Skip to main content

Idrett og fysisk aktivitet. Kroppsøving

Bibliotekets fagside for idrett

Anatomy.tv

OBS -  tilgang utenfor UiA: sørg for tilkobling mot UiA via Cisco VPN Anyconnect først!

Anatomy.tv

5 samtidige brukere av gangen

Finn bøker

Søk i ORIA

Let på hylla

  • 611 Anatomi
  • 612 Fysiologi
  • 612.76 Motorikk
  • 155.412 Motorisk utviklilng

Aktulle bøker

Databaser