Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Universitetsbiblioteket i Agder. (2024) Sykepleie. Bibliotekets fagside

Demens

Kunnskapsbaserte oppslagsverk

I de kunnskapsbaserte oppslagsverkene  finner du rask oversikt over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, behandling, prognose og forebygging for en rekke tilstander. Inneholder råd og anbefalinger basert på kvalitetsvurdert og oppsummert forskning

Norsk elektronisk legehåndbok - søk demens - eksempel

Demens ved Alzheimers sykdom

Atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens (APSD)

UpToDate - søk dementia

BMJ Beste practice - eksempeler

Assessment of dementia

Alzheimer's dementia

Dementia with Lewy bodies

Frontotemporal dementia 

Retningslinjer og prosedyrerer

Retningslinjer også kalt for veiledere, prosedyrer, handlingsprorammer, terapianbefalinger, guidelines og protcols på engelsk. En retningslinje er systematiske utviklede råd og anbefalinger til hjelp for å finne passende tiltak for en definert klinisk problemstilling. Gis ut av flere organisasjoner, for eksempel Helsedirektoratet

Helsedirektoratet: Demens: Nasjonal faglig retningslinje om demens. 2017, oppdatert 2022

VAR HealthCareDemens - skape relasjon  

Søk i ORIA etter bøker, studentoppgaver, artikler

Tips - ta en hyllevandring i biblioteket

362.16 Helsetjenester  - Sykehjem 

618.97 Geriatri

618.970231 Geriatri : sykepleie

618.97683 Eldre - demens

618.97689 Alderspsykiatri

Eksempel på søk Idunn.no, demens* limit forskningsartikler. Link

Person sentrert omsorg:

 

Eksempel søkeord CINAHL & MEDLINE:

("patient centered care" OR "person centered care") - eller bredere: ("person centred" OR "patient centred")

AND  (dementia OR alzheim*)

AND "nursing home*"

Eksempel artikler:

 • Boumans, J., van Boekel, L., Kools, N., Scheffelaar, A., Baan, C., & Luijkx, K. (2021). How staff characteristics influence residential care facility staff’s attitude toward person-centered care and informal care. BMC Nursing, 20(1), 1–11. https://doi.org/10.1186/s12912-021-00743-8
 • Fazio, S., Zimmerman, S., Doyle, P. J., Shubeck, E., Carpenter, M., Coram, P., Klinger, J. H., Jackson, L., Pace, D., Kallmyer, B., & Pike, J. (2020). What Is Really Needed to Provide Effective, Person-Centered Care for Behavioral Expressions of Dementia? Guidance from The Alzheimer’s Association Dementia Care Provider Roundtable. Journal of the American Medical Directors Association, 21(11), 1582. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2020.05.017
 • Vassbø, T. K., Kirkevold, M., Edvardsson, D., Sjögren, K., Lood, Q., & Bergland, Å. (2019). The meaning of working in a person-centred way in nursing homes: a phenomenological-hermeneutical study. BMC Nursing, 18(1), 45. https://doi.org/10.1186/s12912-019-0372-9 
 • Kong, E., Kim, H., & Kim, H. (2022). Nursing home staff’s perceptions of barriers and needs in implementing person‐centred care for people living with dementia: A qualitative study. Journal of Clinical Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 31(13/14), 1896–1906. https://doi.org/10.1111/jocn.15729
 • Røen, I., Bergh, S., Kirkevold, Ø., Selbæk, G., Engedal, K., & Testad, I. (2018). Person-centered care in Norwegian nursing homes and its relation to organizational factors and staff characteristics: a cross-sectional survey. International Psychogeriatrics, 30(9), 1279–1290. https://doi.org/10.1017/S1041610217002708
 • Rokstad, A. M. M., Røsvik, J., Kirkevold, Ø., Selbaek, G., Saltyte Benth, J., & Engedal, K. (2013). The Effect of Person-Centred Dementia Care to Prevent Agitation and Other Neuropsychiatric Symptoms and Enhance Quality of Life in Nursing Home Patients: A 10-Month Randomized Controlled Trial. Dementia & Geriatric Cognitive Disorders, 36(5/6), 340–353. https://doi.org/10.1159/000354366

Eksempel på søk i ORIA,

finn bøker og artikler. Avgrens til ønsket dokumenttype med valg til høyre i trefflisten. Her søkt på norsk:

Søkeord tvang ...

restraint* OR  compulsion* OR force OR coercion* OR Involuntary OR "Non voluntary*" OR confinement* OR seclusion* OR Containment* OR holding* OR "holds"

OR 
(restrictive W2 (rule* OR practice* OR intervent*))

Søk i CINAHL

 

Søk i Svemed+ 

 

Demens tvang, noen artikler:

... søk ev med søkord for tvang og kontekst demens

 • Jacobsen, F. F., Mekki, T. E., Førland, O., Folkestad, B., Kirkevold, Ø., Skår, R., Tveit, E. M., & Øye, C. (2017). A mixed method study of an education intervention to reduce use of restraint and implement person-centered dementia care in nursing homes. BMC Nursing, 16, 1–11. https://doi.org/10.1186/s12912-017-0244-0 
 • Testad, I., Mekki, T. E., Førland, O., Øye, C., Tveit, E. M., Jacobsen, F., & Kirkevold, Ø. (2016). Modeling and evaluating evidence-based continuing education program in nursing home dementia care (MEDCED)--training of care home staff to reduce use of restraint in care home residents with dementia. A cluster randomized controlled trial. International Journal of Geriatric Psychiatry, 31(1), 24–32. https://doi.org/10.1002/gps.4285 
 • Lejman, E., Westerbotn, M., Pöder, U., & Wadensten, B. (2013). The ethics of coercive treatment of people with dementia. Nursing Ethics, 20(3), 248–262. https://doi.org/10.1177/0969733012463721 
 •   Garden, M.-H., & Hauge, S. (2012). Kampen for pasientens beste — sykepleieres opplevelse av å delta i bruk av tvang over for personer med demens. Vård i Norden, 32(4), 18–22. https://doi.org/10.1177/010740831203200405 
 • Rognstad, M.-K. & Nåden, D. (2011). Utfordringer og kompetanse i demensomsorgen – Pleieres perspektiv. Nordisk sygeplejeforskning, 1(2), 143-155.  http://www.idunn.no/nsf/2011/02/art06  

Se også emnesiden Smerter, se avsnittet om demens

UpToDate

Management of neuropsychiatric symptoms of dementia. UpToDate

Care of patients with advanced dementia. UpToDate

CINAHL (EBSCOhost)

ord i tittel, smerter og demens, limit peer revieiw, abstract, norsk, dansk, svensk, engelsk, 2012- Link til treff

ORIA limit artikler/Fra fagfellevurderte (norske, engelske)

LInk til treff

Idunn.no

(smerte* OR pain) AND (Demens* OR alzheim*) link til treff
 

Noen artikler

Sørensen, M. T., Villadsen, D. B. & Gildberg, F. A. (2023). Smertevurdering hos demensramte – detektivarbejde uden lup. Klinisk Sygepleje, 37(3), 133-149. https://doi.org/10.18261/ks.37.3.2 

Retningslinje:

Helsedirektoratet (2021, siste faglige oppdateringer 14. mars 2022). Forebygging og behandling av underernæring. Nasjonal faglig retningslinje. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/forebygging-og-behandling-av-underernaering

Bøker, rapporter, veiledere brosjyrer

Berg, G. (2007). Måltider er mer enn mat. Personer med demens i dagaktivitetstilbud. Aldring og helse. https://butikk.aldringoghelse.no/file/digitalarkiv-nettbutikk/maaltider-temahefte-smaaskrift-2021_web.pdf

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (2021, oppdatert 21. februar 2024). Måltider og mat - en vei til gode opplevelser. https://www.utviklingssenter.no/malrettet-miljobehandling/maltider-og-mat-en-vei-til-gode-opplevelser

 

Oversiktsartikler:

Lervåg, E. M. B., Vasanthavasan, S. & Helberget, L. K. (2023). Sykepleierens rolle i forebygging av underernæring hos hjemmeboende eldre mennesker med demens: et litteraturreview. Klinisk Sygepleje, 37(2), 114-122. https://doi.org/10.18261/ks.37.2.5 

Mole, L., Kent, B., Abbott, R., Wood, C., & Hickson, M. (2018). The nutritional care of people living with dementia at home: A scoping review. Health & Social Care in the Community, 26(4), e485–e496. https://doi.org/10.1111/hsc.12540

Droogsma, E., van Asselt, D., van Steijn, J., Veeger, N., van Dusseldorp, I., & De Deyn, P. P. (2014). Nutritional interventions in community-dwelling Alzheimer patients with (risk of) undernutrition: a systematic review. International Psychogeriatrics, 1–9. https://doi.org/10.1017/S1041610214000817

 

Enkeltstudier:

Legg merke til ord som brukes i relevante artikler, ord du kan bruke videre i egne søk:

Artikler du kan finne via søk CINAHL & MEDLINE:

 Johansson, L., Björklund, A., Sidenvall, B. & Christensson, L. (2017). Staff views on how to improve mealtimes for elderly people with dementia living at home. Dementia, 16(7), 835-852. https://doi.org/10.1177/1471301215619083

 Jordan, T. R., Khubchandani, J. & Wiblishauser, M. (2016). The Impact of Perceived Stress and Coping Adequacy on the Health of Nurses: A Pilot Investigation. Nursing Research and Practice, 2016, 5843256. https://doi.org/10.1155/2016/5843256 '

Mole, L., Kent, B., Hickson, M. & Abbott, R. (2019). ‘It’s what you do that makes a difference’ An interpretative phenomenological analysis of health care professionals and home care workers experiences of nutritional care for people living with dementia at home. BMC Geriatrics, 19(1), 250. https://doi.org/10.1186/s12877-019-1270-4 

Link til treff CINAHL&MEDLINE:


TI (diet* OR meal* OR dinner OR lunch* OR breakfast* OR nutrition* OR eat OR eating OR food* OR Undernutrition* OR malnutrition* OR malnourished) AND TI (dement* OR alzheim*) AND TI ("living at home" OR "home living" OR "home health*" OR "home care" OR homecare OR homehealth* OR district OR community OR dwelling* OR municipal* OR "at home") 
 

 Artikler du kan finne via søk sykepleien.no, ORIA eller Idunn.no

Landmark, B. T., Gran, S. V. & Grov, E. K. (2014). Ernæringsstatus blant pasienter i sykehjem og i hjemmesykepleien kartlagt ved hjelp av Ernæringsjournalen. Klinisk Sygepleje, 28(1), 4-14. https://doi.org/10.18261/issn1903-2285-2014-01-02

 Aagaard, H. & Grøndahl, V. A. (2017). Rutiner for å vurdere ernærings=status i hjemme=sykepleien. Sykepleien Forskning, (61219), e-61219. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2017.61219 "Hensikt: Hensikten med denne undersøkelsen var å beskrive hvilke rutiner ledere og helsepersonell i hjemmesykepleien benytter for å vurdere pasientenes ernæringsstatus."

 Meyer, S. E., Velken, R. & Jensen, L. H. (2017). Vurdering av ernæringsstatus – et sykepleiefaglig ansvar i hjemmesykepleien. Sykepleien Forskning, (61797), e-61797. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2017.61797

Eksempel treff i ORIA

 

Søkeord ...

 

Demens:

dement* OR alzheimer*

Ord kan søkes avgrenset feks ord i tittel, sett inn feltkode for tittel før søkeord i ():TI (dement* OR alzheimer*). Gjelder også søkeord fra elementer under. Flere treff om feltkoden ikke brukes, da søkes det på ord fra databasens standard søkefelter, som inkluderer enkeltord fra tittel, sammendrag, eller emneord

Mat, måltider, ernæring, underernæring:

diet* OR meal* OR dinner OR lunch* OR breakfast* OR nutrition* OR eat OR eating OR food* OR Undernutrition* OR malnutrition* OR malnourished

 

Hjemmeboende, eller mottaker av hjemmetjenester

("living at home" OR "home living" OR "home health*" OR "home care" OR homecare OR homehealth* OR district OR community OR dwelling* OR municipal* OR "at home" OR "home nurs*)

Frasesøk, legg merke til anførselstegn rundt to ord = treff der disse to ordene står slik ved siden av hverandre: "home nurs*"

Sykepleier, helsepersonnel:

nurs* OR personnel* OR carer OR provider* OR professional* OR staff*
 

Pårørende: famil* OR caregiver* OR spouse* OR husband* OR wife* OR "next of kin" OR "informal carer*"

 

Kartlegging, kartleggingsverktøy: screen* OR assess* OR measur* OR instrument* OR tool* OR identif* OR symptom* OR diagnos*

Risiko: risk*

Forekomst: prevlance* OR incident*

Demens - Hjemmeboende/Hjemmetjenester

Artikkelsøk

Fra søk Idunn.no (alzheim* OR demens* OR dementia) AND (hjemme* OR distrikt  OR heime*) Limit forskningsartikler). link til treff

Fra søk i CINAHL

Fra søk i SveMed+  (merk at SveMed+ ikke er oppdatert etter 2019)

(exp:"Home Care Services" OR exp:"Home Health Nursing" OR exp:"Community Health Nursing" OR exp:"Independent Living" OR exp:"Community Health Services") AND exp:"dementia"

Flere artikler

 • Lervåg, E. M. B., Vasanthavasan, S. & Helberget, L. K. (2023). Sykepleierens rolle i forebygging av underernæring hos hjemmeboende eldre mennesker med demens: et litteraturreview. Klinisk Sygepleje, 37(2), 114-122. https://doi.org/10.18261/ks.37.2.5 
  Tretteteig, Thorsen og Mork Rokstad (2019). Pårørendes erfaringer av kvalitet i helse- og omsorgstjenester til personer med demens og pårørende En longitudinell narrativ studie. Tidsskriftet aldring og helse 23(4) Lenke
 • Aasgaard, H. S., Disch, P. G., Fagerström, L. & Landmark, B. T. (2014). Pårørende til aleneboende personer med demens - Erfaringer fra samarbeid med hjemmetjenesten etter ny organisering. Nordisk sygeplejeforskning, 4(2), 114-128. https://doi.org/10.18261/ISSN1892-2686-2014-02-04