Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Idrett og fysisk aktivitet. Kroppsøving

Bibliotekets fagside for idrett

EndNote sammen med søk - screening av treff - Og screening verktøy

Eksport av treff fra søk i databaser

Slik kan du sende/eksportere treff fra søk i databaser til ditt EndNote bibliotek. Ha ditt EndNote bibliotek åpnet. Søk og merk treff eller velg alle

Rayyan

Go to https://www.rayyan.ai/

Opprett brukerkonto om du ikke har og logg på.

Velg Create review

Importer treff: Du kan velge eksportfilen du laget via EndNote,  Alternativt om du ikke har behov for å fjerne dubletter før opplastning til Rayyan, kan du imortere RIS filen fra søk i databasen, Eksporter alle treff fra søket, velg RIS format, denne filen kan lastes direkte opp i Rayyan. 

Del review og velg settings med de du skal screen sammen med, disse må også ha opprettet konto

Brukerstøtte

Ouzzani, M., Hammady, H., Fedorowicz, Z. & Elmagarmid, A. (2016). Rayyan—a web and mobile app for systematic reviews. Systematic Reviews, 5(1), 210. https://doi.org/10.1186/s13643-016-0384-4

Norsk guide fra UiO biblioteket

Norsk og (English guide) Biblioteket UiS - basert på guiden til UiO ovenfor

Rayyan Help Center  How-To  Tips and Tricks

 

MERK ellers:

Du kan også eksportere treff direkte fra søk i databaser til Rayyan. 

Velg Export funksjon i databasen, og stilen RIS. Nedlastningsfilen fra databasen kan da lastes opp direkte (importeres) i Rayyan uten å gå veien om EndNote!! (men om du har søkt i mange baser, og systemet der ikke har fjernet de fleste dublettene kan EndNote anbefales å bruke først til å fjerne dubletter, før opplastning Rayyan, selv om det finnes en funksjon for dette i Rayyan)

Dersom du har søkt i flere EBSCOhost baser samtidig fjernes flere av dublettene direkte.

Legg merke til totalt treff før du eksporterter, da feks EBSCOhost luker ut en del dubletter i eksporten

resten av dublettene kan fjernes via  Rayyan, se support sidene til Rayyan

 

How to divide work among more than two reviewer:

Norwegian guide, from the Library UiO, page 18 Norwegian guide,from the Library UiO

How to divide the work among your review team in Rayyan. Rayyan help Center, How-to, Tips and Tricks

Opprette grupper i biblioteket

Du kan organisere kildene i biblioteket ditt i ulike grupper. Se grupper i biblioteket ditt i Gruppemenyen til venstre Dersom du eksporterer alle treff fra et søk til ditt EndNote bibliotek kan du for eksempel opprette grupper for velge ut relevante treff blant totalmengden; og grupper for å luke ut dubletter fra treff om du søker i flere databaser og starter med å fjerne treff som er like fra de ulike databasene du har søkt (se duplikater nedenfor)

Screening av treff via EndNote. Opprette grupper for dette:

Merk om du har søkt i flere databaser, luk ut dubletter før du starter screening (vurdering av treffene)

 1. Lag et gruppesett Group - Group set - angi navn: Screening ti-ab
 2. Lag en grupper under dette gruppesettet;
  • Create group: 1-totalt-til-screening: Her legger du alle kilder du skal screene, merk kilder i biblioteket ditt, add to og velg denne gruppen
  • Create group: 2-inkluder
  • Create group: 3-ekskluder
  • Lag så en ny gruppe, basert på de andre! Creeate from group: 4-til-screening, velg så gruppe: 1-totalt-til-sceeening, NOT 2-inkluder, NOT 3-ekskluder. Det er deretter fra denne gruppen du screener, Når du velger en kilde herfra, og merker og add to enten gruppe 2 eller 3, så vil den ikke vises lenger i gruppe 4

Film: Grupper for screening:

I Filmen brukes EndNote X9 MAC. Stilvelger finnes et annet sted for Windows X9. Se ellers nedenfor mer informasjon om bruk av Grupper i EndNote

Se også Slik kan du få hjelp av EndNote til å finne fulltekst til artiklene

Mer hjelp på EndNote brukerstøtte

Luke ut dubletter:

Dersom du søker i flere databaser og eksporter treff fra søkene til ditt EndNote bibliotek vil du kunne få dubletter av kilder i biblioteket ditt. Du kan fjerne disse. Lag et gruppesett for databasetreff og oppretter deretter grupper for totalt, dubletter og unike - og foreta en stegvis dublettsjekk slik fil

Dersom du gjennomfører et systematisk litteraturstudie, og har en mengde treff fra søk fra ulike databaser, vil en metode for å fjerne flere ekte duplikater være aktuell. Metoden er beskrevet av Bramer mflere, og oppsummert i en enklere variant på KIB's blogg

 

Mer hjelp EndNote brukerstøtte:

Du kan eksportere treff fra kilder i ditt EndNote bibliotek til ulike formater og systemer, se feks EXCEL i EXCEL kan du deretter opprette kolonner for inklusjon - eksklusjon

Fjern dublette treff i EndNote før opplastning til Rayyan, se ovenfor, deretter lag en eksportfil av treff som skal screenes i Rayyan. Via Rayyan har du og dine medforfattere mulighet til sammen og blindet og velge ut treff for inklusjon-eksklusjon

I EndNote

 1. Merk referanser: Vellg alle i en og samme gruppe: ctrl+a / cmnd + a
 2. Velg Kommando: FILE > EXPORT
 3. Angi filnavn og plassering på din maskin for eksport filen: Velg filtypen .txt og output style: RIS  om du ikke finner den i nedtrekksmeny, velg select another, søk etter RIS og velg

I Rayyan

 • Go to https://www.rayyan.ai/
 • Opprett brukerkonto om du ikke har og logg på.
 • Velg Create review
 • Velg eksportfilen du laget via EndNote som du lagret på din maskin ovenfor. Alternativt om du ikke har behov for å fjerne dubletter før opplastning til Rayyan, kan du imortere RIS filen fra søk i databasen, Eksporter alle treff fra søket, velg RIS format, denne filen kan lastes direkte opp i Rayyan. 
 • Del review og velg settings med de du skal screen sammen med, disse må også ha opprettet konto

Brukerstøtte

 

MERK ellers:

Du kan også eksportere treff direkte fra søk i databaser til Rayyan. Velg Export funksjon i databasen, og stilen RIS. Nedlastningsfilen fra databasen kan da lastes opp direkte i Rayyan. Merk. Dersom du har søkt i flere EBSCOhost baser samtidig fjernes dubletter direkte. Legg merke til totalt treff før du eksporterter, da feks EBSCOhost luker ut en del dubletter i eksporten

 

How to divide work among more than two reviewer: