Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Idrett og fysisk aktivitet. Kroppsøving

Bibliotekets fagside for idrett

Sjekklister - å lese forskningsartikler kritisk

"Hensikten med en forskningsartikkel er å presentere ny kunnskap, mens en fagartikkel skal gjøre gjeldende kunnskap kjent" Lerdal, A (2012). Hentet fra Sykepleien.no.  Et vitenskapelig tidsskrift (forskningstidsskrift) har krav om fagfellevurdering (peer Review/refereed). Tidsskrifter listet opp i Publiseringskanaler (NSD) er fagfellevurderte (nivå 1 og 2). Tidsskriftene vil også opplyse om de har en slik ordning, se tidsskriftets hjemmeside. om du finner artikkelen i CINAHL vil du også der se om tidsskriftet artikkelen er publisert i er Peer Review. Se mer om vitenskapelige artikler på Kildekompasset.no og på nettstedet Søk & Skriv-Ulike kjelder

Ulike studiedesign

Glasziou, P. & Heneghan, C. (2009). A spotter's guide to study designs. Evidence-Based Medicine, 14(2), 37-38. https://doi.org/10.1136/ebm.14.2.37-a  

Sjekklister

Se eventuelt sjekkliste/Vurdering/Analyse av forskningsartikkel i emne-rommet i CANVAS. Alternativt kan du bruke en annen, eksempler nedenfor. Avtal med din veileder!

 

Flere sjekklister

Observasjonelle studiedesign

Sjekklister for observasjonsstudier, cohort, case-control, and cross-sectional studies

STROBE Checklists (Strengthening the reporting of observational studies in epidemiology)

Cohort, case-control, cross-sectional

Survey Research
 • Bennett, C., Khangura, S., Brehaut, J. C., Graham, I. D., Moher, D., Potter, B. K. & M. Grimshaw, J. (2011). Reporting Guidelines for Survey Research: An Analysis of Published Guidance and Reporting Practices. PLOS Medicine, 8(8), e1001069. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001069
 • Boynton, P. M. & Greenhalgh, T. (2004). Selecting, designing, and developing your questionnaire. BMJ, 328(7451), 1312-1315. https://doi.org/10.1136/bmj.328.7451.1312 - se Data supplement i artikkelen
  • Further illustrative examples:
   Table A Examples of research questions for which a questionnaire may not be the most appropriate design
   Table B Pros and cons of open and closed-ended questions
   Table C Checklist for developing a questionnaire
   Table D Types of sampling techniques for questionnaire research
   Table E Critical appraisal checklist for a questionnaire study

Nyttige oppslag ad metode!

Les mer om kritisk vurdering og å lese forskningsartikler​​​

Kritisk vurdering av en kvalitativ studie

Gå til CAPS checklists

Nedenfor finnes to andre eksmpler på norsk

Finden, E. & Snibsøer, A.K. (2020). Kvaliativ artikkel. Eksempel på utfylt sjekkliste. Høgskulen Vestlandet.  dlr.unit.no. Gå til filmen

 

Ask, T. & Magnussen, L.H. (2020). Kritisk vurdering av kvalitativ studie Eksempel fra fysioterapi | KBP på tvers. Høgskulen Vestlandet. Youtube:

Kritisk vurdering av en kvantitativ artikkel

Magnussen, L.H. & Moen, V.P (2020). Kritisk vurdering av en randomisert kontrollert studie. Eksempel fra fysioterapi | KBP på tvers.  Høgskulen Vestlandet. Youtube.

A demonstration of using a CASP Checklist on Randomised Controlled Trials, ScHARR University of Sheffield MPH by Distance Learning /Andrew Booth

Gå til CAPS checklists

GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation)

Kort om hva GRADE er

More information:

Guyatt, G. 2021. A brief introduction to the GRADE approach

Online tutorials