Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Idrett og fysisk aktivitet. Kroppsøving

Bibliotekets fagside for idrett

Guide for nye studenter

Litteratur- og informasjonssøking - Tilgang utenfor universitetsområdet: Logg på eduVPN

Før du starter å søke - sørg for at du er tilkoblet UiA nettet. Logg på eduVPN.

Demo: Windows:

ORIA - biblioteksøket

ORIA biblioteksøket

  • I ORIA  finner du, bøker, fag- og forskningsartikler, tidsskrifter, oppslagsverk, studentoppgaver, musikk og filmer, m.m. 
  • ORIA  er god å bruke når du
    • vil finne tilgang til kjente bøker og artikler,
    • trenger bøker eller studentoppgaver om et emne -
    • foreta enkle emnesøk på artikler.
    •  bestille lån og kopier dersom dokumentet ikke er tilgjengelig på din bibliotekavdeling.

Se ellers siden Søkeveiledninger for tips til søk

Ofte brukte databaser

Databasen MEDLINE kan søkes via en av de følgende databaseverter EBSCOhost, Ovid, eller PubMed. Via EBSCOhost finner du også mulige flere relevante databaser å søke i. Se eventuelt mer informasjon om MEDLINE databasen