Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Idrett og fysisk aktivitet. Kroppsøving

Bibliotekets fagside for idrett

Idrett - Kroppsøving - Fagsiden start.

Gå eventuelt til startsiden fagsiden for iIrett & kroppsøving: https://libguides.uia.no/idr

Strategier og tiltak for å øke fysisk aktivitet i samfunnet

Nettsider - offentlig forvaltning

Helsedirektoratet - Fysisk aktivitet

Folkehelseinstituttet - Fysisk aktivitet

FYSS.se (eFYSS är ett digitalt kunskapsstöd som bygger på boken FYSS 2017, som är hälso- och sjukvårdens evidensbaserade kunskapsstöd vid rekommendation och förskrivning av fysisk aktivitet i sjukdomsförebyggande och behandlande syfte)

Finn bøker

Søk i ORIA - 613.7 - Fysisk aktivitet og helsefremmende arbeid

Se også eFyss http://fyssweb.azurewebsites.net/  ett digitalt kunskapsstöd baserat på boken FYSS 2017.

Oppsummert forskning

Eksempel på artikler i UpToDate

Rapporter fra andre institusjoner

Eldre og fysisk aktivitet

Oversikter utgitt av Cochrane

Ashworth, N. L., Chad, K. E., Harrison, E. L., Reeder, B. A. & Marshall, S. C. (2005). Home versus center based physical activity programs in older adults. Cochrane Database of Systematic Reviews, (1). https://doi.org/10.1002/14651858.CD004017.pub2 

de Morton, N., Keating, J. L. & Jeffs, K. (2007). Exercise for acutely hospitalised older medical patients. Cochrane Database of Systematic Reviews, (1). https://doi.org/10.1002/14651858.CD005955.pub2

Howe, T. E., Rochester, L., Neil, F., Skelton, D. A. & Ballinger, C. (2011). Exercise for improving balance in older people. Cochrane Database of Systematic Reviews, (11). https://doi.org/10.1002/14651858.CD004963.pub3

Kendrick, D., Kumar, A., Carpenter, H., Zijlstra, G. A. R., Skelton, D. A., Cook, J. R., … et al. (2014). Exercise for reducing fear of falling in older people living in the community. Cochrane Database of Systematic Reviews, (11). https://doi.org/10.1002/14651858.CD009848.pub2

Liu, C. J. & Latham, N. K. (2009). Progressive resistance strength training for improving physical function in older adults. Cochrane Database of Systematic Reviews, (3). https://doi.org/10.1002/14651858.CD002759.pub2

Sherrington, C., Fairhall, N. J., Wallbank, G. K., Tiedemann, A., Michaleff, Z. A., Howard, K., … Lamb, S. E. (2019). Exercise for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database of Systematic Reviews, (1). https://doi.org/10.1002/14651858.CD012424.pub2

Skelton, D. A., Howe, T. E., Ballinger, C., Neil, F., Palmer, S. & Gray, L. (2013). Environmental and behavioural interventions for reducing physical activity limitation in community‐dwelling visually impaired older people. Cochrane Database of Systematic Reviews, (6). https://doi.org/10.1002/14651858.CD009233.pub2

Young, J., Angevaren, M., Rusted, J. & Tabet, N. (2015). Aerobic exercise to improve cognitive function in older people without known cognitive impairment. Cochrane Database of Systematic Reviews, (4). https://doi.org/10.1002/14651858.CD005381.pub4

Fysisk aktivitet og psykisk helse- oppsummert forskning

Folkehelseinstituttet (Kunnskapssenteret nå en del av Folkehelseinstituttet)

Sundhedstyrelsen. Dk

Cochrane oversikter

MEDLINE

Søkeord ...

 • fysisk aktivitet: "Physical activity"  - exercise - walking - running - swimming - ....
 • mental helse - lidelser: "mental health"  - "mental disorder*"  - deperession - anxiety - ... 
 • studiediesign: review - meta-analysis
   

søk og avgrens til oversikter AND (TI review* OR TI meta-analys* OR TI scoping) - eksempler:

 • Machaczek, K. K., Allmark, P., Goyder, E., Grant, G., Ricketts, T., Pollard, N., … Green, G. (2018). A scoping study of interventions to increase the uptake of physical activity (PA) amongst individuals with mild-to-moderate depression (MMD). BMC Public Health, 18(1), 392. https://doi.org/10.1186/s12889-018-5270-7
 • Stanton, R., & Reaburn, P. (2014). Exercise and the treatment of depression: a review of the exercise program variables. Journal Of Science And Medicine In Sport, 17(2), 177–182. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2013.03.010
 • McDowell, C. P., Dishman, R. K., Gordon, B. R., & Herring, M. P. (2019). Physical Activity and Anxiety: A Systematic Review and Meta-analysis of Prospective Cohort Studies. American Journal of Preventive Medicine, 57(4), 545–556. https://doi.org/10.1016/j.amepre.2019.05.012

Fysisk aktivitet og psykisk helse- Bøker

Flere 

 • Danielsen, K (2022). Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid - En oppsummering av kunnskap. Omsorgsbiblioteket. LInk
 • Lindwall, Stenling, A., & Josefsson, K. (2019). Motivation inom träning, hälsa och idrott : ett självbestämmande perspektiv. Studentlitteratur. Oppslag ORIA
 • Holm Ivarsson, Hultqvist, H. L., & Gjestrud, G. (2017). MI : motiverende samtaler : en praktisk håndbok for helse- og omsorgssektoren (2. utg.) Gyldendal, Kap. 17, Skape motivasjon for endring. Oppslag ORIA
 • Sellereite, I., Haga, M. & Lorås, H. Fysisk aktivitet som verktøy i det helsefremmende arbeidet opp mot rus og psykisk helse. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 16(1), 39-51. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2019-01-05 
 • FYSS.se - Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. link 

Søk flere i ORIA

Se også hylle i biblioteket: 613.7

Flere boktips og artikkeltips nedenfor

Se også Motiverende samtaler/intervju - søk i ORIA

Motiverende samtaler/intervju - søk i ORIA

Motivasjon

Fysisk aktivitet - psykiske lidelser: motivasjon, barrierer

Doktoravhandling

Farholm, A. (2017). Motivation and Physical Activity in Individuals with Severe Mental Illness.Avhandling (doktorgrad) - Norges idrettshøgskole, 2017. Lenke Omtale nih.no og på napha.no

Fysisk aktivitet - Motivasjon - barrierer   - mentale lidelser - eksempler på artikler

Firth, J., Rosenbaum, S., Stubbs, B., Gorczynski, P., Yung, A. R., & Vancampfort, D. (2016). Motivating factors and barriers towards exercise in severe mental illness: a systematic review and meta-analysis. Psychological Medicine, 46(14), 2869–2881. https://doi.org/10.1017/S0033291716001732

Glowacki, K., Weatherson, K., & Faulkner, G. (2018). Barriers and facilitators to health care providers’ promotion of physical activity for individuals with mental illness: A scoping review. Mental Health and Physical Activity, Mental Health and Physical Activity, In press https://doi.org/10.1016/j.mhpa.2018.10.006

Farholm, A., & Sørensen, M. (2016). Motivation for physical activity and exercise in severe mental illness: A systematic review of cross-sectional studies. International Journal Of Mental Health Nursing, 25(2), 116–126. https://doi.org/10.1111/inm.12217

Farholm, A., & Sørensen, M. (2016). Motivation for physical activity and exercise in severe mental illness: A systematic review of intervention studies. International Journal of Mental Health Nursing, 25(3), 194–205. https://doi.org/10.1111/inm.12214

Farholm, A., Sørensen, M., Halvari, H., & Hynnekleiv, T. (2017). Associations between physical activity and motivation, competence, functioning, and apathy in inhabitants with mental illness from a rural municipality: a cross-sectional study. BMC Psychiatry, 17(1), 359. https://doi.org/10.1186/s12888-017-1528-3

Farholm A, Sørensen M, Halvari H. Motivational factors associated with physical activity and quality of life in people with severe mental illness. Scandinavian Journal Of Caring Sciences. 2017;31(4):914-921. doi:10.1111/scs.12413.

Chapman, J. J., Fraser, S. J., Brown, W. J., & Burton, N. W. (2016). Physical activity preferences, motivators, barriers and attitudes of adults with mental illness. Journal Of Mental Health (Abingdon, England), 25(5), 448–454. 

Tetlie T, Heimsnes MC, & Almvik R. (2009). Using exercise to treat patients with severe mental illness: how and why? Journal of Psychosocial Nursing & Mental Health Services, 47(2), 32–40. https://doi.org/10.3928/02793695-20090201-14

Roberts, S. H., & Bailey, J. E. (2013). An ethnographic study of the incentives and barriers to lifestyle interventions for people with severe mental illness. Journal of Advanced Nursing, 69(11), 2514–2524. https://doi.org/10.1111/jan.12136

Bailey, J. (2011). Incentives and barriers to lifestyle interventions for people with severe mental illness: A narrative synthesis of quantitative, qualitative and mixed methods studies. Journal of Advanced Nursing., 67(4), 690-708.

Swarbrick, M., Nemec, P. B., Brandow, C. L., & Spagnolo, A. (2018). Strategies to Promote Walking Among Community-Dwelling Individuals With Major Mental Disorders. Journal Of Psychosocial Nursing And Mental Health Services, 56(3), 25–32. https://doi.org/10.3928/02793695-20171205-01

Çelik Ince, S., & Partlak Günüşen, N. (2018). The views and habits of the individuals with mental illness about physical activity and nutrition. Perspectives In Psychiatric Care, 54(4), 586–595. https://doi.org/10.1111/ppc.12289

Stanton, R., Reaburn, P., & Happell, B. (2015). Barriers to exercise prescription and participation in people with mental illness: the perspectives of nurses working in mental health. Journal Of Psychiatric And Mental Health Nursing, 22(6), 440–448. https://doi.org/10.1111/jpm.12205

Stanton R, Donohue T, Garnon M, Happell B. Participation in and Satisfaction With an Exercise Program for Inpatient Mental Health Consumers. Perspectives In Psychiatric Care. 2016;52(1):62-67. doi:10.1111/ppc.12108.

Suija, K., Pechter, U., Kalda, R., Tähepõld, H., Maaroos, J., & Maaroos, H.-I. (2009). Physical activity of depressed patients and their motivation to exercise: Nordic Walking in family practice. International Journal Of Rehabilitation Research. Internationale Zeitschrift Fur Rehabilitationsforschung. Revue Internationale De Recherches De Readaptation, 32(2), 132–138. https://doi.org/10.1097/MRR.0b013e32831e44ef