Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Idrett og fysisk aktivitet. Kroppsøving

Bibliotekets fagside for idrett

Idrett - Kroppsøving - Fagsiden start.

Gå eventuelt til startsiden fagsiden for iIrett & kroppsøving: https://libguides.uia.no/idr

Strategier og tiltak for å øke fysisk aktivitet i samfunnet

Nettsider - offentlig forvaltning

Helsedirektoratet - Fysisk aktivitet

Folkehelseinstituttet - Fysisk aktivitet

FYSS.se (eFYSS är ett digitalt kunskapsstöd som bygger på boken FYSS 2017, som är hälso- och sjukvårdens evidensbaserade kunskapsstöd vid rekommendation och förskrivning av fysisk aktivitet i sjukdomsförebyggande och behandlande syfte)

Finn bøker

Søk i ORIA - 613.7 - Fysisk aktivitet og helsefremmende arbeid

Se også eFyss http://fyssweb.azurewebsites.net/  ett digitalt kunskapsstöd baserat på boken FYSS 2017.

Oppsummert forskning

Eksempel på artikler i UpToDate

Rapporter fra andre institusjoner

Eldre og fysisk aktivitet

Oversikter utgitt av Cochrane

Ashworth, N. L., Chad, K. E., Harrison, E. L., Reeder, B. A. & Marshall, S. C. (2005). Home versus center based physical activity programs in older adults. Cochrane Database of Systematic Reviews, (1). https://doi.org/10.1002/14651858.CD004017.pub2 

de Morton, N., Keating, J. L. & Jeffs, K. (2007). Exercise for acutely hospitalised older medical patients. Cochrane Database of Systematic Reviews, (1). https://doi.org/10.1002/14651858.CD005955.pub2

Howe, T. E., Rochester, L., Neil, F., Skelton, D. A. & Ballinger, C. (2011). Exercise for improving balance in older people. Cochrane Database of Systematic Reviews, (11). https://doi.org/10.1002/14651858.CD004963.pub3

Kendrick, D., Kumar, A., Carpenter, H., Zijlstra, G. A. R., Skelton, D. A., Cook, J. R., … et al. (2014). Exercise for reducing fear of falling in older people living in the community. Cochrane Database of Systematic Reviews, (11). https://doi.org/10.1002/14651858.CD009848.pub2

Liu, C. J. & Latham, N. K. (2009). Progressive resistance strength training for improving physical function in older adults. Cochrane Database of Systematic Reviews, (3). https://doi.org/10.1002/14651858.CD002759.pub2

Sherrington, C., Fairhall, N. J., Wallbank, G. K., Tiedemann, A., Michaleff, Z. A., Howard, K., … Lamb, S. E. (2019). Exercise for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database of Systematic Reviews, (1). https://doi.org/10.1002/14651858.CD012424.pub2

Skelton, D. A., Howe, T. E., Ballinger, C., Neil, F., Palmer, S. & Gray, L. (2013). Environmental and behavioural interventions for reducing physical activity limitation in community‐dwelling visually impaired older people. Cochrane Database of Systematic Reviews, (6). https://doi.org/10.1002/14651858.CD009233.pub2

Young, J., Angevaren, M., Rusted, J. & Tabet, N. (2015). Aerobic exercise to improve cognitive function in older people without known cognitive impairment. Cochrane Database of Systematic Reviews, (4). https://doi.org/10.1002/14651858.CD005381.pub4

Fysisk aktivitet og psykisk helse- oppsummert forskning

Folkehelseinstituttet (Kunnskapssenteret nå en del av Folkehelseinstituttet)

Sundhedstyrelsen. Dk

Cochrane oversikter

MEDLINE

Søkeord ...

  • fysisk aktivitet: "Physical activity"  - exercise - walking - running - swimming - ....
  • mental helse - lidelser: "mental health"  - "mental disorder*"  - deperession - anxiety - ... 
  • studiediesign: review - meta-analysis
     

søk og avgrens til oversikter AND (TI review* OR TI meta-analys* OR TI scoping) - eksempler:

  • Machaczek, K. K., Allmark, P., Goyder, E., Grant, G., Ricketts, T., Pollard, N., … Green, G. (2018). A scoping study of interventions to increase the uptake of physical activity (PA) amongst individuals with mild-to-moderate depression (MMD). BMC Public Health, 18(1), 392. https://doi.org/10.1186/s12889-018-5270-7
  • Stanton, R., & Reaburn, P. (2014). Exercise and the treatment of depression: a review of the exercise program variables. Journal Of Science And Medicine In Sport, 17(2), 177–182. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2013.03.010
  • McDowell, C. P., Dishman, R. K., Gordon, B. R., & Herring, M. P. (2019). Physical Activity and Anxiety: A Systematic Review and Meta-analysis of Prospective Cohort Studies. American Journal of Preventive Medicine, 57(4), 545–556. https://doi.org/10.1016/j.amepre.2019.05.012

Fysisk aktivitet og psykisk helse- Bøker

Flere 

 

Lindwall, Stenling, A., & Josefsson, K. (2019). Motivation inom träning, hälsa och idrott : ett självbestämmande perspektiv. Studentlitteratur. Oppslag ORIA

Holm Ivarsson, Hultqvist, H. L., & Gjestrud, G. (2017). MI : motiverende samtaler : en praktisk håndbok for helse- og omsorgssektoren (2. utg.) Gyldendal, Kap. 17, Skape motivasjon for endring. Oppslag ORIA

Sellereite, I., Haga, M. & Lorås, H. Fysisk aktivitet som verktøy i det helsefremmende arbeidet opp mot rus og psykisk helse. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 16(1), 39-51. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2019-01-05 

FYSS.se - Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. link 

 

Søk flere i ORIA

Se også hylle i biblioteket: 613.7

Flere boktips og artikkeltips nedenfor

Se også Motiverende samtaler/intervju - søk i ORIA

Motiverende samtaler/intervju - søk i ORIA

Motivasjon

Fysisk aktivitet - psykiske lidelser: motivasjon, barrierer

Doktoravhandling

Farholm, A. (2017). Motivation and Physical Activity in Individuals with Severe Mental Illness.Avhandling (doktorgrad) - Norges idrettshøgskole, 2017. Lenke Omtale nih.no og på napha.no

Fysisk aktivitet - Motivasjon - barrierer   - mentale lidelser - eksempler på artikler

Firth, J., Rosenbaum, S., Stubbs, B., Gorczynski, P., Yung, A. R., & Vancampfort, D. (2016). Motivating factors and barriers towards exercise in severe mental illness: a systematic review and meta-analysis. Psychological Medicine, 46(14), 2869–2881. https://doi.org/10.1017/S0033291716001732

Glowacki, K., Weatherson, K., & Faulkner, G. (2018). Barriers and facilitators to health care providers’ promotion of physical activity for individuals with mental illness: A scoping review. Mental Health and Physical Activity, Mental Health and Physical Activity, In press https://doi.org/10.1016/j.mhpa.2018.10.006

Farholm, A., & Sørensen, M. (2016). Motivation for physical activity and exercise in severe mental illness: A systematic review of cross-sectional studies. International Journal Of Mental Health Nursing, 25(2), 116–126. https://doi.org/10.1111/inm.12217

Farholm, A., & Sørensen, M. (2016). Motivation for physical activity and exercise in severe mental illness: A systematic review of intervention studies. International Journal of Mental Health Nursing, 25(3), 194–205. https://doi.org/10.1111/inm.12214

Farholm, A., Sørensen, M., Halvari, H., & Hynnekleiv, T. (2017). Associations between physical activity and motivation, competence, functioning, and apathy in inhabitants with mental illness from a rural municipality: a cross-sectional study. BMC Psychiatry, 17(1), 359. https://doi.org/10.1186/s12888-017-1528-3

Farholm A, Sørensen M, Halvari H. Motivational factors associated with physical activity and quality of life in people with severe mental illness. Scandinavian Journal Of Caring Sciences. 2017;31(4):914-921. doi:10.1111/scs.12413.

Chapman, J. J., Fraser, S. J., Brown, W. J., & Burton, N. W. (2016). Physical activity preferences, motivators, barriers and attitudes of adults with mental illness. Journal Of Mental Health (Abingdon, England), 25(5), 448–454. 

Tetlie T, Heimsnes MC, & Almvik R. (2009). Using exercise to treat patients with severe mental illness: how and why? Journal of Psychosocial Nursing & Mental Health Services, 47(2), 32–40. https://doi.org/10.3928/02793695-20090201-14

Roberts, S. H., & Bailey, J. E. (2013). An ethnographic study of the incentives and barriers to lifestyle interventions for people with severe mental illness. Journal of Advanced Nursing, 69(11), 2514–2524. https://doi.org/10.1111/jan.12136

Bailey, J. (2011). Incentives and barriers to lifestyle interventions for people with severe mental illness: A narrative synthesis of quantitative, qualitative and mixed methods studies. Journal of Advanced Nursing., 67(4), 690-708.

Swarbrick, M., Nemec, P. B., Brandow, C. L., & Spagnolo, A. (2018). Strategies to Promote Walking Among Community-Dwelling Individuals With Major Mental Disorders. Journal Of Psychosocial Nursing And Mental Health Services, 56(3), 25–32. https://doi.org/10.3928/02793695-20171205-01

Çelik Ince, S., & Partlak Günüşen, N. (2018). The views and habits of the individuals with mental illness about physical activity and nutrition. Perspectives In Psychiatric Care, 54(4), 586–595. https://doi.org/10.1111/ppc.12289

Stanton, R., Reaburn, P., & Happell, B. (2015). Barriers to exercise prescription and participation in people with mental illness: the perspectives of nurses working in mental health. Journal Of Psychiatric And Mental Health Nursing, 22(6), 440–448. https://doi.org/10.1111/jpm.12205

Stanton R, Donohue T, Garnon M, Happell B. Participation in and Satisfaction With an Exercise Program for Inpatient Mental Health Consumers. Perspectives In Psychiatric Care. 2016;52(1):62-67. doi:10.1111/ppc.12108.

Suija, K., Pechter, U., Kalda, R., Tähepõld, H., Maaroos, J., & Maaroos, H.-I. (2009). Physical activity of depressed patients and their motivation to exercise: Nordic Walking in family practice. International Journal Of Rehabilitation Research. Internationale Zeitschrift Fur Rehabilitationsforschung. Revue Internationale De Recherches De Readaptation, 32(2), 132–138. https://doi.org/10.1097/MRR.0b013e32831e44ef