Søk etter tester og kartleggingsverkøy https://psyktestbarn.r-bup.no/no

Se mer bibliotekets fagside helse