Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Idrett og fysisk aktivitet. Kroppsøving

Bibliotekets fagside for idrett

Lek og motorisk utvikling

Søkeord ...

 • movement skill(s)
 • motor skill(s)
 • motor developement
 • motor performance
 •  motorikk
 •  motorisk
   
 • play
 • "physical play"
 • "active play"
 • lek
 • frilek
 • lek i naturen
 • aktiv lek
 • fysisk lek

Eksempel på søk i ORIA

(artikler avgrenset), se avansert søk, velg materialtype)

 • "active play" OR "physical play"
 • AND motor

avgrensninger: 

 • materialtype: artikler
 • Siste 20 år

link til treff

Se hjelp søk i ORIA - filmen søke ukjent litteratur

Eksempel søk Google Scholar

intitle = ord i tittel

| = OR

intitle:play children|child motor skill intitle:active|physical|physically

link

Eksempel på søk i flere baser via EBSCOhost,

ERIC (Pedagogikk, undervisning), SPORTDiscus (idrett og kroppsøving), Academic Search Complete (tverrfaglig dekning)

 

Følgende søk: Limit Peer Review: 

("active play*" OR "physical* Play*") AND (motor OR balance OR coordination*)  Link til treff

Færre treff om ord søkes kun i tittelen, se feltkoden TI foran søkeordene:

TI ("active play*" OR "physical* Play*") AND TI (motor OR balance OR coordination*) 

LInk til treff

Se mer om søk i baser via EBSCOhost her

 

Ekesempel søk idunn.no

(lek OR lekens OR frilek OR frilekens OR leik OR play OR playing) AND (motorikk OR motorisk OR motor OR motoriske OR motorikken)

link til treff

Bøker i biblioteket søk i ORIA

Hyllenummer (Dewey nummer plassering)

 • Lek: 155.418 (1. etg.)
 • Bevegelsesfunkjoner: 155.4123
 • Motorikk, motorisk utvikling: 152.3
 • Se også : 370.155 Persepsjon, bevegelse, psykologiske drifter ((inkluderer: Motoriske ferdigheter, sansning) (2. etg)
 • Utendørslek, 796.5 (2. etg)

Du kan søke på ord - alternativt deweynummer - eller en blanding. Velg anvasert søk, og velg felt for dine søk. Velg også materialtype. Følger du linkene for hylleplassering , dewey-nummer så vil du se

Merk om e-tilgang:

For enkelte titler gis tilgang til å lese teksten via Nasjonalbiblioteket. Les om tilgang her

Send søknad, velg Agder og ditt bibliotek, oppsøk deretter UiA hjelp, be om at din søknad behandles

Masteroppgaver og BA oppgaver finnes via søk ORIA og Google Scholar. Noen eksempler

 • Solli, I. (2021). Lek i Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. En studie av lekens plass i LK20 [Masteroppgave, Universitetet i Sørøst-Norge]. https://hdl.handle.net/11250/2985999