Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Idrett og fysisk aktivitet. Kroppsøving

Bibliotekets fagside for idrett

Søk - Finn - Bestill. ORIA - Databaser

VPN  - Før du starter søk, sørg for å være tilkoblet UiA med VPN

ORIA biblioteksøket

I ORIA  finner du, bøker, fag- og forskningsartikler, tidsskrifter, oppslagsverk, studentoppgaver, musikk og filmer, m.m. 

ORIA  er god å bruke når du

vil finne tilgang til kjente bøker og artikler, Se gjerne mer om bøker og plassering på hyller på siden

trenger bøker eller studentoppgaver om et emne - (Studentoppgaver, BA og Masteroppgaver finner du også via søk i Google Scholar)

foreta enkle emnesøk på artikler - se ellers fanen Databaser for flere kilder for søk. Databasen MEDLINE via EBSCOhost vil ha flere søkefunksjoner enn ORIA og via EBSCOhost finner du dessuten flere faglige avgrensende databaser som SPORTDiscus (idrett) og ERIC (pedagogikk,didaktikk). MEDLINE kan ellers også søkes via PubMed, se linken fra Databaser. Når du søker i PubMed så benytt bibliotekets lenke da link til ORIA vil være inkludert i treff fra søkene.ORIA er også inkludert i treff fra søk i databaser via søkegrensesnittet til EBSCOhost

 bestille lån og kopier dersom dokumentet ikke er tilgjengelig på din bibliotekavdeling. Se nedenfor film om ulike scenarier for å finne, lokalisere og bestille ulike dokumenter via ORIA

 

 

 

Merk følgende

  • MEDLINE er hoveddatabase innen medisin og helsefaglige emner, Databasen dekker opplysninger om ca 28 millioner artikler publisert i ca 6000 tidsskrifter fra 1946 og fremover. Du kan lese mer om innholdet. Gå til  National library of Medicine
  • MEDLINE kan søkes via flere ulike søkegrensesnitt (databaseverter), som EBSCOhost, Ovid og PubMed. Via EBSCOhost finner du også databasen SPORTDiscus (idrettsfaglige emner) og ERIC (Pedagogikk, Undervisning, skolevesen)

Oppslagsverk "inneholder spesialisert informasjon og har bibliografier (lister over bøker, artikler og andre kilder), hvor du kan finne mer stoff om emnet. Bakgrunnsinformasjon kan hjelpe deg å forstå hvordan et fagområde er delt inn, og det blir lettere å avgrense emnet ditt." sitat VIKO

Kunnskaspbasert helsefaglige oppslagsverk gir deg en rask oversikt over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, behandling, prognose og forebygging for en rekke tilstander

En systematisk oversikt er en litteraturstudie der forfatterne har brukt en systematisk og tydelig framgangsmåte for å finne, velge ut, vurdere og oppsummere all forskning om et definert forskningsspørsmål (vanligvis om effekt av tiltak). S. 7 i  Slik oppsummer vi forskning

Du finner oversikter utgitt av ulike institusjoner og organisasjoner, se nettsteder og databaser nedenfor. Men de fleste oversikter blir publisert i tidsskrifter - disse kan du finne på samme måte som du søker original studier (resultat fra et enkelt forskningsprosjekt) i databaser som  CINAHL og MEDLINE.

 

Les mer 

Cochrane samarbeidet og om de systematiske oversiktene Cochrane utgir

Systematiske oversikter på Helsebiblioteket

Slik oppsummerer vi forskning/Folkehelseinstituttet

Hvordan skrive en systematisk oversikt?. Artikkel i sykepleien.no

 

Epistemonikos databasen:

En rask måte er å søke via Epistemonikos databasen, som samler oversikter fra flere andre databaser. Se ellers A-Å liste nedenfor

ORIA dekker også studentoppgaver. Søk og bruk filter for materialtype for studentoppgaver etter søket, se til høyre i trefflisten.

Du finner også studentoppgaver via Google Scholar. Søk masteroppgave, eller bacheloroppgave, sammen med ord for ditt tema

Direkte linker

  • Masteroppgaver/ UiA
  • Masteroppaver/ Norges idrettshøgskole
  • Søk i ORIA - avgrens søket til materialtype, studentopgpaver og eller masteroppgaver, avhandlinger
  • Søk Google scholar (masteroppgave|bacheloroppgave)
    • Eksempel, BA oppgaver kroppsøving: bachelor|bacheloroppgave kroppsøving|kroppsøvingsfaget _link til søk

Se sidene under Finn litteratur om