Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Lenker til databaser og søkehjelp. Tips til søkeord og litteratur emner. Tips oppgaveskriving og EndNote

Helsebiblioteket

Psykisk helse. Psykiatrisk sykepleie. Kildetyper

Kunnskapsbaserte oppslagsverk

Eksempel på innhold i BMJ Best practice

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences

Retningslinjer og oppsummert forskning

ICD 10

Link til oppslag i SveMed+ basen

søkeord ...

"Nurse-Patient Relation*"
"Therapeutic Alliance*"

 • nurse* OR nursing*
 • therapeutic OR therapists
 • working OR worker OR staff OR provider  OR personnel
 • alliance* OR relation*

Kan slås sammen til et søk, eksempel med bruk av nærhet mellom ord: (nurse* OR nursing OR therapeutic OR therapist*) N3 (alliance* OR relation*)

Flere ord: communicat* OR encount* OR meeting* OR contact* OR interact*

Videre AND kombinasjoner

Psychiatric
"mental health service*"
"mental health care"
"mental healthcare"
"mental health unit*"

Kan slås sammen for et bredere søk: "mental health*"

"mental* disorder*"
"mental* ill*"
Kan slås sammen: mental* N2 (disorder* OR ill*)


Ord for spesifikke lidelser;

 • "eating disorder*"
 • suicid*
 • (substance OR drug) N2 (abuse* OR disorder* OR misuse* OR user*)
 • OR ...

Erfaringer...

experience* OR perspectiv* OR attitude* OR perception* OR satisfaction* OR view* OR opinion* OR belie*

Kvalitative studier: qualitative OR interview* OR phenomenolog* OR themes OR thematic OR "focus group*"

 

 

Søketeknikker CINAHL & MEDLINE:

Eksempler på artikler

 • Hartley, S., Raphael, J., Lovell, K. & Berry, K. (2020). Effective nurse–patient relationships in mental health care: A systematic review of interventions to improve the therapeutic alliance. International Journal of Nursing Studies, 102, 103490. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.103490 
 • Tolosa, M. D., Moreno, P. A. R., González, P. F., Pérez, T. A., Casanova, G. G., & Delgado, H. P. (2023). Exploring the therapeutic relationship through the reflective practice of nurses in acute mental health units: A qualitative study. Journal of Clinical Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 32(1/2), 253–263. https://doi.org/10.1111/jocn.16223
 • Faith, L. A., Howie, J. H., Blanco, E., Jarvis, S. P., & Rempfer, M. V. (2022). Therapeutic alliance in a cognitive rehabilitation programme for people with serious mental illness: A qualitative analysis. Psychology & Psychotherapy: Theory, Research & Practice, 95(4), 958–969. https://doi.org/10.1111/papt.12412
 • Romeu, L. M., Tort, N. G., Rigol Cuadra, M. A., Giralt Palou, R., & Galbany, E. P. (2022). The attitudes of mental health nurses that support a positive therapeutic relationship: The perspective of people diagnosed with BPD. Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 29(2), 317–326. https://doi.org/10.1111/jpm.12766
 • Moreno, P. A. R., & Rodríguez, N. Ó. (2021). The association between empathy and the nurse–patient therapeutic relationship in mental health units: a cross‐sectional study. Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 28(3), 335–343. https://doi.org/10.1111/jpm.12675

Se også emnet Tvang

Skjerming:

 

Tidsskriftet.no

Oversiktsartikkel

Norvoll, R., Ruud, T. & Hynnekleiv, T. (2015). Skjerming i akuttpsykiatrien. Tidsskrift for den Norske lægeforening, 135(1), 35-39. https://doi.org/10.4045/tidsskr.14.0124


Søkeord engelsk

Seclusion 

Vi har ikke funnet engelske ord som direkte dekker det norske begrepet, men «quiet rooms», «open-area seclusion», «time-out» og «shielding»/«shielding unit» synes å ligge nær (2, 3).  I norske bidrag i internasjonale tidsskrifter har man oversatt skjerming til «seclusion» eller «segregation nursing» og skjermingsenhet til «Psychiatric intensive care unit (PICU)» eller «seclusion area» og videre fra metode delen - Engelske søkeord var «seclusion», «open-area seclusion», «coercion», «isolation», «alternatives to seclusion and restraint», «containment-methods» og/eller «psychiatric hospitals», «acute wards», «psychiatric units», «PICU».Sitat Norvoll, 2015, se ovenfor

Avhandling:

Norvoll, R. (2007). Det lukkede rom : bruk av skjerming som behandling og kontroll i psykiatriske akuttposter [Universitetet i Oslo]. Oslo. https://www.sintef.no/globalassets/upload/helse/psykisk-helse/norvoll2007.pdf
 

CINAHL

CINAHL Subject headings: "Patient Seclusion"
Scope note: A therapeutic measure for psychiatric patients. Do not confuse with PATIENT ISOLATION, an infection control technique.

Eksempel på søk i CINAHL, link til treff

CINAHL & MEDLINE (EBSCOhost)

Et utvalg kvalitative studier: seclusion* AND psychiatric* AND (qualitative OR interview*)  link til treff Merk at resulat viser totalt treff i begge baser (også dublette treff), så totalt antall unike treff er lavere

Eksempler på artikler

Norske studier

 • W Haugom, E., Ruud, T., & Hynnekleiv, T. (2019). Ethical challenges of seclusion in psychiatric inpatient wards: a qualitative study of the experiences of Norwegian mental health professionals. BMC Health Services Research, 19(1), 879. https://doi.org/10.1186/s12913-019-4727-4
 • Jansen, T.-L., Hem, M. H., Dambolt, L. J., & Hanssen, I. (2020). Moral distress in acute psychiatric nursing: Multifaceted dilemmas and demands. Nursing Ethics, 27(5), 1315–1326. https://doi.org/10.1177/0969733019877526
 • Terkelsen, T. B., & Larsen, I. B. (2016). Fear, danger and aggression in a Norwegian locked psychiatric ward. Nursing Ethics, 23(3), 308–317. https://doi.org/10.1177/0969733014564104
 • Larsen, I. B., & Terkelsen, T. B. (2014). Coercion in a locked psychiatric ward: Perspectives of patients and staff. Nursing Ethics, 21(4), 426–436. https://doi.org/10.1177/0969733013503601
 • Hem MH, Heggen K, & Ruyter KW. (2008). Creating trust in an acute psychiatric ward. Nursing Ethics, 15(6), 777–788. https://doi.org/10.1177/0969733008090525  "This study was conducted in an open seclusion unit in an acute psychiatric department in a Norwegian city"

Andre

 

 • Allikmets, S., Marshall, C., Murad, O. & Gupta, K. (2020). Seclusion: A Patient Perspective. Issues in mental health nursing, 41(8), 723-735. https://doi.org/10.1080/01612840.2019.1710005 
 • Yurtbasi, M. K., Melvin, G., Pavlou, C., & Gordon, M. (2023). Staff perspectives on the effects of seclusion in adolescent psychiatric inpatient care. International Journal of Mental Health Nursing, 32(2), 567–578. https://doi.org/10.1111/inm.13102
 • Askew, L., Fisher, P. & Beazley, P. (2019). What are adult psychiatric inpatients' experience of seclusion: A systematic review of qualitative studies. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 26(7-8), 274-285. https://doi.org/10.1111/jpm.12537 
 • Berg, J., Lipponen, E., Sailas, E., Soininen, P., Varpula, J., Välimäki, M. & Lahti, M. (2023). Nurses' perceptions of nurse-patient communication in seclusion rooms in psychiatric inpatient care: A focus group study. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. https://doi.org/10.1111/jpm.12907 
 • Faschingbauer, K. M., Peden-McAlpine, C. & Tempel, W. (2013). Use of seclusion: finding the voice of the patient to influence practice. Journal of psychosocial nursing and mental health services, 51(7), 32-38. https://doi.org/10.3928/02793695-20130503-01 
 • Hawsawi, T., Power, T., Zugai, J. & Jackson, D. (2020). Nurses' and consumers' shared experiences of seclusion and restraint: A qualitative literature review. International Journal of Mental Health Nursing, 29(5), 831-845. https://doi.org/10.1111/inm.12716 
 • Huckshorn, K. A. (2014). Reducing seclusion and restraint use in inpatient settings: a phenomenological study of state psychiatric hospital leader and staff experiences. Journal of psychosocial nursing and mental health services, 52(11), 40-47. https://doi.org/10.3928/02793695-20141006-01 
 • Kontio, R., Joffe, G., Putkonen, H., Kuosmanen, L., Hane, K., Holi, M. & Välimäki, M. (2012). Seclusion and restraint in psychiatry: patients' experiences and practical suggestions on how to improve practices and use alternatives. Perspectives in psychiatric care, 48(1), 16-24. https://doi.org/10.1111/j.1744-6163.2010.00301.x 
 • Larue, C., Dumais, A., Boyer, R., Goulet, M.-H., Bonin, J.-P. & Baba, N. (2013). The experience of seclusion and restraint in psychiatric settings: perspectives of patients. Issues in mental health nursing, 34(5), 317-324. https://doi.org/10.3109/01612840.2012.753558 
 • Meehan, T., Vermeer, C. & Windsor, C. (2000). Patients' perceptions of seclusion: a qualitative investigation. Journal of advanced nursing, 31(2), 370-377. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2000.01289.x 
   

Angstlidelse

ICD 10

 • World Health Organization. (2021). F40 Fobiske angstlidelser. I Den internasjonale statiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede sykdommer (10. utg.). [International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (10th Revision ; ICD-10); Norwegian version]. Direktoratet for e-helse. https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2599502 
  World Health Organization. (2021). F41 Andre angstlidelser. I Den internasjonale statiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede sykdommer (10. utg.). [International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (10th Revision ; ICD-10); Norwegian version]. Direktoratet for e-helse. https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/1/0/2599503 

Søkeord:

 • angstlidelse* - "anxiety disorder*
 • pasient-helsepersonnel, therapeutic relation(s)  - alliance(s) - "Patient-Centered Care"
 • covid; covid*  - pandemic
 • helsefremmende - forebyggende; health promotion - prevention - se også emnet; helsefremmende sykepleie
 • Kommunehelse .. community primary health care
 • recovery
 • "self care" OR "self management"

Litteraturtips ...

Oppslagsverk

Norsk elektronisk legehåndbok følg lenken du må være tilkoblet UIA med eduVPN, velg Logg inn- allerede NEL bruker for tilgang. For tilgang til UpToDate: Opprett personlig brukerkonto på en stasjonær maskin, du finner dette i biblioteket

Bøker, søk i ORIA oria.no

 • Heidtman, D., Flanagan, N., Spellman, D. & Uebelacker, L. A. (2012). The Patient with anxiety. I J. L. Sheehan, J. M. Matthew, M. H. Hohenhaus & C. Alexandre (Red.), Inpatient psychiatric nursing. Clinical strategies and practical interventions (2. utg., s. 25-50). Springer. E-versjon tilgang via EBSCO for UiA brukere. LInkFinnes også trykt versjon i biblioteket, se ORIA, hylle 616.890231 Dam
 • Drury, L., Ferreira, D. M., Matthew, J. M. & Uebelacker, L. A. (2012). Therapeutic one to one. I J. L. Sheehan, J. M. Matthew, M. H. Hohenhaus & C. Alexandre (Red.), Inpatient psychiatric nursing. Clinical strategies and practical interventions (2. utg., s. 349-361). Springer. https://doi.org/10.1891/9780826135445 E-versjon tilgang via EBSCO for UiA brukere. Link Se ovenfor -finnes også i trykt versjon
 • Uebelacker, L. A. (2012). Management of barriers to being therapetic. I J. L. Sheehan, J. M. Matthew, M. H. Hohenhaus & C. Alexandre (Red.), Inpatient psychiatric nursing. Clinical strategies and practical interventions (2. utg., s. 349-361). Springer. https://doi.org/10.1891/9780826135445 E-versjon tilgang via EBSCO for UiA brukere https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=458565&site=ehost-live&ebv=EB&ppid=pp_375 Se ovenfor finnes også i trykt versjon
 • Kvale, G., Havik, O. E., Heiervang, E. R., Tangen, B. & Haugland, B. S. M. (Red.). (2013). Hvordan sikre angstpasienter kunnskapsbasert behandling? Universitetsforlaget.
  • Kapittel i samme bok, eksempel
   • Vøllestad, J. (2013). "Mindfulness"-baserte intervensjoner i behandling av angstlidelser. I G. Kvale, O. E. Havik, E. R. Heiervang, B. Tangen & B. S. M. Haugland (Red.), Hvordan sikre angstpasienter kunnskapsbasert behandling (s. 103-111). Universitetsforlaget. 
 • Martinsen, E. W. (2021). ABC i kognitiv terapi : startbok for helsearbeidere (2. utg.). Fagbokforlaget. 
 • Thingnæs, G. (2014). Mestringsbok ved angstlidelser (5. utg.). Hertervig akademisk. 
 • Thingnæs, G. (2018). Tenk om- tenk hvis- : mestringsbok ved angstlidelser (6. utg.). Hertervig akademisk. 
 • Se også generelle titler, psykiatrisk sykepleie
 • Se også bøker om Angstlidelser i biblioteket,  616.8522 Angst

Rapporter

Vitenskapelige artikler 

 • Global prevalence and burden of depressive and anxiety disorders in 204 countries and territories in 2020 due to the COVID-19 pandemic. (2021). Lancet, 398(10312), 1700–1712. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02143-7 
 • Amaral, R. A.-O., Weston, F. C. L., Hirakata, V. N., Paz, A. A.-O. & Wesner, A. C. (2022). Effectiveness and Efficacy of Therapeutic Interventions Performed by Nurses for Anxiety Disorders: A Systematic Review. Journal of the American Psychiatric Nurses Association. https://doi.org/10.1177/10783903211068105 
 • van Veen, M., Peters, A., Mulder, N., van Meijel, B., & Koekkoek, B. (2020). A Qualitative Study of the Working Alliance between Patient and Community Mental Health Nurse during Interpersonal Community Psychiatric Treatment. Issues in Mental Health Nursing, 41(3), 211–220. https://doi.org/10.1080/01612840.2019.1653410 
 • Tundo, A., Betro’, S., & Necci, R. (2021). What Is the Impact of COVID-19 Pandemic on Patients with Pre-Existing Mood or Anxiety Disorder? An Observational Prospective Study. Medicina (Kaunas, Lithuania), 57(4). https://doi.org/10.3390/medicina57040304 
 • Hurtado, M. M., Villena, A., Vega, A., Amor, G., Gómez, C., & Morales, A. J. M. (2020). “I have anxiety, but I have values and preferences” Experiences of users with generalized anxiety disorder: A qualitative study. International Journal of Mental Health Nursing, 29(3), 521–530. https://doi.org/10.1111/inm.12690
 • Pinho, L. G., Lopes, M. J., Correia, T., Sampaio, F., Arco, H. R., Mendes, A., Marques, M. D., & Fonseca, C. (2021). Patient-Centered Care for Patients with Depression or Anxiety Disorder: An Integrative Review. Journal of personalized medicine, 11(8). https://doi.org/10.3390/jpm11080776
 • Vilaggi, B., Provencher, H., Coulombe, S., Meunier, S., Radziszewski, S., Hudon, C., Roberge, P., Provencher, M. D., & Houle, J. (2015). Self-Management Strategies in Recovery From Mood and Anxiety Disorders. Global Qualitative Nursing Research, 2, 1–13. https://doi.org/10.1177/2333393615606092     
 • Amad Pastor, M., Cánovas Tomás, M. Á. & Díaz García, I. (2017). How can the application of the nursing process help to women with anxiety nursing diagnosis? Enfermería Global, 16(2). https://doi.org/10.6018/eglobal.16.2.259881 Velg engelsk tekst 
 • Webster, S. (2012). Patients’ satisfaction with mental health nursing interventions in the management of anxiety: Results of a questionnaire study. Journal of Nursing Education and Practice, 2(2), 52-62. https://doi.org/10.5430/jnep.v2n2p52 

Generelle, therapeuisk relasjon, artikler fra tidsskrifter og bøker

 • Moreno-Poyato, A. R., Montesó-Curto, P., Delgado-Hito, P., Suárez-Pérez, R., Aceña-Domínguez, R., Carreras-Salvador, R., Leyva-Moral, J. M., Lluch-Canut, T. & Roldán-Merino, J. F. (2016). The Therapeutic Relationship in Inpatient Psychiatric Care: A Narrative Review of the Perspective of Nurses and Patients. Archives of Psychiatric Nursing, 30(6), 782-787. https://doi.org/10.1016/j.apnu.2016.03.001 
  Scanlon, A. (2006). Psychiatric nurses perceptions of the constituents of the therapeutic relationship: a grounded theory study. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 13(3), 319-329 https://doi.org/10.1111/j.1365-2850.2006.00958.x
 • Flere - via søk i CINAHL (EBSCOhost)- Link
 • Gonzalez, M. T. (2020). Relasjonsarbeid, sykepleieprosessens mellommennskelige del. I M. T. Gonzalez (Red.), Psykiske lidelser - faglig forståelse og terapeutisk tilnærming : sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver (s. 56-67). Gyldendal. Oppslag i ORIA . Se hylle i biblioteket  616.890231 Psy, eller søk Nasjonalbibliotekets nettbibliotek for tilgang e-versjon
 • Drury, L., Ferreira, D. M., Matthew, J. M. & Uebelacker, L. A. (2012). Therapeutic one to one. I J. L. Sheehan, J. M. Matthew, M. H. Hohenhaus & C. Alexandre (Red.), Inpatient psychiatric nursing. Clinical strategies and practical interventions (2. utg., s. 349-361). Springer. https://doi.org/10.1891/9780826135445 E-versjon tilgang via EBSCO for UiA brukere. Link
 • Uebelacker, L. A. (2012). Management of barriers to being therapetic. I J. L. Sheehan, J. M. Matthew, M. H. Hohenhaus & C. Alexandre (Red.), Inpatient psychiatric nursing. Clinical strategies and practical interventions (2. utg., s. 349-361). Springer. https://doi.org/10.1891/9780826135445 E-versjon tilgang via EBSCO for UiA brukere https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=458565&site=ehost-live&ebv=EB&ppid=pp_375
 •  

Barn og ungdom, psykisk helse

Ungdom - og psykisk helse - tall

Bøker i biblioteket - søk i ORIA

eksempel

Brukermedvirkning - artikkelsøk

Eksempler på søk etter artikler i følgende databaser

Søkeord ...

Brukermedvirkning

 • "Consumer Participation"
 • "patient participation" 
 • "user involvement" 
 • "Decision Making, Shared"
 • "shared decision making"
 • "Nurse-Patient Relations"
 • ...

Kontekst

 • "mental health care"
 • "mental health service*"
 • psychiatric
 • "mental disorder*"
 • "mental health ward*"
 • ...

Eksempler på treff ...

 

 • Klausen, R. K., Blix, B. H., Karlsson, M., Haugsgjerd, S., & Lorem, G. F. (2017). Shared decision making from the service users’ perspective: A narrative study from community mental health centers in northern Norway. Social Work in Mental Health, 15(3), 354–371. https://doi.org/10.1080/15332985.2016.1222981 
 • Jørgensen, K., & Rendtorff, J. D. (2018). Patient participation in mental health care – perspectives of healthcare professionals: an integrative review. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 32(2), 490–501. https://doi.org/10.1111/scs.12531
 • Jansen, T., & Hanssen, I. (2017). Patient participation: causing moral stress in psychiatric nursing? Scandinavian Journal of Caring Sciences, 31(2), 388–394. https://doi.org/10.1111/scs.12358
 • Femdal, I., & Knutsen, I. R. (2017). Dependence and resistance in community mental health care-Negotiations of user participation between staff and users. Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 24(8), 600–609. https://doi.org/10.1111/jpm.12407 
 • Solbjør, M., Rise, M. B., Westerlund, H., & Steinsbekk, A. (2013). Patient participation in mental healthcare: When is it difficult? A qualitative study of users and providers in a mental health hospital in Norway. International Journal of Social Psychiatry, 59(2), 107–113. https://doi.org/10.1177/0020764011423464

Og videre

Chong, W. W., Aslani, P. & Chen, T. F. (2013). Multiple perspectives on shared decision-making and interprofessional collaboration in mental healthcare. Journal of Interprofessional Care, 27(3), 223-230. https://doi.org/10.3109/13561820.2013.767225

Happell, B., Bennetts, W., Platania‐Phung, C. & Tohotoa, J. (2016). Exploring the Scope of Consumer Participation in Mental Health Nursing Education: Perspectives From Nurses and Consumers. Perspectives in Psychiatric Care, 52(3), 169-177. https://doi.org/10.1111/ppc.12113

Jørgensen, K., Rendtorff, J. D. & Holen, M. (2018). How patient participation is constructed in mental health care: a grounded theory study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 32(4), 1359-1370. https://doi.org/10.1111/scs.12581

Keresi, Z., Carlsson, G. & Lindberg, E. (2019). A caring relationship as a prerequisite for patient participation in a psychiatric care setting: A qualitative study from the nurses' perspective. Nordic Journal of Nursing Research, 39(4), 218-225. https://doi.org/10.1177/2057158519866393

McAllister, S., Robert, G., Tsianakas, V. & McCrae, N. (2019). Conceptualising nurse-patient therapeutic engagement on acute mental health wards: An integrative review. International Journal of Nursing Studies, 93, 106-118. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.02.013

Olasoji, M., Cross, W., Reed, F., Wang, W., Jacob, S. & Plummer, V. (2019). Mental health nurses' attitudes towards consumer involvement in nursing handover pre and post an educational implementation. International Journal of Mental Health Nursing, 28(5), 1198-1208. https://doi.org/10.1111/inm.12631

Olasoji, M., Plummer, V., Reed, F., Jacob, S., Shaw, L., Shanti, M. & Cross, W. (2018). Views of mental health consumers about being involved in nursing handover on acute inpatient units. International Journal of Mental Health Nursing, 27(2), 747-755. https://doi.org/10.1111/inm.12361

Stacey, G., Felton, A., Morgan, A., Stickley, T., Willis, M., Diamond, B., … Dumenya, J. (2016). A critical narrative analysis of shared decision-making in acute inpatient mental health care. Journal of Interprofessional Care, 30(1), 35-41. https://doi.org/10.3109/13561820.2015.1064878

Bee, P., Brooks, H., Fraser, C. & Lovell, K. (2015). Professional perspectives on service user and carer involvement in mental health care planning: A qualitative study. International Journal of Nursing Studies, 52(12), 1834-1845. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2015.07.008

Campbell, M. & Wilson, C. (2017). Service users’ experiences of participation in clinical psychology training. Journal of Mental Health Training, Education & Practice, 12(6), 337-349. https://doi.org/10.1108/JMHTEP-03-2017-0018

Cleary, M., Raeburn, T., West, S., Escott, P. & Lopez, V. (2018). Two approaches, one goal: How mental health registered nurses' perceive their role and the role of peer support workers in facilitating consumer decision‐making. International Journal of Mental Health Nursing, 27(4), 1212-1218. https://doi.org/10.1111/inm.12473

Dahlqvist_Jönsson, P., Schön, U. K., Rosenberg, D., Sandlund, M. & Svedberg, P. (2015). Service users' experiences of participation in decision making in mental health services. Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 22(9), 688-697. https://doi.org/10.1111/jpm.12246

Drivenes, K., Haaland, V. Ø., Mesel, T. & Tanum, L. (2019). Practitioners' positive attitudes promote shared decision‐making in mental health care. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 25(6), 1041-1049. https://doi.org/10.1111/jep.13275

Fisher, A., Manicavasagar, V., Sharpe, L., Laidsaar-Powell, R. & Juraskova, I. (2018). A qualitative exploration of patient and family views and experiences of treatment decision-making in bipolar II disorder. Journal of Mental Health, 27(1), 66-79. https://doi.org/10.1080/09638237.2016.1276533

Jane O¿Sullivan, M. & Rae, S. (2014). SHARED DECISION MAKING IN PSYCHIATRIC MEDICINES MANAGEMENT. Mental Health Practice, 17(8), 16-22.

Jansen, T. L. & Hanssen, I. (2017). Patient participation: causing moral stress in psychiatric nursing? Scandinavian Journal of Caring Sciences, 31(2), 388-394. https://doi.org/10.1111/scs.12358

John, T. (2017). Setting up recovery clinics and promoting service user involvement. British Journal of Nursing, 26(12), 671-676. https://doi.org/10.12968/bjon.2017.26.12.671

Jørgensen, K., Rendtorff, J. D. & Holen, M. (2018). How patient participation is constructed in mental health care: a grounded theory study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 32(4), 1359-1370. https://doi.org/10.1111/scs.12581

Keresi, Z., Carlsson, G. & Lindberg, E. (2019). A caring relationship as a prerequisite for patient participation in a psychiatric care setting: A qualitative study from the nurses' perspective. Nordic Journal of Nursing Research, 39(4), 218-225. https://doi.org/10.1177/2057158519866393

Lim, E., Wynaden, D. & Heslop, K. (2017). Recovery-focussed care: How it can be utilized to reduce aggression in the acute mental health setting. International Journal of Mental Health Nursing, 26(5), 445-460. https://doi.org/10.1111/inm.12378

Martello, M., Doronina, O., Perillo, A., Riccia, P. L. & Lavoie-Tremblay, M. (2018). Nurses' Perceptions of Engaging With Patients to Reduce Restrictive Practices in an Inpatient Psychiatric Unit. Health Care Manager, 37(4), 342-353. https://doi.org/10.1097/HCM.0000000000000235

McAllister, S., Robert, G., Tsianakas, V. & McCrae, N. (2019). Conceptualising nurse-patient therapeutic engagement on acute mental health wards: An integrative review. International Journal of Nursing Studies, 93, 106-118. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.02.013

Newman, D., O'Reilly, P., Lee, S. H. & Kennedy, C. (2015). Mental health service users' experiences of mental health care: an integrative literature review. Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 22(3), 171-182. https://doi.org/10.1111/jpm.12202

Olasoji, M., Cross, W., Reed, F., Wang, W., Jacob, S. & Plummer, V. (2019). Mental health nurses' attitudes towards consumer involvement in nursing handover pre and post an educational implementation. International Journal of Mental Health Nursing, 28(5), 1198-1208. https://doi.org/10.1111/inm.12631

Roberts, M. (2010). Service user involvement and the restrictive sense of psychiatric categories: the challenge facing mental health nurses. Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 17(4), 289-294. https://doi.org/10.1111/j.1365-2850.2009.01508.x

Salyers, M. P., Matthias, M. S., Fukui, S., Holter, M. C., Collins, L., Rose, N., … Torrey, W. C. (2012). A coding system to measure elements of shared decision making during psychiatric visits. Psychiatric Services, 63(8), 779-784. https://doi.org/10.1176/appi.ps.201100496

Vandewalle, J., Malfait, S., Eeckloo, K., Colman, R., Beeckman, D., Verhaeghe, S. & Van Hecke, A. (2018). Patient safety on psychiatric wards: A cross‐sectional, multilevel study of factors influencing nurses' willingness to share power and responsibility with patients. International Journal of Mental Health Nursing, 27(2), 877-890. https://doi.org/10.1111/inm.12376

Tvang

Se også emnet, Skjerming i psykiatrien

Tvang

Søkeord tvang ...

restraint* OR  compulsion* OR force OR coercion* OR Involuntary OR "Non voluntary*" OR confinement* OR seclusion* OR Containment* OR holding* OR "holds"

OR 
(restrictive W2 (rule* OR practice* OR intervent*))

Søk i CINAHL

 

 

Søk i Svemed+ (ikke oppdatert etter 2019)

Noen treff ...

 • Tingleff, E. B., Hounsgaard, L., Bradley, S. K., & Fildberg, F. A. (2019). Sådan opfatter retspsykiatriske patienter baeltefikseringer. Sygeplejersken Fag & Forskning, 119(4), 36-47. https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/ff-nr-2019-4/saadan-opfatter-retspsykiatriske-patienter-baeltefikseringer
 • Husum, T. L., Hem, M. H. & Pedersen, R. (2018). En studie av synet på etiske utfordringer relatert til arbeid med bruk av tvang hos ansatte i psykiske helsetjenester. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 15(2-03), 98-111. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2018-02-03-02
  "Denne artikkelen presenterer en analyse av svarene som ble gitt på et åpent spørsmål om hva helsepersonell erfarte som etisk utfordrende i arbeidet relatert til bruk av tvang. Totalt 439 ansatte med ulik yrkesbakgrunn beskrev en eller flere etiske utfordringer"

Demens tvang

... søk ev med søkord for tvang og kontekst demens

 • Jacobsen, F. F., Mekki, T. E., Førland, O., Folkestad, B., Kirkevold, Ø., Skår, R., Tveit, E. M., & Øye, C. (2017). A mixed method study of an education intervention to reduce use of restraint and implement person-centered dementia care in nursing homes. BMC Nursing, 16, 1–11. https://doi.org/10.1186/s12912-017-0244-0 
 • Testad, I., Mekki, T. E., Førland, O., Øye, C., Tveit, E. M., Jacobsen, F., & Kirkevold, Ø. (2016). Modeling and evaluating evidence-based continuing education program in nursing home dementia care (MEDCED)--training of care home staff to reduce use of restraint in care home residents with dementia. A cluster randomized controlled trial. International Journal of Geriatric Psychiatry, 31(1), 24–32. https://doi.org/10.1002/gps.4285 
 • Lejman, E., Westerbotn, M., Pöder, U., & Wadensten, B. (2013). The ethics of coercive treatment of people with dementia. Nursing Ethics, 20(3), 248–262. https://doi.org/10.1177/0969733012463721 
 •   Garden, M.-H., & Hauge, S. (2012). Kampen for pasientens beste — sykepleieres opplevelse av å delta i bruk av tvang over for personer med demens. Vård i Norden, 32(4), 18–22. https://doi.org/10.1177/010740831203200405 
 • Rognstad, M.-K. & Nåden, D. (2011). Utfordringer og kompetanse i demensomsorgen – Pleieres perspektiv. Nordisk sygeplejeforskning, 1(2), 143-155.  http://www.idunn.no/nsf/2011/02/art06  
   

Fysisk aktivitet og psykisk helse

Barn som pårørende, foreldre psykisk lidelser, rus

Barn som pårørende - foreldre med rusmisbruk, psykiske lidelser

 • Hjelmseth, M., & Aune, T. (2018). Uklare rammer gjör det vanskelig å ivareta barn som pårörende. Sykepleien Forskning, 13(e-65521), 1-21. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2018.65521
 • Drost, L. M., van der Krieke, L., Sytema, S., & Schippers, G. M. (2016). Self-expressed strengths and resources of children of parents with a mental illness: A systematic review. International Journal of Mental Health Nursing, 25(2), 102-115. doi:10.1111/inm.12176
 • Heimdahl K, Karlsson P. Psychosocial interventions for substance-abusing parents and their young children: A scoping review. Addiction Research & Theory. 2016;24(3):236-247. doi:10.3109/16066359.2015.1118064.
 • Yamamoto, R., & Keogh, B. (2018). Children's experiences of living with a parent with mental illness: A systematic review of qualitative studies using thematic analysis. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 25(2), 131-141. doi:10.1111/jpm.12415
 • Rossow, I., Felix, L., Keating, P., & McCambridge, J. (2016). Parental drinking and adverse outcomes in children: A scoping review of cohort studies. Drug & Alcohol Review, 35(4), 397–405. https://doi.org/10.1111/dar.12319
 • Park, S., & Schepp, K. (2015). A Systematic Review of Research on Children of Alcoholics: Their Inherent Resilience and Vulnerability. Journal of Child & Family Studies, 24(5), 1222–1231. https://doi.org/10.1007/s10826-014-9930-7
 • Torvik, F. A. & Rognmo, K. (2011). Barn av foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk: omfang og konsekvens (Rapport 2011:4). Folkehelseinstituttet
 • Bröning, S., Kumpfer, K., Kruse, K., Sack, P.-M., Schaunig-Busch, I., Ruths, S., … Thomasius, R. (2012). Selective prevention programs for children from substance-affected families: a comprehensive systematic review. Substance Abuse Treatment, Prevention & Policy, 7, 23. https://doi.org/10.1186/1747-597X-7-23
 • Wallström, R., Persson, R. S., & Salzmann-Erikson, M. (2016). Working With Children in Families With Parental Substance Abuse: Nurses’ Experiences and Complexity in Relationships. Journal Of Psychosocial Nursing And Mental Health Services, 54(6), 38–44. https://doi.org/10.3928/02793695-20160518-06
 • Tingberg, B., Bredlöv, B., & Ygge, B.-M. (2008). Nurses’ experience in clinical encounters with children experiencing abuse and their parents. Journal Of Clinical Nursing, 17(20), 2718–2724. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2008.02353.x
 • Bøckmann, K., Kjellevold, A. & Sotberg, E. D. (2015). Barn og ungdom som pårørende. I K. Bøckmann, A. Kjellevold & E. D. Sotberg (Red.), Pårørende i helse- og omsorgstjenesten : en klinisk og juridisk innføring (2. utg. utg., s. 255-302). Bergen: Fagbokforlaget. Oppslag i ORIA

Søk i CINAHL

Barn  av psykisk syke foreldre - rusmisbruk: 

Søkeord 

 • "Children of Alcoholics"
 • "Children of Impaired Parents"
 • "Child of Impaired Parents"

Lenker til eksempelsøk

 • Kvalitative studier - barn som pårørende til foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk Lenke
 • Barn som pårørende til psykisk syke foreldre - MH ("Children of Impaired Parents") AND TI (psychiatric* OR mental OR mentally) . Lenke
 •   "Child* of Alcoholic*" 
 • Barn som pårørende til foreldre med rusmisbruk  MH "Substance Use Disorders+" AND (MH "Children of Impaired Parents" OR "Child* of Alcoholic*" ) Lenke

Søk i Svemed+

Ikke oppdatert etter 2019

 • Artikler fra søk "Child of Impaired Parents" i Svemed+ 

Familien som pårørende

Weimand, B. M., Sällström, C., Hall-Lord, M.-L., & Hedelin, B. (2013). Nurses’ dilemmas concerning support of relatives in mental health care. Nursing Ethics, 20(3), 285-299. doi:10.1177/0969733012462053

Søkeord ...

 • "Professional-Family Relations" 
 • family
 • families
 • caregiver* OR carer OR carers
 • relatives
 • mother
 • father
 • sibling*
 • sister*
 • brother*
 • husband
 • wife
 • spouse*
 • ...

Rusmisbruk. Psykisk helse og rus

Søk i CINAHL & MEDLINE (EBSCOhost)

Søkeord ...

Søk på ord i tittel ... TI ((drug* OR substance OR opoid* OR herion* OR alcohol*) N2 (misuse* OR abuse* OR user* OR depend* OR "use" OR disorder* OR addic*)) OR TI alcoholism* OR TI "binge drink*"

N# mellom søkeord = nærhetsoperator (proximity) - ersatt # med ønsket antall tillatte ord mellom to søkeord, eksempel:

(drug OR substance*) N3 (addic* OR depend* OR disorder* OR user* OR misuse*)

minst et ord fra hver parentes må forekomme, i nærhet av hverandre, inntil 3 ord kan stå mellom ordene, uavhengig av rekkefølgen

Se også emneord CINAHL 

Rusmisbruk ...

 • Substance Use Disorders
  • Substance Abuse
   • Alcohol-Related Disorders
   • Alcohol Abuse
   • Alcohol Amnestic Disorder
   • Alcoholic Intoxication
   • Alcoholism
   • Wernicke's Encephalopathy
   • Inhalant Abuse
   • Substance Abuse, Intravenous
   • Substance Abuse, Perinatal
  • ​​ Substance Dependence
   • Smoking

Dobbeldiagnose

"Diagnosis, Dual*"

dual diagnosis

Eksempel på treff i CINAHL, ord i tittel, link

Eksempel på treff i SveMed+ ( ikke oppdatert etter 2019)

Tilbakefall

(relaps* OR recurren* OR "secondary prevent*")

Se også ovenfor om Barn som pårørende ...

Smertelindring - smerter - rusavhengige

Søkeord ...

smerte rusmisbruk -ere erfaringer, kunnskaper sykepleiere

pain eller mer begrenset:

 •   "Pain Management" (Therapy and techniques to mitigate and control pain in patients)
 • "Pain Measurement" (Scales, questionnaires, tests, and other methods used to assess pain severity and duration in patients to aid in diagnosis and therapy)
 •  eller begrenset til tittelord: TI pain
 • "Substance Dependence"
 • "Substance Abuse*"
 • "opioid addiction*"
 • "substance disorder*"
 • ...
 • "Clinical Competence"
 • Attitude*
 • Competence*
 • Knowledge
 • Opinion*
 • view*
 • Perception* 
 • satisfaction*
 • experience*
 • "Nursing Knowledge"
 • "Nurse Attitudes"
 • "Nursing Staff, Hospital"

Eller bredere; nurse* OR nursing

Noen litteraturtips

UpToDate

Eksempel på treff i CINAHL

 • Blay, N., Glover, S., Bothe, J., Lee, S., & Lamont, F. (2012). Substance users’ perspective of pain management in the acute care environment. Contemporary Nurse: A Journal for the Australian Nursing Profession, 42(2), 289–297. https://doi.org/10.5172/conu.2012.42.2.289
 • Krokmyrdal, K. A., & Andenæs, R. (2015). Nurses’ competence in pain management in patients with opioid addiction: A cross-sectional survey study. Nurse Education Today, 35(6), 789–794. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.02.022
 • Bohm, K., Lund, R., Nordlander, J. & Vicente, V. (2019). Ambulance nurse's experience to relieve pain in patients with addiction problems in Sweden. International Emergency Nursing, 46https://doi.org/10.1016/j.ienj.2019.06.002  

 • Morley, G., Briggs, E., & Chumbley, G. (2015). Nurses’ Experiences of Patients with Substance-Use Disorder in Pain: A Phenomenological Study. Pain Management Nursing, 16(5), 701–711. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2015.03.005

Sykepleien.no

Svemed+ (Obs ikke oppdatert etter 2019)

Eksempel på søk: pain AND (substance OR addiction OR abuse OR abuser)

Natur - frilufsliv- "Grønn omsorg" - Psykiatrisk sykepleie

Søkeord ...

Settes TI foran søkestrengen søkes det på ord i aritkkelen ved søk i CINAHL & MEDLINE (EBSCOhost)

 • TI (green OR outdoor* OR nature OR wilderness OR environment OR natural)
 • TI psychiatric* OR mental OR mentally OR depression OR anixiety. OR "well being" OR wellbeing)
 • exercise OR "physical activity" OR running OR walking OR training OR Hiking OR cycling OR bicycling

ORIA 

Eksempel på søk i ORIA – for norske artikler ev bøker i biblioteket:

Eksempler på artikler fra søk i CINAHL & MEDLINE (EBSCOhost)

 • Berman, M. G., Kross, E., Krpan, K. M., Askren, M. K., Burson, A., Deldin, P. J., Kaplan, S., Sherdell, L., Gotlib, I. H., & Jonides, J. (2012). Interacting with nature improves cognition and affect for individuals with depression. Journal of Affective Disorders140(3), 300–305. https://doi.org/10.1016/j.jad.2012.03.012
 • Thompson Coon, J., Boddy, K., Stein, K., Whear, R., Barton, J., & Depledge, M. H. (2011). Does participating in physical activity in outdoor natural environments have a greater effect on physical and mental wellbeing than physical activity indoors? A systematic review. Environmental Science & Technology45(5), 1761–1772. https://doi.org/10.1021/es102947t
 • Marselle, M. R., Warber, S. L., & Irvine, K. N. (2019). Growing Resilience through Interaction with Nature: Can Group Walks in Nature Buffer the Effects of Stressful Life Events on Mental Health? International Journal of Environmental Research and Public Health16(6). https://doi.org/10.3390/ijerph16060986
 • Meredith, G. R., Rakow, D. A., Eldermire, E. R. B., Madsen, C. G., Shelley, S. P., & Sachs, N. A. (2020). Minimum Time Dose in Nature to Positively Impact the Mental Health of College-Aged Students, and How to Measure It: A Scoping Review. Frontiers in Psychology10, 2942. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02942
 • McEachan, R. R. C., Prady, S. L., Smith, G., Fairley, L., Cabieses, B., Gidlow, C., Wright, J., Dadvand, P., van Gent, D., & Nieuwenhuijsen, M. J. (2016). The association between green space and depressive symptoms in pregnant women: moderating roles of socioeconomic status and physical activity. Journal of Epidemiology and Community Health70(3), 253–259. https://doi.org/10.1136/jech-2015-205954
 • Grahn, P., Pálsdóttir, A. M., Ottosson, J., & Jonsdottir, I. H. (2017). Longer Nature-Based Rehabilitation May Contribute to a Faster Return to Work in Patients with Reactions to Severe Stress and/or Depression. International Journal of Environmental Research and Public Health14(11). https://doi.org/10.3390/ijerph14111310

Og videre

 • Swinson, T., Wenborn, J., & Sugarhood, P. (2020). Green walking groups: A mixed-methods review of the mental health outcomes for adults with mental health problems. British Journal of Occupational Therapy83(3), 162–171. https://doi.org/10.1177/0308022619888880
 • Steigen, A. M., Kogstad, R., & Hummelvoll, J. K. (2016). Green Care services in the Nordic countries: an integrative literature review. European Journal of Social Work19(5), 692–715. https://doi.org/10.1080/13691457.2015.1082983
 • Cutcliffe, J. R., & Travale, R. (2016). Unearthing the Theoretical Underpinnings of “Green Care” in Mental Health and Substance Misuse Care: Theoretical Underpinnings and Contemporary Clinical Examples. Issues in Mental Health Nursing37(3), 137–147. https://doi.org/10.3109/01612840.2015.1119220
 • Lahart, I., Darcy, P., Gidlow, C. & Calogiuri, G. (2019). The Effects of Green Exercise on Physical and Mental Wellbeing: A Systematic Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(8). https://doi.org/10.3390/ijerph16081352
 • Wendelboe-Nelson, C., Kelly, S., Kennedy, M. & Cherrie, J. W. (2019). A Scoping Review Mapping Research on Green Space and Associated Mental Health Benefits. International Journal Of Environmental Research And Public Health, 16(12). https://doi.org/10.3390/ijerph16122081
 • Hubbard, G., Thompson, C. W., Locke, R., Jenkins, D., Munoz, S.-A., Van Woerden, H., Maxwell, M., Yang, Y., & Gorely, T. (2020). Co-production of “nature walks for wellbeing” public health intervention for people with severe mental illness: use of theory and practical know-how. BMC Public Health20(1), 1–12. https://doi.org/10.1186/s12889-020-08518-7
 • Araújo, D., Brymer, E., Brito, H., Withagen, R., & Davids, K. (2019). The empowering variability of affordances of nature: Why do exercisers feel better after performing the same exercise in natural environments than in indoor environments? Psychology of Sport & Exercise42, 138–145. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2018.12.020
 • Barton J, Griffin M, Pretty J, Barton, J., Griffin, M., & Pretty, J. (2012). Exercise-, nature- and socially interactive-based initiatives improve mood and self-esteem in the clinical population. Perspectives in Public Health132(2), 89–96. https://doi.org/10.1177%2F1757913910393862
 • Pryor A, Townsend M, Maller C, Field K, Pryor, A., Townsend, M., Maller, C., & Field, K. (2006). Health and well-being naturally: “contact with nature” in health promotion for targeted individuals, communities and populations. Health Promotion Journal of Australia17(2), 114–123. https://doi.org/10.1071/HE06114
 • Maier, J., & Jette, S. (2016). Promoting Nature-Based Activity for People With Mental Illness Through the US “Exercise Is Medicine” Initiative. [Fagartikkel] American Journal of Public Health106(5), 796–799. https://doi.org/10.2105/AJPH.2016.303047 Fulltekst tilgang via CINAHL http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=114349478&site=ehost-live
 • Barton, J. & Pretty, J. (2010). What is the Best Dose of Nature and Green Exercise for Improving Mental Health? A Multi-Study Analysis. Environmental Science & Technology, 44(10), 3947-3955. https://doi.org/10.1021/es903183
 • Spesifikke lidelser … eksempel Jepsen Trangsrud, L. K., Borg, M., Bratland-Sanda, S. & Klevan, T. (2020). Embodying Experiences with Nature in Everyday Life Recovery for Persons with Eating Disorders. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(8), 2784. https://doi.org/10.3390/ijerph17082784

Helsefremmende sykepleie

"Sykepleieren har ansvar for en sykepleiepraksis som fremmer helse og forebygger sykdom". Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (Norsk), punkt 2.1 -  hentet fra http://yrkesetikk.nsf.no/nsfs-etiske-retningslinjer/retningslinjene

Flere titler

 • Gammersvik, Å. (2018). Helsefremmende arbeid i sykepleie. I Å. Gammersvik & T. B. Larsen (Red.), Helsefremmende sykepleie : i teori og praksis (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. Søk i ORIA
 • André, B. (2017). Omsorg i sykepleien med en helsefremmende tilnærming. Klinisk Sygepleje, 31(1), 60-72. https://doi.org/10.18261/issn.1903-2285-2017-01-06
 • Kok, G. & de Vries, N. K. (2015, 2015/01/01/). Health Education and Health Promotion. I J. D. Wright (Red.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (2nd. utg., s. 620-627). Oxford: Elsevier. Hentet fra http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080970868920555
 • Mjøsund, N. H. (2020). Helsefremmende sykepleie i psykisk helsevern – pasienters drømmesykehus. Sykepleien Forskning, (80478), e-80478. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2020.80478
 • Nordhelle, G. (2010). Motivasjon – hva driver mennesker til handling? I T.-J. Ekeland, O. Iversen, G. Nordhelle & A. Ohnstad (Red.), Psykologi for sosial- og helsefagene (s. 49-76). Cappelen Damm. Oppslag ORIA

Selvmord

Bøker

Artikler

Søkeord

 • Suicide
 • "Suicide, Attempted"
 • "Suicidal Ideation"
 • suicid*
 • ...
 • prevent* OR control*
 • kvalitative studier, noen ord: qualitative OR phenomenolog* OR interview* OR experience* OR themes OR thematic  OR ...

 

Eksempler på artikler

 • Clua-García, R., Casanova-Garrigós, G. & Moreno-Poyato, A. R. Suicide care from the nursing perspective: A meta-synthesis of qualitative studies. Journal of Advanced Nursing. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jan.14789 
 • Dabkowski, E., & Porter, J. E. (2021). An exploration into suicide prevention initiatives for mental health nurses: A systematic literature review. International Journal of Mental Health Nursing, 30(3), 610–623. https://doi.org/10.1111/inm.12872
 • Matel-Anderson, D. M., & Bekhet, A. K. (2016). Resilience in Adolescents Who Survived a Suicide Attempt from the Perspective of Registered Nurses in Inpatient Psychiatric Facilities. Issues in Mental Health Nursing, 37(11), 839–846. https://doi.org/10.1080/01612840.2016.1193578
 • Manister, N. N., Murray, S., Burke, J. M., Finegan, M., & McKiernan, M. E. (2017). Effectiveness of Nursing Education to Prevent Inpatient Suicide. Journal of Continuing Education in Nursing, 48(9), 413–419. https://doi.org/10.3928/00220124-20170816-07

Etterlatte/Pårørende søkeord ...

pårørende
etterlatte
relatives
family
parent*
mother*
father*
"next of kin*"
"loved one"

suicide Losing
loss
Death
dying

Kvalitative studier:

experience*
qualiative
interview*
phenomenolog*
thematic
themes

Sorg ...

sorg
grief
bereavement
bereaved
mourning
håp
hope
hopelessness

cope
coping
adapt*

krise
crisis 

Se også